Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnova), odpovědníky, ozvučené prezentace v PowerPointu.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: BO304Zk Právo EU I, BO404Zk Právo EU II, vybrané relativně samostatné části též v předmětu MP704K Právo Evropské unie I a MP806K Právo Evropské unie II.

Cíl a motivace

Cílem projektu byla příprava ucelené a plnohodnotné učební pomůcky pro výuku v bakalářském předmětech, kde dosud jediným využitelným materiálem byla velmi obecná multimediální pomůcka Právo Evropské unie (JUDr. Křepelka) a vysoce specializovaná monografie Vnější obchodní vztahy Evropské unie (prof. Rozehnalová, prof. Týč). Projekt měl vhodným způsobem nahradit uvedené učebnice a umožnit studentům bakalářského oboru zopakování tematiky probrané na přednáškách a samostudium rozšiřujících materiálů. Projekt měl rovněž formou testu umožnit studentům samostatně ověřit úroveň dosažených znalostí.

Charakteristika kurzu

Jedná se o standardní e-learningový kurz, který je organizovaný pomocí interaktivní osnovy. Kurz obsahuje autorské texty, ozvučené prezentace v PowerPointu s komentářem k dané problematice, prezentace z přednášek, odkazy na externí studijní zdroje, naskenované dokumenty, přehled judikatury ESD a právních předpisů i seznam doporučené literatury i definice používaných zkratek. Studenti mají k dispozici cvičný odpovědník a diskusní fórum.

Problémy, se kterými se autor potýkal

V tomto kurzu se nevyskytly žádné výrazné problémy, protože autor kurzu aktivně využívá většinu e-learningových agend v IS MU.

Praktická doporučení tvůrce pro budoucí autory

V případě tvorby ozvučených prezentací je dobré využít manuál, který byl k tomuto účelu vytvořen a je přístupný na http://is.muni.cz/elportal/nastroje/audio_ppt/ozvucene_prezentace.pl

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.