Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Rodinné právo

Účelem prezentací z Rodinného práva je poskytnout studentům přehled o klíčových institutech tohoto základního pilíře soukromého práva, především v rámci přednášek. Prezentace – s ohledem na schématičnost – nemohou nahradit přednášky samé, ani učebnici rodinného práva. Jde-li o jejich zaměření, pozornost je soustředěna zejména na statusové otázky (mateřství, otcovství a osvojení, jde-li o dítě, a rozvod, jde-li o manžele) a na jejich dopad do majetkové sféry (výživné).


Hlavní autorka


 
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra občanského práva

Osobní stránka v IS MU

Autorský kolektiv


 
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra občanského práva

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Anna Hořínová
Mgr. Anna Hořínová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra sociální pedagogiky

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Michaela Janočková
Mgr. Michaela Janočková
Právnická fakulta Masarykovy univerzity


Osobní stránka v IS MU

Mgr. Martin Kornel
Mgr. Martin Kornel
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Ústav dovednostní výuky a inovace studia

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Jana Volková
Mgr. Jana Volková
Právnická fakulta Masarykovy univerzity


Osobní stránka v IS MU

Mgr. Veronika Kozlová
Mgr. Veronika Kozlová
Právnická fakulta Masarykovy univerzity


Osobní stránka v IS MU

Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.