Přihlášení do IS MU

Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 58, program č. 3c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU"

Případové studie prezentované na těchto stránkách představují multimediální kurzy a pomůcky, které vznikly v rámci projektu "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU", jehož cíl i koncepce byly podobné jako v roce 2007, tj. plošně podpořit elektronickou výuku na MU a využít jich ve více předmětech s dopadem na co největší počet studentů.

V roce 2008 v rámci projektu vzniklo 22 pomůcek. Do tvorby se zapojily všechny fakulty. Největší množství pomůcek představila Právnická fakulta (6 kurzů) a Přírodovědecká fakulta (4 kurzy). Vybrané kurzy byly představeny 3. prosince 2008 na veřejné prezentaci (program prezentace), z níž byl pořízen videozáznam. Záznam jednotlivých prezentací je možné shlédnout v případové studii kurzu.

Právnická fakulta

Management pro bakalářský studijní program Cvičení z právní informatiky iPrávo EU E-government e-Vybrané problémy právní regulace médií e-Finanční právo: Měnové a devizové právo

Přírodovědecká fakulta

Elektronické zkušební testy k předmětu Bi2080 Strukturní geologie a geotektonika Laboratorní cvičení z fyziologie živočichů Vizualizace molekulové struktury, interakcí a reakcí

Fakulta informatiky

Sada odpovědníků k předmětu IB102 Multimediální nástroje pro výuku logiky Dril – učení s prodlevami

CJV

E-learningové aktivity Centra jazykového vzdělávání v roce 2008 Interactive Insights into Business English

Fakulta sociálních studií

Strategické simulace ve výuce I. Knihovna dokumentů ES/EU

Pedagogická fakulta

Za technologií – kurz technologie malby

Fakulta sportovních studií

Poskytování laické první pomoci do převzetí vzniklé situace profesionály záchranného systému a podpora prevence

Lékařská fakulta

Vývoj multimediálních výukových atlasů, Telehematologie

Ekonomicko-správní fakulta

Tvorba e-learningové aplikace pro výuku ekonomie pro studijní obory na ESF

Filozofická fakulta

Elektronické materiály a nástroje pro výuku překladu