Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: Mgr. Lucie Fialová, Mgr. Jiřina Hrbáčková, Mgr. Veronika Tománková.
  • Popis projektu: E-learningový kurz v IS MU.
  • Použité technologie: E-learningové nástroje IS MU (interaktivní osnova, odpovědníky, audio a video poslechová cvičení, diskusní fóra).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: KJAZ Jazyk (ESF).

Cíl a motivace

Hlavním cílem autorů bylo vytvoření podpůrného studijního materiálu pro přípravu ke zkoušce z anglického jazyka pro studenty kombinovaného studia na ESF a rozšíření a oživení výukových materiálů o audio a video materiály.

Charakteristika pomůcky

Studijní materiál vznikl pomocí e-learningových a multimediálních nástrojů v IS MU. Hlavním cílem bylo vytvoření cvičných odpovědníků, které byly následně zařazeny do dvou interaktivních osnova (Interactive insights into Business English, Part 1 a Interactive insights into Business English, Part 2). V odpovědnících je využito audio a video poslechů spouštěných pomocí Adobe Flash Playeru, dále obrázkových otázek vytvořených nástrojem Questomat. S převodem videí ochotně pomohlo Servisní středisko, které je zdarma k dispozici všem učitelům MU. Autoři také využili e-technika, který se postaral o zavedení otázek do IS.

Interaktivní osnova kurzu Interactive insights into Business English je tvořena 4 bloky po 3 lekcích. Struktura lekcí kopíruje formát zkouškového testu. Každá lekce obsahuje cvičení na poslech, slovní zásobu, gramatiku, překlad a obchodní dopis. Pomůcka obsahuje celkem 54 odpovědníků. Tento kurz byl kombinovaným studentům zpřístupněn v květnu 2008.

Struktura interaktivní osnovy Interactive insights into Business English, Part 2 se od první poměrně odlišuje vzhledem k podpůrné a doplňující funkci zde vystavených materiálů. Osnova obsahuje 12 lekcí, z nichž je každá rozdělena na 2 tematické větve. Součástí každé větve je poslechové cvičení s audio nahrávkou, cvičení pro pochopení odborného textu a cvičení s video nahrávkou, což znamená celkem 72 odpovědníků. Tato část bude studentům zpřístupněna od jarního semestru 2009. Více informací o koncepci projektu a jeho částech čtěte v závěrečné prezentaci autora.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace