Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Management pro bakalářský studijní program (PrF)

  • Autorský kolektiv: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA; Bc. Ing. Mojmír Sabolovič
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnova), odpovědníky.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: BV204Zk Management.

Cíl a motivace

Hlavním cílem autorů bylo připravit elektronické výukové materiály pro studenty v bakalářských studijních programech na PrF MU a pomocí e-learningových aplikací IS MU doplnit výuku o procvičovací testy.

Charakteristika kurzu

E-learningový kurz má charakter elektronické učebnice a obsahuje hlavně autorské texty. Učebnice je vložená do interaktivní osnovy a doplněna řadou obrázků, grafů a odkazů na externí studijní materiály. Její součástí je výkladový slovník obsahující více než 170 hesel teorie managementu, která prakticky doplňují výklad v učebnici. Součástí každé kapitoly jsou otázky a úkoly k procvičení a celý kurz uzavírá závěrečný procvičovací test.

Problémy, se kterými se autor potýkal

V tomto kurzu se nevyskytly žádné výrazné problémy, protože autor kurzu aktivně využívá většinu e-learningových agend v IS MU.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.