Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – designový prvek

Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


V polovině září 2010 se pod záštitou proděkana pro informační a komunikační technologie prof. RNDr. Josefa Janyšky, DSc. konala Konference o e-learningu Přírodovědecké fakulty.

Na konferenci se představili Vaši kolegové, kteří aktivně využívají e-learning ve výuce. V jednotlivých blocích se s přítomnými podělili o cenné zkušenosti a předvedli ukázky své práce. Účastníci nad prezentovanými díly diskutovali své otázky, postřehy a vyměňovali si své zkušenosti s e-learningem. V průběhu konference se představily i dva týmy odborné podpory působící na univerzitě, aby seznámily ostatní s možnostmi využití jejich bezplatných služeb. Konference spadá do dlouhodobého záměru univerzity, ve kterém se na e-learning klade důraz.

Vaše výuka může být díky prvkům e-learningu pro studenty efektivnější, atraktivnější a pro Vás se stane i pohodlnější.

Termín konání pátek 17. září 2010
Místo konání Aula Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, Brno
Program konference
8:30–9:00 Registrace
První blok
9:00–9:50
Úvodní slovo proděkana pro informační a komunikační technologie PřF MU
RNDr. Vladimír Herber, CSc. – Praktické zkušenosti s e-learningem
Mgr. Věra Anthová – Komplexní e-learningový předmět
Mgr. Andrea Rozkošná – E-learning ve výuce cizích jazyků
Přestávka s občerstvením
Druhý blok
10:00–10:50
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. – Zkoušení pomocí počítačů
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. – Automatizované vyhodnocování testů pomocí skenování
E-technici – „Jsme tu pro Vás!“ e-learningová podpora IS MU
Přestávka s občerstvením
Třetí blok
11:00–12:00
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. – Multimediální prvky a interaktivita ve výuce
Mgr. Tomáš Mořkovský – Elektronické publikování na Elportále
Servisní středisko – Tvorba výukových multimédií na zakázku
 

První blok


 
RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Praktické zkušenosti s e-learningem

RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav – Přírodovědecká fakulta MU

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Mgr. Věra Anthová

Komplexní e-learningový předmět

Mgr. Věra Anthová
Ústřední knihovna – Přírodovědecká fakulta MU

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Mgr. Andrea Rozkošná

E-learning ve výuce cizích jazyků

Mgr. Andrea Rozkošná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě MU – Centrum jazykového vzdělávání

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Druhý blok


 
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.

Zkoušení pomocí počítačů

doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Ústav chemie – Přírodovědecká fakulta MU

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Automatizované vyhodnocování testů pomocí skenování

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta MU

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Bc. Igor Chalás

„Jsme tu pro Vás!“ e-learningová podpora IS MU

Bc. Igor Chalás
E-technici

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Třetí blok


 
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Multimediální prvky a interaktivita ve výuce

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta MU

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 
Mgr. Tomáš Mořkovský

Elektronické publikování na Elportále

Mgr. Tomáš Mořkovský
Ústav antropologie – Přírodovědecká fakulta MU

Ukázky z prezentovaných publikací
Jak publikovat na Elportále?
 
Mgr. Marek Stehlík

Tvorba výukových multimédií na zakázku

Mgr. Marek Stehlík
Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU

Náhledy z prezentovaných ukázek
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)


Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků
Úvodní slovo
Úvodní slovo
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Praktické zkušenosti s e-learningem
Praktické zkušenosti s e-learningem
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Komplexní e-learningový předmět
Komplexní e-learningový předmět
Mgr. Věra Anthová
Mgr. Andrea Rozkošná
E-learning ve výuce cizích jazyků
Mgr. Andrea Rozkošná
Řízená diskuse k příspěvkům
Řízená diskuse k příspěvkům
Občerstvení pro účastníky
Občerstvení pro účastníky
Zkoušení pomocí počítačů
Zkoušení pomocí počítačů
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Automatizované vyhodnocování testů pomocí skenování
Automatizované vyhodnocování
testů pomocí skenování
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
„Jsme tu pro Vás!“ e-learningová podpora IS MU
„Jsme tu pro Vás!“
e-learningová podpora IS MU
E-technici

Prezentace E-techniků
Bc. Igor Chalás
Řízená diskuse k elektronické podpoře IS MU
Řízená diskuse
k elektronické podpoře IS MU
Přestávka před třetím blokem konference
Přestávka
před třetím blokem konference
Multimediální prvky a interaktivita ve výuce
Multimediální prvky
a interaktivita ve výuce
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Elektronické publikování na Elportále
Elektronické publikování na Elportále
Mgr. Tomáš Mořkovský
Ukázka z děl Ústavu antropologie publikovaných na Elportále
Ukázka z děl Ústavu antropologie
publikovaných na Elportále
Mgr. Tomáš Mořkovský
Tvorba výukových multimédií na zakázku
Tvorba výukových multimédií
na zakázku
Servisní středisko
Ukázka interaktivní animace
Ukázka interaktivní animace
z díla doc. Váchy
Mgr. Marek Stehlík
 
Centrum výpočetní techniky |
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.