Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Tvorba e-learningové aplikace pro výuku ekonomie pro studijní obory na ESF

  • Autorský kolektiv: prof. PhDr. Kamil Fuchs, Csc., Ing. Šárka Grigarčíková
  • Popis projektu: E-learningový kurz.
  • Použité technologie:IS MU (interaktivní osnova), odpovědníky, html.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: PEMIKI Mikroekonomie I, KEMIKR Mikroekonomie, KEMIKR_T Mikroekonomie.

Cíl a motivace

Cílem projektu bylo vytvoření předpokladů pro posílení významu, role a účinnosti samostudia při osvojování základních poznatků ekonomie s cílem osvojit si principy ekonomického myšlení. Předpokladem bylo zpracování e-learningového učebního textu doplněného o kvalitní nástroje ověřování znalostí a schopností aplikovat získané poznatky na konkrétní situace. Projekt měl rovněž formou testů umožnit studentům samostatně ověřit úroveň dosažených znalostí a schopnost jejich aplikace.

Charakteristika kurzu

Jedná se o e-learningový kurz, který je částečně organizován z interaktivní osnovy předmětů, ve kterých je pomůcka využívána. Kurz obsahuje elektronickou učebnici, kterou tvoří výklad úvodu do ekonomie a základů mikroekonomie v rozsahu cca 200 stran. Text je rozdělen do jednotlivých modulů a je obohacen o grafy, vzorce, obrázky a hypertextové odkazy. Studenti mají ke každé kapitole k dispozici autokorekční testy.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Časový plán tvorby pomůcky nebyl úplně ideální.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Jistá časová rezerva pro dodělání případných posledních nedodělků a oprav v kurzu je při tvorbě kurzu více než vhodná.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.