Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – designový prvek

Open space konference o e-learningu IS MU

II. ročník


Vážení kolegové, vážené kolegyně,

rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na druhý ročník Open space konference o e-learningu IS MU.

Stejně jako v předchozím ročníku uvidíte inspirativní ukázky fungujících e-learningových a multimediálních výukových pomůcek. Dozvíte se, jak tyto pomůcky vznikaly a jaký efekt měly ve výuce.

Pokud Vás zajímá ochrana testů a opatření proti opisování při elektronickém testování, uslyšíte příspěvek o možnostech zabezpečení elektronických testů v IS MU a o tom, jak problém s podvádějícími studenty vyřešili na jiných fakultách.

Do programu konference je opět zařazena část věnovaná aktuálním otázkám týkajícím se autorského zákona. Budete mít příležitost klást dotazy, na které odpoví odborník na autorský zákon z Právního odboru rektorátu MU.

O zkušenosti a o zpětnou vazbu studentů z výuky se na konferenci podělí vyučující MU.

Koncept Open space nabízí možnost výběru mezi programem konference a samostatnými stanovištěmi, kde máte možnost vidět a zkonzultovat konkrétní e-learningové výukové aktivity. Stanoviště jsou k dispozici po celou dobu trvání konference, takže si zvolte z programu konference to, co Vás zajímá, a zbylý čas využijte návštěvou stanoviště podle vlastního výběru.

Přestávky na výměnu názorů s kolegy a na konzultace dotazů Vám během konference zpříjemní drobné občerstvení.Termín konání Čtvrtek 13. září 2012
Místo konání Pavilon A9, Univerzitní kampus Bohunice, Brno
Přijďte v libovolný čas od 8:30 k informačnímu stánku na 2. poschodí

Přihlášení

Účast na konferenci je zdarma.

Pro lepší naplánování kapacit k hlavnímu i doprovodnému programu konference uvítáme, pokud nás o své účasti informujete registrací v Obchodním centru MU. Registrací si zajistíte malý dárek na uvítanou.

Přihlásit se přes Obchodní centrum MU

Tematická stanoviště
8:30–14:00 Prezentační a konzultační stánky budou otevřeny po celou dobu konference.
Multimédia
 • Přijďte objevit sílu multimédií v oblasti elektronické podpory výuky,
 • zjistěte, co všechno je možné realizovat,
 • nechte se inspirovat multimediálními studijními materiály Vašich kolegů,
 • zkonzultujte potenciál Vašich výukových materiálů s odborníky,
 • případně se rovnou domluvte na realizaci Vašich nápadů.
Pracovníci servisního střediska jsou připraveni pomoci Vám jak s drobností, tak s kompletní inovaci studijních materiálů, a dokonce i s tvorbou neobvyklé inovativní elektronické studijní pomůcky.
Dril Víte, jak se efektivně učit cizí slovíčka?
Víte, že učení s Drilem pomáhá ukládat slovíčka do dlouhodobé paměti?
Víte, jak založit vlastní učebnici?

Dril je aplikace určená k memorování základních jednotlivých poznatků (např. slovíček) nazpaměť. Je založen na psychologii učení, podle které si poznatky rychleji a kvalitněji zapamatujeme, pokud si je připomínáme méně často, ale zároveň během delší doby.

Na stanovišti Vám ukážeme:
 • funkce a využití aplikace,
 • vytvoření učebnice v Drilu,
 • vytvoření jednotlivých lekcí a import kartiček.
Odpovědníky Znáte odpovědníky v IS MU?
Víte, jak si ušetřit práci se zkoušením?
Umíte využít všechna nastavení vhodné pro procvičování?

Dozvíte se:
 • jak vytvořit jednoduchý odpovědník,
 • jaké typy otázek lze v odpovědníku použít,
 • jak si pohrát s bodováním,
 • jak nastavit odpovědník na ostrý test,
 • jak vytvořit anketu (třeba anonymní),
 • jak zjistit úspěšnost otázek,
 • jak připravit vhodné procvičování,
 • co všechno můžete do odpovědníku vložit.
Víte, že odpovědníky můžete využívat i na písemné zkoušení? Studenti vyplní speciální odpovědní arch a ten po naskenování IS automaticky vyhodnotí.

Skenovaní testů, to je:
 • úspora Vašeho času, který strávíte opravováním,
 • absence možných chyb při ručním opravování,
 • možnost vygenerovat pro každého studenta unikátní test,
 • možnost hned zavést výsledky do poznámkových bloků.
Interaktivní osnovy Interaktivní osnova je základní e-learningovou aplikací v předmětu v IS MU.
(Záznamník učitele → Studijní materiály → Interaktivní osnovy)
 • Máte zájem lépe organizovat Vaše výukové materiály?
 • Přejete si mít informace o výuce na jednom místě?
 • Rádi byste propojili více e-learnigových aplikací tak, aby k nim mohli studenti přistupovat z jednoho místa?
 • Chcete se naučit něco nového a zároveň nemáte čas se proklikávat nápovědou?
Již interaktivní osnovy využíváte a přemýšlíte…
 • jak je vylepšit?
 • jak je obohatit o další prvky?
 • hledáte zajímavé nápady pro vlastní tvorbu?
E-technici Vám poradí jak s tvorbou interaktivní osnovy, tak i s jejím vylepšením a navíc přidají pár tipů a užitečných rad z vlastních zkušeností.
Individuální zaškolení Po celou dobu konference Vám budou k dispozici e-technici a is-technici, se kterými můžete individuálně konzultovat libovolnou aplikaci v ISu.
Program prezentací
První blok
9:00–10:30
E-learning a multimédia v Informačním systému MU
 • Úvodní slovo prorektorky prof. RNDr. Ivany Černé, CSc.
 • Mgr. Filip Daněk – Možnosti tvorby interaktivních a multimediálních výukových pomůcek a materiálů (více informací)
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. – Tvorba a využití výukových animací pro praktikum z genetiky (více informací)
 • MUDr. Zdeňka Čermáková – Procvičovací testy v předmětu likvorogie (více informací)
 • Mgr. Vojtěch Šešulka – Regionálně-geologický dril (více informací)
 • RNDr. Růžena Blažková, CSc. – Zajímavá geometrie pro každého (více informací)
 • Mgr. Patrícia Eibenová  – Novinky v e-learningových agendách IS MU (více informací)
Přestávka s občerstvením
Druhý blok
11:00–12:00
Bezpečnost elektronického testování
 • Mgr. Kateřina Drábková – Možnosti zabezpečení odpovědníků v IS MU (více informací)
 • Mgr. Ing. Libor Caha, Bc. Marián Miško, Petr Němec – Vznik a vývoj zabezpečených zkouškových účtů v PC učebnách FSS MU (více informací)
 • PhDr. Petr Suchý, Ph.D. – Používaní elektronického testování v IS MU z pohledu vyučujícího FSS MU (více informací)
Přestávka s občerstvením
Třetí blok
12:30–13:30
Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce

RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

 • Výklad důležitých častí autorského zákona odborníkem z PrávO RMU (více informací)
 • Zodpovídání častých dotazů a dotazů z publika (více informací)
Chcete přispět do diskuse? Máte možnost položit dotazy odborníkovi na autorský zákon předem: Položit dotaz ohledně autorského zákona
Dotazy lze pokládat do pondělí 10. září 2012
Změny v programu vyhrazeny.

Anotace k prezentacím


První blok
 
Mgr. Filip Daněk

Možnosti tvorby interaktivních a multimediálních výukových pomůcek a materiálů

Mgr. Filip Daněk
Servisní středisko pro e-learning, CVT, FI MU

Na Masarykově univerzitě působí týmy e-techniků a servisních techniků (s-techniků), kteří mají za úkol pomáhat vyučujícím při tvorbě elektronických studijních opor a při jejich nasazování ve výuce. Hlavním cílem prezentace bude představení inspiračních ukázek z různých oblastí – video, animace, multimediální weby, elektronické zkoušení, interaktivní osnovy. Posluchači mají poté možnost v rámci informačních a konzultačních stánků setkat se přímo s pracovníky těchto týmů a konzultovat konkrétní možnosti, jak jim mohou právě e-technici a s-technici pomoci.

Zakázky Servisního střediska v praxi
http://is.muni.cz/elportal/zakazky/index.pl
 
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Tvorba a využití výukových animací pro praktikum z genetiky

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústav experimentální biologie,
PřF MU, lizal@sci.muni.cz

Cílem prezentace bude představit interaktivní animace, které vznikly ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU jako rozšíření již dříve vytvořených elektronických skript Praktikum z obecné genetiky (http://is.muni.cz/elportal/?id=985562). V průběhu prezentace bude na čtyřech animacích stručně popsána cesta od nápadu, přes představení a nastínění požadavků Servisnímu středisku, popis spolupráce, až po předvedení samotného výsledku a jeho využití.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Procvičovací testy v předmětu likvorogie

MUDr. Zdeňka Čermáková, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Katedra laboratorních metod, LF MU

K vyučovacímu předmětu likvorologie byl zpracován multimediální web, ve kterém jsou kromě základního výukového textu procvičovací testy. Na tvorbě jsme spolupracovali s techniky Servisního střediska, kterým jsme dodali obrazovou a textovou dokumentaci a správné hodnocení testů.

Procvičovací testy jsou zaměřeny na hodnocení cytologických preparátů likvoru. V prvním typu student značí neznámé buňky z předdefinované nabídky, ve druhém má za úkol vybrat na preparátu určený typ buňky. Dále je součástí webu propojení na Atlas Dermatopatologie a to v úkolu stanovení počtu buněk likvoru ve Fuchs-Rosenthalově komůrce. V atlase je naskenována celá plocha Fuchs-Rosenthalovy komůrky s různě buněčnými preparáty. Student volí požadované zvětšení, prohlížení preparátu imituje prohlížení v mikroskopu. Student se může k rozpracovanému úkolu vracet a po vyhodnocení vidí správné odpovědi. Vyučující má možnost vidět jednotlivé přístupy studentů, jejich bodové hodnocení, může potom individuálně procvičovat problémové okruhy.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Regionálně-geologický dril

Mgr. Vojtěch Šešulka (autentizováno)
Ústav geologických věd, PřF MU

Účelem pomůcky Regionálně-geologický dril je studenty jednoduše a interaktivně seznámit s geologickými jednotkami Českého masivu a právě drilovací část hraje podstatnou roli. Pomůcka studentům předkládá názvy jednotek v náhodném pořadí a jejich úkolem je najít je a označit na mapě. Drilovací aplikace pro výuku regionální geologie byla spuštěna v jarním semestru 2011, pozitivní efekt bylo možno pozorovat okamžitě. V porovnání s předchozími lety chodili studenti chodili do vyučovacích hodin lépe připraveni a čas ve cvičeních byl pak efektivněji využit. V rámci příspěvku bude kromě ukázky využití popsán i proces vzniku aplikace a zkušenosti s jejím nasazením v učební praxi.

Regionálně-geologický dril
http://is.muni.cz/do/sci/UGPVoZ/22584521/rozcestnik.html
 
RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Zajímavá geometrie pro každého

RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Katedra matematiky, PdF MU

„Slyším a zapomenu, vidím a zapamatuji si, udělám a pochopím.“
Montesori, M.


Publikace Zajímavá geometrie pro každého vznikla především proto, aby hravou formou prezentovala zajímavé vlastnosti geometrických útvarů. Prostřednictvím úloh k rozvoji geometrické představivosti, příkladů konstrukce omezenými prostředky a především velice názornými animacemi publikace přibližuje problematiku především dětem – žákům základních škol – stává se tedy nápaditou náplní předmětů didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě. V příspěvku bude popsán průběh přípravy publikace včetně ukázek autorských výukových úloh a animací. Součástí příspěvku bude i shrnutí kladů a záporů přípravy.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Zajímavá geometrie pro každého
http://is.muni.cz/elportal/?id=961391
 
Mgr. Patrícia Eibenová

Novinky v e-learningových agendách IS MU

Mgr. Patrícia Eibenová
CVT, FI MU

Informační systém MU nabízí své služby již od roku 1999. Podporuje nejen studijní administrativu a komunikaci uvnitř univerzity, ale jeho nedílnou součástí jsou také e-learningové agendy ulehčující učitelům výuku a posluchačům studium.

Neustálý vývoj ICT však zasáhl i e-learning, je proto nutné sledovat trendy a reflektovat je ve vývoji e-learningových aplikací. Stávající aplikace bývají pravidelně aktualizovány a další nové jsou postupně implementovány. V příspěvku budou představeny všechny důležité změny a novinky v oblasti e-learningu v ISu, které se udály v posledním období. Dozvíte se také, jakým směrem se bude e-learning ubírat a na co se můžete těšit v ISu v budoucnu.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Druhý blok
 
Mgr. Kateřina Drábková

Možnosti zabezpečení odpovědníků v IS MU

Mgr. Kateřina Drábková
CVT, FI MU

Škála nastavení odpovědníků v ISu je velmi variabilní. Příspěvek se bude zabývat takovými možnostmi a kombinacemi nastavení, které zvyšují bezpečnost elektronického testování při zkoušení studentů v PC učebnách. Posluchači budou seznámeni s modelovými příklady nastavení a dalšími postupy při vzniku nestandardních situací (např. krátkodobý výpadek sítě). Dále bude prezentována nová aplikace na monitorování činnosti studenta v ISu během práce s vybraným odpovědníkem. Vývojový tým ISu tak reagoval na opakované nekorektní jednání ze strany studentů při elektronickém zkoušení.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Mgr. Ing. Libor Caha
Bc. Marián Miško
Petr Němec

Vznik a vývoj zabezpečených zkouškových účtů v PC učebnách FSS MU

Mgr. Ing. Libor Caha, Bc. Marián Miško, Petr Němec
Centrum informačních a komunikačních technologií, FSS MU

Prezentace se zabývá vznikem a vývojem zkouškových účtů používaných v počítačových učebnách na Fakultě sociálních studií a řešeními vzniklými pro podporu elektronického zkoušení v Centru informačních a komunikačních technologií Fakulty sociálních studií. Shrnuje dlouholeté zkušenosti pracovníků Centra s používáním zabezpečení při zkoušení pomocí odpovědníků a odevzdáváren v Informačním systému Masarykovy univerzity. Ukazuje přínosy používání zabezpečených zkouškových účtů pro vyučující i pro studenty. Přináší popis příkladů spolupráce s pracovišti MU na přípravě obdobného zkušebního prostředí využívajícího zkušenosti získané na Fakultě sociálních studií. Uvádí příklad nasazení zabezpečení zkouškových účtů při státních závěrečných zkouškách pomocí počítačů a při přijímacích zkouškách zahraničních uchazečů o studium na Fakultě sociálních studií. Prezentované řešení je používáno i při zabezpečení zkoušení v systému ELF Filozofické fakulty, v němž jsou vedeny i kurzy Fakulty sociálních studií. Součástí prezentace jsou základní informace o konkrétních technických řešeních.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Používaní elektronického testování v IS MU z pohledu vyučujícího FSS MU

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU

Příspěvek se zaměří na možnosti, způsoby a výhody elektronického testování v předmětech i v rámci státních závěrečných zkoušek. Snahou bude poukázat na přednosti nástrojů vytvořených v rámci IS a na jejich spolehlivost. Pozornost bude věnována i otázce bezpečnosti daného typu testování.

Třetí blok
 
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce

RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Rektorát MU

Problematika správného a zákonného používání části děl jiných autorů ve výuce je velmi aktuální, jelikož elektronické podklady pro studium na vysoké škole jsou téměř nezbytností. V příspěvku bude odborník z rektorátu MU odpovídat na frekventované otázky z témat:

 • problematika stahování videa z internetu pro potřeby výuky,
 • odkazování nelegálních materiálů,
 • skenování a zpřístupňování textů a obrázků,
 • nejasnosti s Drilem,
 • co je a není dílo chráněné aut. zákonem,
 • licence Creative Commons – na co se zapomíná i doporučení a rady, jak správně postupovat, aby se vyučující nedostal do konfliktu s aut. zákonem.

Větší prostor je věnován následné diskusi, přednášející bude odpovídat na předem kladené dotazy (http://is.muni.cz/el/1433/test/Etech46/odp/az_dotazy.qref). Součástí přednášky bude také zodpovězení dotazů z publika a konzultace aktuálních případů.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)


Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků
Zahájení konference
Zahájení konference
Mgr. Ľuboš Kohút
Úvodní slovo
Úvodní slovo
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Úvodní slovo
Úvodní slovo
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Občerstvení pro účastníky
Občerstvení pro účastníky
Občerstvení pro účastníky
Občerstvení pro účastníky
Blok 1: Možnosti tvorby výukových pomůcek a materiálů
Blok 1: Možnosti tvorby
výukových pomůcek a materiálů
Mgr. Filip Daněk
Blok 1: Tvorba a využití výukových animací pro praktikum z genetiky
Blok 1: Tvorba a využití výukových
animací pro praktikum z genetiky
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Blok1: Procvičovací testy v předmětu likvorogie
Blok1: Procvičovací testy
v předmětu likvorogie
MUDr. Zdeňka Čermáková
Blok 1: Regionálně-geologický dril
Blok 1:
Regionálně-geologický dril
Mgr. Vojtěch Šešulka
Blok 1: Zajímavá geometrie pro každého
Blok 1:
Zajímavá geometrie pro každého
RNDr. Růžena Blažková, CSc.
Blok 1: Novinky v e-learningových agendách IS MU
Blok 1: Novinky
v e-learningových agendách IS MU
Mgr. Patrícia Eibenová
Blok 2: Možnosti zabezpečení odpovědníků v IS MU
Blok 2: Možnosti zabezpečení
odpovědníků v IS MU
Mgr. Kateřina Drábková
Blok 2: Vznik a vývoj zabezp. zkouškových účtů v PC učeb. FSS
Blok 2: Vznik a vývoj zabezp.
zkouškových účtů v PC učeb. FSS
Mgr. Ing. Libor Caha
Blok 2: Používaní el. testování v IS MU z pohledu vyučujícího FSS
Blok 2: Používaní el. testování
v IS MU z pohledu vyučujícího FSS
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Blok 3: Autorský zákon (přednáška)
Blok 3:
Autorský zákon (přednáška)
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Blok 3: Autorský zákon (prostor pro dotazy)
Blok 3: Autorský zákon
(prostor pro dotazy)
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
Multimédia
Multimédia
Tematické stanoviště
Interaktivní osnovy
Interaktivní osnovy
Tematické stanoviště
Odpovědníky
Odpovědníky
Tematické stanoviště
Dril
Dril
Tematické stanoviště

jmeno

Informační systém Masarykovy univerzity

http://is.muni.cz/

jmeno

Knihovna univerzitního kampusu

http://www.ukb.muni.cz/kuk/

 
Centrum výpočetní techniky |
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041