logo Farmaceutická fakulta Ústav chemických léčiv
14161015 ÚChL Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavudoc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci