Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D., PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Popis projektu: Elektronická knihovna dokumentů.
  • Použité technologie: Webová obálka, IS MU (správce souborů).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Knihovna bude dostupná pro všechny studenty Masarykovy univerzity. Převážně však bude využívána studenty oboru Evropská studia.

Cíl a motivace

Podkladem pro fungování a organizaci Evropské unie jako celku je velké množství pramenů, které mají různou důležitost a závaznost. Některé patří vzhledem k úpravě zásadních otázek ke stěžejním, jiné jsou významné pouze pro určité odvětví. Studenti se během svých studií často potýkají s problémem, kde najít znění některých z těchto důležitých dokumentů. Mezi hlavní cíle projektu proto patřilo:

  • zkompletovat dokumenty Evropské unie a jejích institucí
  • dokumenty zařadit do databáze, okomentovat a opatřit klíčovými slovy
  • databázi připravit pro snadné použití, které zahrnuje i možnost vyhledávání

Charakteristika pomůcky

V rámci projektu bylo realizováno technické řešení úložiště datových souborů v IS MU a přehledné uživatelské rozhraní. Pro účely elektronické knihovny museli autoři většinu dokumentů naskenovat, někdy graficky upravit a zejména (nejnáročnější část práce) opatřit komentáři. V současné době obsahuje knihovna 107 dokumentů ve formátu PDF. Jedná se o dokumenty různého stáří a provenience. Některé byly získány přímo od institucí samotných, některé nově přeloženy a u jiných je zachována jejich tehdejší podoba včetně poznámek v textu. Všechny dokumenty jsou opatřeny fundovaným komentářem, klíčovými slovy a je zde vysvětlen důvod zařazení dokumentu do databáze. Technické řešení umožňuje v rámci dokumentů vyhledávat podle let, abecedy, názvu, časového rozpětí, existuje zde i možnost vyhledávání v komentářích. Některé dokumenty jsou dostupné ve více jazykových verzích.

Díky jednoduchému postupu doplňování knihovny a známému prostředí (úložiště dokumentů lze obsluhovat v IS MU ve správci souborů) mohou autoři projektu aktualizovat databázi dokumentů bez větší náročnosti na informatické dovednosti, takže současný počet dokumentů není konečný a knihovna se bude průběžně rozšiřovat i po skončení projektu.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace