Rozšířené kolegium děkana — Přírodovědecká fakulta

Zápisy z jednání