Oficiální fotografie prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.Druhá fotografie Soukromá podobenka prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

učo 15473
blaha(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz ludek(tečka/dot)blaha(zavináč/atsign)recetox(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 3194

Akademické a řídící funkce

Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníproděkan pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium
Environmentální toxikologie - RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazenívedoucí pracoviště
Mechanistická environmentální toxikologie - Environmentální toxikologie - RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazenívedoucí pracoviště

Pracoviště

Mechanistická environmentální toxikologie - Environmentální toxikologie - RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníprofesor
Místnost421 (Kamenice 5 — A29)
Telefon549 49 3194

Další kontakty na MU

RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Fax549 49 2840
Mobil605 510 953

Členství v akademických orgánech

Masarykova univerzita
    Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
Přírodovědecká fakulta
    Společná programová rada Recetox (programy Životní prostředí a zdraví, Matematická biologie a biomedicína, Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína)
    Oborová rada (program Životní prostředí a zdraví)
    Oborová rada (program Environmental Health Sciences)
    Oborová rada (programy Biologie (čtyřleté) a Biologie (čtyřleté))
    Oborová komise (obory Ekotoxikologie, Ekotoxikologie (angl.), Ekotoxikologie, Ekotoxikologie (angl.), Chemie životního prostředí a Chemie životního prostředí (angl.))
    Školitelé PhD (obory Ekotoxikologie, Ekotoxikologie (angl.), Chemie životního prostředí a Chemie životního prostředí (angl.))
    Školitelé Ph.D. (program Životní prostředí a zdraví)
    Vědecká rada
    Kolegium děkana
    Rozšířené kolegium děkana
    Kontaktní osoba studijních programů (Environmental Health Sciences, Životní prostředí a zdraví)