Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: Mgr. Martin Sebera.
  • Obsahové řešení: Mgr. Lenka Beránková, Ph.D., doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc., MUDr. Petr Ježek, MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
  • Technické řešení: Mgr. Martin Sebera, Bc. Petr Zaoral.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: Multimediální výuková pomůcka informující o zásadách a rizicích sedavého životního stylu. Soubor audiovizuálních komentovaných ukázek a cvičebnice.
 • Použité technologie: HTML, video, e-learningové agendy IS MU (odpovědníky).
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Zdravotní tělesná výchova (bk023), Seminář ke zdravotní tělesné výchově (p054), Tělesná výchova - Praktická ergonomie (p862). Pomůcka může sloužit prakticky v každém kurzu práce s PC a napravování svalových disbalancí.

Cíl a motivace

Motivací k vytvoření pomůcky byl všeobecný nárůst oslabení způsobených sedavým způsobem života. FSpS vyučuje předmět "Zdravotní tělesná výchova", na který byl projekt zaměřen. Tento předmět se zabývá odstraňováním svalových disbalancí způsobených ať už úrazem, nemocí, nebo špatnou životosprávou. Cílem instruktážních videí bylo také zvýšit povědomí široké veřejnosti o vzniku a rozvoji daných algických stavů, jejich profylaxi, odstranění či zmírnění algií v daném segmentu pomocí specifických zdravotních cvičení. Vedle již zmíněných důvodů také autoři chtěli přepracovat stávající materiály do digitální podoby a doplnit dle nejnovějších poznatků.

Charakteristika kurzu

Učebnice je realizována jako html stránky s textem, obrázky (s popisky pro usnadnění práce zrakově postiženým) a videi. Videoukázky se cviky napravující svalové disbalance a dalších chronických problémů a jsou doprovázeny audio komentářem a titulky. Jsou zde uvedeny i metody předcházení těchto stavů, správná ergonomie pracovního prostředí a relaxační cvičení. Dílo obsahuje 10 kapitol textové opory, 106 otázek k procvičení se zpětnou vazbu a zdůvodnění nesprávné odpovědi a 43 videí v celkové délce 52 minut. Na základě reakcí studentů vyučující zpětně vyhodnotili jako velice vhodné otázky se zpětnou vazbou a videa doplněná mluveným komentářem.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Při finální úpravě díla řešili tvůrci problém autorsko-právní povahy týkající se umístění hudby na pozadí videosekvencí. Zvolenou hudbu byli nakonec nuceni odstranit, neboť s náklady na legalizaci skladeb na začátku projektu nepočítali. Další starosti byly technického charakteru - volba správného dekódování videa a jeho další zpracování, aby bylo prohlížení pro uživatele pohodlné nebo záznam mluveného slova (zde např. autoři řešili otázku, jak kvalitně zrealizovat mluvený komentář instruktora v terénu). Autorům se osvědčil poměr pracovníků obsah/technik 2/1. Doporučení je mít zajištěnou, časově rozvrženou a odsouhlasenou spolupráci jak s technickými pracovníky, tak s tvůrci odborného obsahu, aby se předešlo časovým skluzům při realizaci.