logo Farmaceutická fakulta Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita
1416 FaF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
tajemniceIng. Barbora Sobańská, MPA

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci