Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. FARSA, Oldřich, Veronika BALLAYOVÁ, Radka ŽÁČKOVÁ a Peter ZUBÁČ. Aminopeptidase N as a potential drug target. European Pharmaceutical Journal. Sciendo, 2023, roč. 70, s2, s. „AoP,1“-„2“, 2 s. ISSN 2453-6725. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/afpuc-2024-0002.
  2. FARSA, Oldřich, Veronika BALLAYOVÁ, Radka ŽÁČKOVÁ a Peter ZUBÁČ. Aminopeptidase N as a potential drug target. In Ladislav Habala. 51st Conference Synthesis and Analsis of Drugs, Book of Abstracts. 1st ed. Bratislava: Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, 2023, s. 13-13, 55 s. ISBN 978-80-280-0324-1.
  3. BALLAYOVÁ, Veronika, Tereza KAUEROVÁ, Peter KOLLÁR a Oldřich FARSA. SCHIFF BASES AS POTENTIAL THERAPEUTIC AGENTS. In Student Scientific Conference MUNI Pharm. Doctoral Students 2023. 2023. ISBN 978-80-280-0324-1.
  4. BALLAYOVÁ, Veronika, Tereza KAUEROVÁ, Peter KOLLÁR a Oldřich FARSA. SCHIFF BASES AS POTENTIAL THERAPEUTIC AND ANTICANCER AGENTS. In 51st Conference Synthesis and Analysis of Drugs, 2023. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/afpuc-2023-0022.

  2022

  1. FARSA, Oldřich, Veronika BALLAYOVÁ, Radka ŽÁČKOVÁ, Peter KOLLÁR, Tereza KAUEROVÁ a Peter ZUBÁČ. Aminopeptidase N Inhibitors as Pointers for Overcoming Antitumor Treatment Resistance. International Journal of Molecular Sciences. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 23, č. 17, s. 1-15. ISSN 1422-0067. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijms23179813.
  2. FARSA, Oldřich, Veronika BALLAYOVÁ, Radka ŽÁČKOVÁ, Peter KOLLÁR, Tereza KAUEROVÁ a Peter ZUBÁČ. Aromatic Schiff bases as aminopeptidase N inhibitors. In 50th conference Syntesis and Analysis of Drugs. 2022. ISBN 978-80-280-0110-0.
  3. BALLAYOVÁ, Veronika, Radka ŽÁČKOVÁ a Oldřich FARSA. DETERMINATION OF INHIBITORY ACTIVITY OF AMINOPEPTIDASE N BY USING HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY. 2022. ISBN 978-80-280-0105-6.
  4. BALLAYOVÁ, Veronika, Radka ŽÁČKOVÁ, Tereza KAUEROVÁ, Peter KOLLÁR a Oldřich FARSA. SCHIFF BASES AS POTENTIAL INHIBITORS OF AMINOPEPTIDASE N AS ANTICANCER AGENTS. 2022.

  2021

  1. BALLAYOVÁ, Veronika, Peter ZUBÁČ, Radka ŽÁČKOVÁ a Oldřich FARSA. Basic derivatives of aromatic-aliphatic ketones as potential inhibitors of aminopeptidase N. In Student scientific conference MUNI PHARM 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9870-1.
  2. ZUBÁČ, Peter a Oldřich FARSA. DESIGN, SYNTHESIS AND STRUCTURE-BASED OPTIMIZATION OF POTENTIAL PHENOTHIAZINE ANTIMICROBIALS. In 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 Hradec Králové. 2021.
  3. ŽÁČKOVÁ, Radka, Veronika BALLAYOVÁ, Peter ZUBÁČ a Oldřich FARSA. Determination of aminopeptidase N inhibitory activity of newly synthesised nitrogenous compounds. In Student Scientific Conference Muni Pharm 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9870-1.
  4. FARSA, Oldřich a Peter ZUBÁČ. Protein and Small-Molecule Leucopoiesis and Thrombopoiesis Stimulators. Mini-reviews in medicinal chemistry. Sharjah: Betham Science Publ Ltd., 2021, roč. 21, č. 13, s. 1638-1645. ISSN 1389-5575. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2174/1389557521999201230195926.
  5. BALLAYOVÁ, Veronika, Peter ZUBÁČ, Radka ŽÁČKOVÁ a Oldřich FARSA. Synthesis of Schiff bases with potential therapeutic activity. In 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs. 2021.

  2020

  1. PADRTOVÁ, Tereza, Pavlína MARVANOVÁ, Renata KUBÍNOVÁ, Jozef CSÖLLEI, Oldřich FARSA, Tomáš GONĚC, Klára ODEHNALOVÁ, Radka OPATŘILOVÁ, Jiří PAZOUREK, Alice SYCHROVÁ, Karel ŠMEJKAL a Petr MOKRÝ. Indol-2-Carboxylic Acid Esters Containing N-Phenylpiperazine Moiety - Preparation and Cholinesterase-inhibiting Activity. Current organic synthesis. Sharjah: Bentham Science Publ Ltd, 2020, roč. 17, č. 7, s. 576-587. ISSN 1570-1794. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2174/1570179417666200619132218.

  2019

  1. FARSA, Oldřich a Peter ZUBÁČ. Erythropoetins in Therapy from the Point of View of a Medicinal Chemist. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2019, roč. 113, č. 9, s. 540-544. ISSN 0009-2770.

  2018

  1. FARSA, Oldřich a Peter ZUBÁČ. Hematopoiteic factors are not only proteins. In Optařilová R., Marvanová P. Book of Abstracts SAL 2018 Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2018, s. 26-26. ISBN 978-80-7305-806-7.
  2. VYSLOUŽIL, Jakub, David VETCHÝ, Jiří ZEMAN, Oldřich FARSA, Aleš FRANC, Jan GAJDZIOK, Jan VYSLOUŽIL, Katarina FICERIOVA, Pavel KULICH, Zbynek KOBLIHA a Vladimir PITSCHMANN. Pellet patented technology for fast and distinct visual detection of cholinesterase inhibitors in liquids. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2018, roč. 161, August, s. 206-213. ISSN 0731-7085. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2018.08.050.

  2017

  1. FARSA, Oldřich, Jakub KÁŇA, Irena MACKŮ, Jana ŽELAZKOVÁ, Jana PODLIPNÁ, Aleš CIRKVA, Jaroslav MAXA a Kamil ŠŤASTNÝ. SYNTHESIS AND AMINOPEPTIDASE N INHIBITING ACTIVITY OF 3-(NITROPHENOXYMETHYL)-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-OLS AND THEIR OPEN ANALOGUES. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA. WARSAW: POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE, 2017, roč. 74, č. 1, s. 127-135. ISSN 0001-6837.

  2016

  1. FARSA, Oldřich a Matěj HALUSKA. A SINGLE- AND MULTIPARAMETRIC QSAR STUDY OF AMINOPEPTIDASE N INHIBITORS. FARMACIA. BUCURESTI: SOC STIINTE FARMACEUTICE ROMANIA, 2016, roč. 64, č. 2, s. 283-290. ISSN 0014-8237.
  2. FARSA, Oldřich. Molární substituce substituovaných oligo- a polysacharidů NMR. Online. In Doležal M. 45. konference SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV. Sborník. Hradec Králové: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, 2016, s. S-9, 2 s.

  2015

  1. FARSA, Oldřich. Aminopeptidase N inhibition could be involved in the anti-angiogenic effect of dobesilates. Journal of the Serbian Chemical Society. 2015. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2298/JSC131128032F.
  2. FARSA, Oldřich. From an old drug to a new one: synthesis of valproate from 5,​5-​dipropylbarbituric acid. 2015.

  2014

  1. KUBÍNOVÁ, Renata, R. PORIZKOVA, Alice SYCHROVÁ, Oldřich FARSA, Zuzana HANÁKOVÁ, A. BACINSKA, Alois ČÍŽEK a Marie VALENTOVÁ. Antimicrobial and enzyme inhibitory activities of the constituents of Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. UK: Taylor & Francis, 2014, roč. 29, č. 5, s. 749-752. ISSN 1475-6366. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/14756366.2013.848204.

  2003

  1. PAZOURKOVÁ, M, Antonín LOJEK, Milan ČÍŽ, Lukáš KUBALA, L BENEŠ a Oldřich FARSA. Antioxidative activity of pyridoindoles and N-(alkoxyphenyl)-2-(2-oxo-1-aza-1-cykloalkyl)acetamines in biological, enzymatic a chemical systems. Čes. Slov. Fram. 2003, roč. 52, č. 4, s. 171-175. ISSN 1210-7816.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2024 10:34