Přihlášení do IS MU


Rozvojový projekt "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU"

Všechny rozsáhlé multimediální kurzy a pomůcky prezentované na těchto stránkách vznikly v rámci projektu "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU", který má plošně podpořit elektronickou výuku na MU. Pomůcky (multimediální kurzy, interaktivní výukové materiály, dále se rozvíjející platformy apod.) jsou koncipovány tak, aby byly využity ve více předmětech a oborech a jejich účinek se dotkl co největšího počtu studentů.

Cílem projektu je pomůcky vytvořit a nasazením do výuky ověřit správnost výběru technologií, formátů a způsobů vývoje a tyto zkušenosti sdílet s dalšími vyučujícími na veřejné prezentaci a prostřednictvím Elportálu. Na realizaci pomůcky se zpravidla podílel tým sestavený a vedený garantem, v němž nechyběli autoři obsahové části ani technického řešení. Hlavním řešitelem celého projektu je prorektor pro informační technologie MU.

Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

Fakulta sportovních studií

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních studií