Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Anotace předmětu

Výběr z textu „Vědecká propedeutika“ je zaměřen zejména na právní infrastrukturu výzkumu a vývoje a na právní souvislosti. Vedle toho zahrnuje i obecné otázky vědoslovné včetně otázek vědeckého nebo filozofického myšlení. Zvláštní pozornost je věnována právním aspektům výzkumu a vývoje, veřejným soutěžím a veřejným zakázkám, a to v kontextu akademického prostředí. Nedílnou součástí jsou snímky z oboru morálky vědeckého povolání včetně právních důsledků s tím spojených. Dovětek o právní vědě slouží jako aplikace obecných poznatků vědecko propedeutických na problematiku právně metodologickou a zároveň slouží jako příklad rozvíjení právního myšlení. Vědecká propedeutika je zamýšlena jako podpůrný zdroj obecných informací při psaní kvalifikačních prací a při účasti studentů na výzkumu. Text je využíván v předmětu Právo duševního vlastnictví (MP505Zk).

Prezentace ve formátu PDF Tisková verze
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. |
KObčP, Právnická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní rozcestník, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.