Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: RNDr. Luboš Bauer, CSc.
  • Obsahové řešení: doc. RNDr. Miloslav Mikulík, CSc.; Ing. Jan Kryštof; Ing. Vít Mikulík.
  • Technické řešení: Mgr. Marek Stehlík; Roman Horňák; Bc. Hynek Julínek.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: Interaktivní multimediální texty ve formátu PDF a konzultace pomocí živého přenosu.
 • Použité programy a technologie: Adobe Acrobat, Adobe Captivate, Flash, ICQ.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: KMMATI Matematika I.

Cíl a motivace

Pomůcka je určena pro studenty prezenčního a zejména kombinovaného studia, takže hlavní motivací byl velký počet studentů (dohromady cca 1400 studentů v obou typech studií), nesnadná organizace konzultací pro tyto studenty, nemalé nároky na výsledek jejich samostudia a lepší pochopení složitějších pojmů a postupů z klasického tištěného textu bez výkladu učitele. Cílem projektu bylo vytvořit interaktivní text doplněný o audio a video komentáře k problematickým pasážím. Dalším cílem projektu bylo otestování a realizace konzultací studenta s učitelem na dálku pomocí živého přenosu.

Charakteristika pomůcky

Výsledkem projektu je multimediální pomůcka zahrnující základní studijní text v interaktivní verzi s aktivními odkazy v textu, rejstříkem a navigačními prvky a studijní text ve verzi vhodné pro tisk. Součástí pomůcky jsou dále vložené audio a video klipy spojené se zvýrazňováním textu obsahující komentář k problémovým pasážím studované látky. Materiál pokrývá látku probíranou v úvodním kurzu matematiky zejména základní partie lineární algebry.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Nejobtížnější a časově nejnáročnější se v průběhu realizace projektu ukázala být volba formátů a vhodných technologií. Autoři si vyzkoušeli připravit videoklip zachycující standardní přednášku u tabule, dále ozvučený videoklip vytvořený pomocí vizualizéru, ozvučený videoklip ve flashi a ozvučený text s postupným zvýrazňováním vykládaných pojmů. Pro účely konzultací na dálku byl otestován program ICQ. Konzultace probíhaly tak, že studenti předem zaslali své dotazy e-mailem a v průběhu konzultace měli možnost si poslechnout odpověď vyučujícího. Současně s jeho výkladem mohli sledovat vizualizérem snímanou psanou část odpovědi (vzorce, výpočty náčrtky) a klást doplňující dotazy. Při realizaci projektu se autoři potýkali zejména s absencí odborníka v IT oboru, který by jim poradil, jak řešit např. potíže s konkrétním programem či nastavením.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Na realizaci projektu se v jeho závěru podílel i pracovník servisního střediska, který jistou měrou přispěl ke zdárném dokončení projektu. Na základě zkušeností z tohoto projektu lze budoucím autorům poradit, aby nepodcenili technickou náročnost chystaného projektu a přizvali ke spolupráci již na začátku odborníka, který daleko rychleji vyřeší problémy, s nimiž se mohou nepříliš zkušení autoři potýkat.