logo Centrum pro transfer technologií
Masarykova univerzita
1487 CTT MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitelkaRNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci