Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

e-Finanční právo: Měnové a devizové právo (PrF)

  • Autorský kolektiv: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnova), odpovědníky.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: MV842K Platební styk, MV913K Měnové a devizové právo; v dalším roce se předpokládá využití pomůcky i pro nově akreditované předměty v rámci bakalářských kombinovaných studií právních specializací.

Cíl a motivace

Cílem projektu bylo vytvoření plnohodnotných učebních materiálů využitelných v prvním roce u vybraných povinně volitelných předmětů z oblasti nefiskální části finančního práva v rámci magisterského prezenčního studia oboru Právo. Od následujícího akademického roku se předpokládá využití též pro studenty nově akreditovaných bakalářských kurzů právních specializací. Motivací ke vzniku kurzu byla skutečnost, že v současné době nejsou takovéto ucelené materiály k dispozici, vycházet lze jen z dílčích pasáží učebního textu (2004), který však není dostatečně podrobný a aktuální.

Charakteristika kurzu

Cílem tohoto kurzu je prohloubit a ozřejmit výklad multimediální formou za využití studijních textů, prezentací, odkazů na externí studijní materiály. Součástí kurzu je jeden video záznam a závěrečný test.

Problémy, se kterými se autor potýkal

V tomto kurzu se nevyskytly žádné výrazné problémy, protože autorka kurzu aktivně využívá většinu e-learningových agend v IS MU.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.