Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Podpora pro výuku obchodního práva na oborech s ekonomickým zaměřením (ESF MU)

 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
  • Obsahové řešení: JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D., PhDr., Mgr. D. Hrabincová.
  • Administrativní řešení: Emilie Jirkuvová.
  • Technické řešení: Mgr. Z. Bilík; Jiří Bartoš.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: Soubor pomůcek a materiálů pro výuku vybraných právních předmětů na oborech s ekonomickým zaměřením.
 • Použité technologie: HTML, e-learningové agendy IS MU (interaktivní osnovy, odpovědníky), MS PowerPoint.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Obchodní právo I. (programově povinný předmět ESF), Základy práva (programově povinný předmět ESF), Právo a finance (oborově povinný předmět – Finanční podnikání), Obchodní právo II. (oborově volitelný předmět - Podnikové hospodářství - ESF).
 • V závěrečné prezentaci autora je více informací o hlavní motivaci autorů, tj. o hledání efektivních forem výuky.

Cíl a motivace

Cílem bylo vytvoření systémových předpokladů pro výuku právních předmětů v prezenčním i kombinovaném studiu na ESF založených na vytvoření a aktualizaci souboru pomůcek. Toho předpokládali autoři dosáhnout vypracováním e-learningového kurzu pro výuku předmětů Obchodní právo pro obory s ekonomickým zaměřením. Další motivací bylo také hledání efektivních forem výuky v bakalářské formě studia a motivace studentů k samostatné práci a uvažování, k využívání moderních informačních zdrojů a k větší odpovědnosti.

Charakteristika kurzu

Kurz je studentům přístupný skrze interaktivní osnovu v IS, v níž vyučující studentům zprostředkovává studijní materiály, výukové aktivity i nejnovější informace týkající se výuky. Student v osnově najde aktualizované distanční studijní opory, nově zpracované powerpointové prezentace a případové studie. Tyto materiály pokrývají široké spektrum vlastního předmětu. Součástí kurzu je rozsáhlá HTML pomůcka provázaná hypertextovými odkazy a aktualizovanými zákony. Odkazy umožňují zobrazit příklady, právní předpisy, webové adresy, definice právních institutů apod. V rámci kurzu autoři zpracovali zkušební testy pro průběžné ověřování znalostí z jednotlivých studijních modulů a zkušební testy pro závěrečnou zkoušku z předmětu Obchodní právo I. Závěrečné zkoušení realizovali pomocí skenovatelných odpovědních archů s automatickým vyhodnocením a zavedením výsledků.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Během vytváření kurzu se žádné vážnější obtíže nevyskytly. Snad jen drobnější záležitost s bodováním závěrečného testu, kde po jeho vyhodnocení bylo nutné pozměnit systém bodování.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Tvůrcům se osvědčila spolupráce s fakultním e-technikem, s nímž se při přípravě projektu dohodli a v přihlášce k projektu si na něj vyhradili finanční prostředky. E-technik jim v rámci e-learningových i jiných agend v IS MU pomáhal s "vyklikáním" a současně přispíval svými zkušenostmi, které celý proces vytváření jednotlivých částí kurzu výrazně urychlily.