Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Elektronické materiály a nástroje pro výuku překladu (FF)

  • Autorský kolektiv: Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (garance projektu), PhDr. Jarmila Fictumová, Mgr. Renata Kamenická, Ph.D., Mgr. Simona Javůrková, Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Mgr. Petr Vurm, Stanislav Procházka, Jana Doleželová, Bc. Věra Slováková, Bc. Tereza Mlčáková, Tibor Varga, Bc. Václav Stix, Bc. Jakub Lepič (obsahové řešení).
  • Popis projektu: Elektronizace textů pro podporu překladu.
  • Použité technologie: Program Media Wiki (prostředí jako Wikipedie).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: různé předměty jazykových kateder FF, především úvody do překladu a praktické semináře.

Cíl a motivace

Překlad je na FF progresivní disciplína, vyučovaná v různé míře na všech jazykových ústavech. V praktických kurzech překladu přitom není dostatek prostoru pro podrobnější rozbory všech studentských prací a pro praktický překlad nejsou k dispozici (ani v tištěné podobě) dostatečné nástroje pro samostudium. Tato potřeba bude ještě naléhavější v kombinovaném studiu, které se na některých jazykových oborech nově otevírá. Z tohoto důvodů bylo nutno vyvinout materiály zaměřené na identifikaci problémových míst a chyb v textu a založené na skutečných textech, mj. na skutečných překladatelských pokusech studentů, což umožní upozornit na reálné chyby, kterých se studenti dopouštějí.

Další slabinou praktické výuky je, že se v hodině lze zabývat jen výsledkem – odevzdaným překladem – a možnost sledovat myšlenkové postupy a pracovní návyky studentů je velmi omezená. Přitom nové výzkumy ukazují, že právě ty jsou pro růst překladatele klíčové. Tuto stránku výuky lze řešit zavedením nástrojů zaměřených na kognitivní přístup k překladu.

Třetí oblastí, kterou se na FF již dlouhodobě zabývají některá pracoviště, je oblast zpracování dat spojených s překladem – paralelních korpusů, terminologických glosářů, bibliografických přehledů. Dosud chybí korpus studentských překladů (sběr a zpracování studentských produktů z výuky a zkoušek); jde o poměrně nový trend ve výzkumu a výuce překladu.

Na FF se otevřel nový obor Překladatelství, ke kterému je potřeba mít dostatečné množství materiálů a současně nabízet možnost „self-study“ i pro širší spektrum studentů.

Charakteristika pomůcky

Jedná se o nástroj v programu Media Wiki, který umožňuje skupince lidí pracovat na stejném projektu. V pomůcce můžeme najít různé tématické glosáře, interaktivní překladové texty, komentované překladové texty, přístup do bibliografické databáze. Kromě jiného se zde nachází i rozmanité specializované překlady textů k písním, poezie, úryvků z filmů, komiksů atd.

Cílem projektu tedy bylo vytvořit platformu, která bude sloužit studentům překladatelských seminářů a kombinovaným studentům k lepšímu a kvalitnějšímu překladu různých typů textů. Současně mají studenti možnost trénovat překlady nejen ve vyučovacích hodinách, ale také v prostředí domova, a studovat komentované přeložené texty jiných studentů. Více informací o koncepci projektu a jeho částech čtěte v závěrečné prezentaci autora .

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace