Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Projekt: Drobná multimedializace ve výuce. Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
  • Typ projektu: E-learningový kurz.
  • Použité technologie: E-learningové nástroje IS MU (interaktivní osnova, odpovědníky, správce souborů, diskusní fóra).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: E-kurz vznikl především pro studenty kombinované formy studia, u kterých je počet kontaktních hodin redukovaný na 1/3, proti studentům prezenční formy studia. Počet studentů kombinované formy studia pro které byl e-kurz vytvořen bylo v akademickém roce 2007/2008 cca 100. Předměty, v nichž je pomůcka využívána: BSOR051p, BDPE011p, BSOR031p, BSPE011p - Ošetřovatelství v primární péči - přednáška (podzim 2007).

Cíl a motivace

Cílem kurzu Ošetřovatelství v primární péči bylo umožnit interaktivní studium tohoto předmětu pro studenty oboru Všeobecná sestra. Prostřednictvím e-kurzu byl studentům umožněn přístup k základní literatuře a k externím studijním zdrojům.

Charakteristika kurzu

Kurz Ošetřovatelství v primární péči je jedním z prvních propracovanějších elektronických kurzů, který je studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity dostupný v Informačním systému MU. Obsahuje mimo jiné studijní e-materiály, užitečné odkazy na odborné webové servery, procvičovací testy a diskusní fóra. Vše je součástí přehledné interaktivní osnovy, která studenta provází celým kurzem. E-kurz obsahuje úvod, kde jsou uvedeny organizační pokyny a dále je tématicky členěn do 8 modulů. Obsahuje kombinace výukových textů, presentací, procvičovacích testů a odevzdáváren.

Každý z modulů je dále strukturován na jednotlivé sekce. Student si vždy zobrazí vybraný modul a postupuje dle instrukcí lektora. Na konci modulů následuje ověření znalostí formou elektronického testu a je zde i možnost probrat problémové části v diskusním a technickém fóru. Některé moduly navíc obsahují také tzv. Odevzdávárnu, kam studenti musí do určitého data odevzdat své samostatné práce.

Každý procvičovací test se skládá z více typů otázek, které je možno snadno tvořit v IS MU. Pokud student na první pokud neodpoví na všechny otázky správně, je mu umožněno pracovat s daným odpovědníkem opakovaně. Odpovědi jsou bodovány, ale nemají vliv na celkové hodnocení studenta na konci semestru.

Náročnost

Téměř bez nároku na IT schopnosti, základní uživatelské schopnosti v IS. Vyučující dodal všechny texty a presentace, včetně představy o struktuře celého e-kurzu. S vytvoření interaktivní osnovy a technickou podporou v průběhu semestru pomůže e-technik. Je třeba zdůraznit, že příprava propracovanějšího e-kurzu je časově náročná. Zpracovat podklady od počátku tohoto projektu až do konečné fáze trvalo přibližně 4 měsíce.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.