Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Multimediální nástroje pro výuku logiky (FI)

  • Autorský kolektiv: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., RNDr. Jan Strejček, Ph.D., Bc. Jan Vaňáček, RNDr. Jan Bouda, Ph.D., Mgr. Ondřej Výborný, Adam Šiška, Zdeněk Zavrtal.
  • Popis projektu: Interaktivní výukové prezentace a procvičovací testy.
  • Použité technologie: Flash, IS MU (odpovědníky).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: IB101 Úvod do logiky, IA008 Computational logic; modul pro kontrolu odpovědí a animace mohou být využity i v kurzech umělé inteligence, především strojového učení a dobývání znalostí z dat.

Cíl a motivace

Pro základní kurz bakalářského studia (asi 400-500 studentů) existovala před začátkem projektu sada 80 otázek v IS. Otázky byly poprvé použity v odpovědnících v jarním semestru 2007 a měly u studentů velký úspěch. Motivací tedy bylo rozšířit databanku otázek a vytvořit další interaktivní výukové materiály, které by názorně na příkladech vysvětlovaly probíranou teorii.

Mezi hlavní cíle projektu patřilo:

  • vytvořit interaktivní osnovu, která provede studenta semestrem
  • návrh a implementace animací
  • vytvoření skriptu pro externí automatickou kontrolu složitých odpovědí (logických formulí, induktivního odvozování, správnosti jednoduchých logických programů)
  • vytvoření a rozšíření sady otázek, které budou jednak součástí odpovědníků, jednak budou využity pro generování písemných testů; zmíněná externí automatická kontrola bude volána přímo z odpovědníků

Charakteristika pomůcky

Pilířem projektu je cca 210 otázek s interaktivním feedbackem. Autoři vytvořili nový typ otázky a navrhli skript, který využívají pro vyhodnocování logických formulí. Tento externí kontrolní modul je realizován mimo IS na počítačích Laboratoře dobývání znalostí. Studenti si otázky generují v odpovědníku, odkud je služba pro vyhodnocování odpovědí volána. Služba umožňuje semiautomatickou kontrolu složitých odpovědí (logických formulí). Součástí kurzu je i 12 animovaných výkladových prezentací, které pokrývají témata celého kurzu. Příjemným a neočekávaným důsledkem vytvoření nového typu otázky, při kterém dochází sice ke kontrole výsledku, ale nikoli k jeho zobrazení studentovi, bylo rozvinutí diskuze studentů v diskusním fóru předmětu. Více informací o koncepci projektu a jeho částech čtěte v závěrečné prezentaci autora.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace