logo Farmaceutická fakulta Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita
1416 FaF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
proděkanka pro studiumPharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
proděkan pro výzkum, doktorské studium a transfer technologiídoc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
proděkan pro mezinárodní vztahy a internacionalizaciprof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvojPharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
tajemniceIng. Martina Ježková
předseda Akademického senátuPharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci