Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Ozvučená prezentace

Základní údaje


Ozvučené prezentace

K čemu je tento nástroj užitečný: Ozvučená prezentace umožňuje zkombinovat textovou informaci a mluvený komentář. Výsledkem je výukový materiál, který student vnímá nejen vizuálně, ale i auditivně, což může mít u určité skupiny posluchačů pozitivní vliv na množství zapamatovaných informací. Pomocí aplikace PowerPoint lze velice snadno a intuitivně zaznamenat hlasový komentář k prezentaci. Níže naleznete podrobné manuály koncipované jako nápověda krok za krokem, které pomohou autorům jednoduše bez nároků na expertní znalosti IT vytvořit ozvučenou prezentaci.
Dále je možné vložit již existující zvukovou stopu získanou pomocí moderních technologií (mp3 přehrávač, diktafon a jiné). Několik tipů a doporučený software pro úpravu nahrávek je k dispozici ve formě webové nápovědy.

Motivace autorů a technická realizace ozvučené prezentace

Proč ozvučit studijní materiály:

  • oživení výuky
  • jednoduchost a časová nenáročnost tvorby
  • pozitivní zkušenosti autorů
  • kompatibilita s IS MU
  • malé nároky na potřebné hardwarové a softwarové vybavení

Pro vytvoření ozvučené prezentace v programu MS PowerPoint můžete využít tento manuál:

O vkládání a editaci komentářů získaných pomocí moderních technologií je více popsáno v bakalářské práci M. Komendy Autorský nástroj Ozvučená prezentace.
Další informace týkající se problematiky ozvučených prezentací naleznete na těchto webových stránkách.

Ukázka ozvučené powerpointové prezentace

Chcete-li vytvářet ozvučené prezentace a uvítali byste osobní konzultaci (radu při výběru příslušenství, pomoc s nastavením parametrů v MS PowerPoint, technickou pomoc při tvorbě ozvučené prezentace v jiných formátech apod.), neváhejte kontaktovat fakultního e-technika.

  • Ukázka 1 - ukázka doporučení a zkušeností autora ozvučených prezentací JUDr. Davida Sehnálka, Ph.D.
  • Ukázka 2 - další ukázky ozvučených prezentací