Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Náměty na cvičení pro děti předškolního věku

V mateřských školách probíhá tělesná výchova odlišně od tělesné výchovy na základních školách. Přesto mají obě společné některé prvky, mezi něž náleží i patřičné rozcvičení před další pohybovou aktivitou. Na začátku pohybového bloku je třeba dětský organismus na budoucí tělesnou zátěž připravit. Nejdříve zařazujeme rušné aktivity (běh, chůze, taneční kroky, poskoky atd.), díky nimž stoupne tepová frekvence, prohřejí se svaly a nastartují se fyziologické změny v tělních soustavách. Následně zařazujeme cvičení kloubně – mobilizační (jednoduchá kyvadlová a krouživá cvičení na prokrvení a uvolnění kloubních struktur v malém a postupně se zvětšujícím rozsahu, provádíme je bez síly, uvolněně), protahovací cvičení dynamičtějšího charakteru, posilovací cvičení a koordinační cvičení. Veškerá cvičení musí být vybírána s ohledem na věk, schopnosti, dovednosti, zdravotní stav a počet cvičících dětí a současně zaměřena na následující pohybové činnosti.

Autoři a cvičící publikace

Nedílnou součástí rozcvičení je i motivace. Děti předškolního věku lépe přijímají rozcvičení se slovním doprovodem motivované např. zvířátky, básničkami, příběhy, písničkami nebo reprodukovaným hudebním doprovodem než „rozcvičení na počítání“. Rozcvičení může probíhat bez použití náčiní nebo s použitím náčiní a nářadí (např. šátky, švihadla, tyče, velké míče, měkké míče, lavičky atd.).

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo hned několikrát uvedeno, že by si děti měly osvojit zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. Naučí-li se děti pravidelnému rozcvičení před pohybovou aktivitou, je jistá šance, že se budou rozcvičovat i v pozdějším věku a redukují tak možnost poškození zdraví v průběhu pohybových aktivit.

Rozcvičení by měl učitel v mateřské škole věnovat stejnou pozornost, jako kterékoli jiné činnosti. Příprava kvalitního a zábavného rozcvičení je náročná a tak někteří učitelé vynechávají rozcvičení zcela nebo je „nějak zvládnou“ bez přípravy. Níže uvádíme doporučení a zásady pro správné rozcvičení:

  • výběr cviků – do cvičení zapojovat co nejvíce svalových skupin, důkladné rozcvičení svalových skupin dle následující činnosti, promyšlený výběr cviků
  • dodržování zásad rozcvičení – postup „od hlavy k nohám“ nebo opačně, z vyšších poloh do nižších nebo opačně apod.
  • učitel cvičí zrcadlově k dětem – pozor na pokyny „pravá – levá“, u menších dětí používáme nejdříve názorné povely (např. „noha u dveří, paže u okna“) a postupně přecházíme k „pravá – levá“
  • učitel předcvičuje správným způsobem, cviky provádí přesně, u jednostranných cviků dbá na stejný počet opakování na obě strany
  • učitel kontroluje a opravuje cvičící děti
  • učitel děti ke cvičení vhodně motivuje
  • učitel dbá na dostatečný prostor kolem cvičících dětí, při cvičení na nářadí a s náčiním zajistí dopomoc a příp. záchranu, při cvičení dodržuje bezpečnost.

Publikace ve formátu e-knihy

Vzhledem k vysokému počtu videí má e-kniha přes 228 MB. Stahování do tabletu či mobilu tak může trvat i několik minut.

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku
Stáhnout publikaci pro mobilní zařízení (ePub)

Autorky publikace

Autorky
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Bc. Hana Valová Mgr. Iva Kouřilová
Absolventka Katedry tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
Cvičící
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Julie Marková
Julie Marková
Mgr. Iva Kouřilová
Mgr. Iva Kouřilová

Tiráž

Náměty na cvičení pro děti předškolního věku

Multimediální elektronický výukový materiál

Janošková, Hana | Šeráková, Hana | Kouřilová, Iva (autentizováno)

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2016

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2016

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8370-7 (online : HTML)
ISBN 978-80-210-8371-4 (online : ePub)

© 2016 Masarykova univerzita