Přihlášení do IS MU
  • Zajímáte se o trendy ve výuce na MU,...
  • Chcete se podívat, jaké výukové materiály mají dnešní studenti k dispozici,...
  • Chystáte se zapojit v rámci nějakého projektu do tvorby multimediálních výukových pomůcek,...

přijďte se podívat na

veřejnou prezentaci e-learningových kurzů a multimediálních pomůcek,

které vznikly v rámci rozvojového projektu 2007
„Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU“

Od letošních autorů se dozvíte o:

  • motivaci, která je vedla ke tvorbě;
  • didaktickém přínosu realizovaného výukové díla;
  • zpětné vazbě od studentů;
  • zkušenostech při tvorbě a praktických doporučeních pro budoucí autory.
Datum: 5. prosince 2007
Čas: 9:30
Místo: Fakulta informatiky, ul. Botanická 68a, Brno, zasedací místnost B517.

Všechny, kteří se zajímají o rozvoj elektronické výuky na MU srdečně zve
řešitelka projektu prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Pro zájemce z řad univerzity je vstup zdarma, ostatní nechť se prosím registrují na adrese vecerova@fi.muni.cz.


Program prezentace

9:30 Začátek prezentace
9:35 Mgr. R. Helán: Angličtina II -English For Nutritionists (LF CJV MU)
9:50 PhDr. E. Šrámková: Jazyk I.2. - němčina pro právníky (PrF CJV MU)
10:10 PhDr. H. Němcová: Angličtina pro přírodovědce 2 (PřF CJV MU)
10:30 PhDr. T. Váňová: Literatura v kontextu české a světové kultury (PdF MU)
10:50 RNDr. L. Tvrzová, PhD.; doc. RNDr. M. Němec, CSc.: E-learning ve výuce mikrobiologie (PřF MU)
11:10 Doc. RNDr. P. Zbořil, CSc.: Integrovaný kurz biochemie pro odborné a učitelské studium (PřF MU)
11:30 PhDr. P. Macek, Ph.D.; Mgr. et Mgr. M. Kuchař: Virtuální knihovna Vladimíra Helferta (FF MU)
11:45 Přestávka
12:45 JUDr. R. Polčák, Ph.D.: Právo informačních a komunikačních technologií (PrF MU)
13:05 JUDr. J. Kotásek, Ph.D.; JUDr. Mgr. M. Škop, Ph.D.; JUDr. K. Šimáčková, Ph.D.: Média a právo (PrF MU)
13:25 Doc. PhDr. J. Voráč, Ph.D.; Mgr. P. Vacek; Mgr. J. Krátká, Ph.D.: Audiovizuální edukace (FF MU)
13:45 Mgr. M. Sebera: Zdravotní tělesná cvičení (FSpS MU)
14:05 Mgr. B. Vail, M.Sc.: Introduction to Environmental Sociology (FSS MU)
14:20 Přestávka
14:30 Prof. MUDr. M. Penka, CSc.; doc. RNDr. L. Dušek; Ph.D., Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.: Vývoj multimediálních výukových atlasů, Telehematologie (LF MU)
14:50 Ing. P. Smutný, Ph.D.: Projektový management (ESF MU)
15:10 JUDr. J. Šedová, CSc.: Tvorba e-learningové aplikace pro výuku obchodního práva na oborech s ekonomickým zaměřením (ESF MU)
15:30 RNDr. L. Bauer, CSc.: Matematika I (ESF MU)
15:45 Konec prezentace