doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.

učo 204607
Docent ÚChL Ústavy FaF MU
Místnost kancelář, 307
VFU
Palackého třída 1946/1
budova 44 — 3. nadzemní podlaží