Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Aplikace pro výuku projektového managementu – simulační manažerská hra (ESF MU)

 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Obsahové řešení: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc., Mgr. Ing. Jan Žák.
  • Technické řešení: Ing. Tomáš Kopeček, Ph.D.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: Výuková webová aplikace – on-line simulační manažerská hra.
 • Použité technologie: MS FrontPage (tvorba textu), Wink 2.0 (tvorba animací), Hot Potatoes 6.0 (tvorba autoevaluačních testů), tvorba softwarových komponent - Python (programovací jazyk pro implementaci), webový framework Django, web server Apache.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Pomůcka není využívána v konkrétním předmětu. Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou studenti ESF. Existuje možnost zapojit i externí hráče (mimo ESF).
 • V závěrečné prezentaci autora je více informací o motivaci a přínosech hry.

Cíl a motivace

Hlavní motivací pro vznik projektu byly požadavky zaměstnavatelů na uchazeče o manažerské pozice a neexistence uceleného výukového modulu tohoto zaměření na oboru. Hlavním cílem projektu tedy bylo vytvořit komplexní e-learningovou aplikaci pro výuku vybraných metod projektového řízení podniku, vytvořit interaktivní internetovou výukovou aplikaci pro výuku základů projektového řízení a internetovou verzi simulační manažerské hry zaměřenou na projektové řízení.

Charakteristika kurzu

V souladu s cíli vznikla elektronická učebnice a simulační hra. Učebnice ke hře je teoretickou základnou pro hráče, kteří své nabyté teoretické znalosti uplatňují ve hře. Simulační hra jako celek (program běžící na serveru ESF s vlastní autentizací hráčů) má dvě části. V první části je úkolem hráčů naplánovat průběh stavby silničního obchvatu podle projektu investora. Ve druhé hráči realizují celou stavbu v souladu se známými technologickými podmínkami podle schváleného harmonogramu průběhu stavby. Teoretická část pomůcky je doplněna ilustračními příklady, kontrolními otázkami, autoevaluačními testy.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Značná časová náročnost na realizaci (v řádech měsíců).

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Je důležité si vše důkladně naplánovat a dobře si rozvrhnout časový plán realizace projektu. Při testování hry se autorům osvědčilo oslovit vybrané studenty se žádostí o sehrání testovacích sehrávek hry.