Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: Mgr. Robert Helán.
  • Projekt: Drobná multimedializace ve výuce. Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
  • Typ projektu: E-learningový kurz.
  • Použité technologie: E-learningové nástroje IS MU (interaktivní osnova, odpovědníky, správce souborů).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: BVAJ0222, Angličtina II, jaro 2007.

Cíl a motivace

Motivací při tvorbě pro učitele bylo, že neexistovaly žádné (ani podobné) výukové materiály pro výuku angličtiny pro odborníky na výživu.

Charakteristika kurzu

Kurz je primárně určen pro studenty oboru Výživa člověka na LF. Hlavním vodítkem je interaktivní osnova, kde studenti naleznou nejen instrukce ke kurzu, ale i odkazy na obecné a odborné stránky (v angličtině) věnující se tématu výživy. Celý kurz je strukturován do 15 kapitol, každá obsahuje minimálně jeden odpovědník - celkem jich je v kurzu 28. V každém odpovědníku bylo použito poslechové video, odkazy na externí stránky, BBC videa a Questomat otázky (obrázkové otázky). Zpětnou vazbu poskytlo 54 studentů kurzu.

Autor kurzu při realizaci spolupracoval se servisním střediskem, jehož pracovníci mu pomohli při zpracování videí z youtube.com.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.