Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – designový prvek

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: Video ve výuce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Letošní ročník je zaměřený na možnosti využití videa ve výuce, a to včetně autorskoprávních aspektů. Prezentovat budou odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti s tvorbou výukových videí, videotutoriálů nebo s nahráváním přednášek. Zazní také možnosti využití videa v IS MU.

Konference Vám také poskytne prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci na „open space“ stanovištích, kde Vám budou po celou dobu konference k dispozici pracovníci uživatelské podpory IS MU.

Termín konání Středa 17. února 2016 (registrace od 8.30)
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Prezentovaná témata Vám představí:

 • podporu videa v IS MU a jeho zabezpečení

 • ukázky realizovaných výukových videí a animací

 • tipy na video ve výuce

 • videotutoriály jako základní studijní zdroj e-learningového kurzu

 • využití mobilních technologií pro tvorbu výukového obsahu

 • realizace videí

 • nahrávání a záznamy přednášek

 • autorskoprávní problematika ve vztahu ke studijním materiálům a užití videa ve výuce


Program konference


První blok
9.00–10.35
 • Úvodní slovo Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., prorektora pro studium a informační technologie MU
 • Mgr. Jitka Daňková – Video ve výuce na MU (o přednášející)
 • PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D. – Video v předmětu Angličtina online – mluvený projev (o přednášející)
 • Ing. Milan Kolka, Ph.D. – Videotutoriály v e-learningovém kurzu Počítačové zpracování odborného textu (o přednášejícím)
Přestávka na kávu
Druhý blok
11.00–12.00
Panelová diskuse
Doprovodný program s občerstvením
12.00–13.30
 • Prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • Konzultační a inspirační stánky
 • Postery na téma využití videa ve výuce
 • Miniprezentace: Začínáme s e-learningem v IS MU
Třetí blok
13.30–14.40
 • JUDr. Matěj Myška, Ph.D. – Užití cizího díla ve výuce (o přednášejícím)
 • RNDr. Patrícia Eibenová – Novinky v e-learningových agendách IS MU (o přednášející)
 • Závěrečné slovo s překvapením

Medailonky přednášejících


První blok
Mgr. Jitka Daňková

Mgr. Jitka Daňková

Koordinátorka s-techniků, Uživatelská podpora IS MU
Osobní stránka v IS MU

Přednášející představí v příspěvku ty nejzajímavější nápady, jak využít video ve výuce. Čerpá ze své praxe, neboť pomáhá vyučujícím z Masarykovy univerzity při tvorbě e-learningových výukových pomůcek v různých oborech. Konkrétní ukázky pocházejí přímo od těchto vyučujících a ukazují, jak lze pomocí videa motivovat studenty, rozproudit diskuzi či efektivně hodnotit studentské prezentace.

Video ve výuce na MU
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Právnická fakulta MU
Osobní stránka v IS MU

Milan Kolka z Centra informačních technologií PrF vyučuje na Katedře právní teorie PrF předmět Počítačové zpracování odborného textu. Ten je zaměřený na základy typografie a na správné použití textového procesoru k psaní nejen závěrečných prací. Předmět byl na jaře 2015 převeden z prezenční formy do e-learningové podoby. Proto veškerý výklad učiva nahradil výukovými video tutoriály, které sám připravil a zpracoval.

Videotutoriály v e-learningovém kurzu Počítačové zpracování odborného textu
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Pedagogická fakulta MU
Osobní stránka v IS MU

Alena Dobrovolná působí jako odborná asistentka na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU. Mimo jiné vyučuje také online předmět Angličtina Online – Mluvený projev. Cílem předmětu je zlepšit prezentační a argumentační dovednosti studentů. Studenti nahrávají vlastní krátká videa dle zadání do předmětových tematických diskusních fór v Informačním systému MU, ve kterých musí uplatnit znalosti získané studiem v kurzu. Tato videa jsou hodnocena jak vyučujícími, tak samotnými studenty. Možnost tvorby vlastních videí za pomoci nových technologií je jednou z podmínek při registraci předmětu a dále také předpokladem úspěšného ukončení předmětu.

ONLINE_AS Angličtina Online – Mluvený projev
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Druhý blok
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Vedoucí vývoje Informačního systému MU, Fakulta informatiky MU
Osobní stránka v IS MU

Michal Brandejs je vedoucím vývoje a provozu Informačního systému MU. Zároveň působí jako docent na Katedře počítačových systémů a komunikací Fakulty informatiky, kde vyučuje předměty týkající se architektury výpočetních systémů, systému UNIX a služeb počítačových sítí. Ve svých předmětech zveřejňuje automaticky nahrávané záznamy přednášek, které se na fakultě využívají, a sleduje dopady tohoto trendu na studium a výuku. Má také zkušenosti s pořizováním individuálních výukových video přednášek.

Mgr. Kateřina Hošková

Mgr. Kateřina Hošková

Filozofická fakulta MU
Osobní stránka v IS MU (autentizovaný odkaz)

Kateřina Hošková pracuje pro Kabinet informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě MU, kde působí jako koordinátorka a tutorka celouniverzitních e-learningových kurzů Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi, Kurz projektového managementu a Metody kritického myšlení. Aktivně se podílela na tvorbě studijního obsahu těchto kurzů, které obsahují nejen video tutoriály, ale i motivační a výkladová videa.

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Pedagogická fakulta MU
Osobní stránka v IS MU

Hana Janošková pracuje jako odborná asistentka na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakultě. Ve svých předmětech klade důraz na kontakt se studenty a praktická cvičení. Je spoluautorkou publikace Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku zveřejněné na Elportále MU. Tato publikace obsahuje vlastní autorská metodická videa. Nabízí zásobník cvičení bez náčiní, jehož cílem nebylo sestavení konkrétních „rozcviček“, ale nabídka takových cvičení včetně motivací, ze kterých lze kvalitní rozcvičení sestavit.

PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.

PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.

Centrum jazykového vzdělávání MU
Osobní stránka v IS MU

Libor Štěpánek je ředitelem Centra jazykového vzdělávání MU. Ve své odborné a pedagogické praxi se zaměřuje na využívání multimediálních nástrojů ve výuce jazyků, což dokládá řada jeho publikací na toto téma. V rámci výuky aktivizuje a vzdělává studenty pomocí nahrávání přednášek odborníků nebo studentů samotných, ať už kvůli zpětné vazbě od vyučujícího nebo kvůli sebereflexi. Vyučovací hodiny v jeho podání probíhají mimo jiné formou video konferencí se zahraničními univerzitami. Podílel se také na tvorbě kurzu Effective Public Speaking: E-learningový program anglického jazyka pro akademické účely, který hojně využívá videa v odpovědnících v IS MU.

Třetí blok
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Právnická fakulta MU
Osobní stránka v IS MU

Matěj Myška je odborným asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty, právníkem Centra pro transfer technologií MU a od roku 2013 vedoucím právníkem projektu Creative Commons Česká republika. V přednáškové a odborné praxi se specializuje na soukromé právo ICT, zejména na autorské právo v informačních sítích, právo duševního vlastnictví a problematiku veřejných licencí. Jako pedagog se věnuje výuce práva duševního vlastnictví a práva informačních a komunikačních technologií. V roce 2015 získal cenu rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let.

Užití cizího díla ve výuce
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
RNDr. Patrícia Eibenová

RNDr. Patrícia Eibenová

Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky MU
Osobní stránka v IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje nejzajímavější novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Tématem bude např. Katalog e-learningu, který znamenal jednu z nejvýraznějších novinek loňského roku, ale představeny budou také mnohé další inovace stávajících aplikací. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaká předsevzetí si Vývojový tým IS MU stanovil na rok 2016 a na co se mohou v nejbližší době těšit.

Novinky v e-learningových agendách IS MU
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Záznam konference

První blok – přednášky

Přednášející: Mgr. Jitka Daňková, Ing. Milan Kolka, Ph.D., PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Druhý blok – panelová diskuse

Přednášející: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., Mgr. Kateřina Hošková, PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D..

Přejít na ElportálPřehrát panelovou diskusi na Elportále MU

Třetí blok – Užití cizího díla ve výuce

Přednášející: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Přejít na ElportálPřehrát přednášku na Elportále MU

Postery

Video ve výuce
Video v IS MU
Deset tipů na video

Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků
Zahájení konference
Zahájení konference
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Mgr. Jitka Daňková
Video ve výuce na MU
Mgr. Jitka Daňková
PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
Video v předmětu
Angličtina online – mluvený projev
PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
První blok prezentací
První blok prezentací
Ing. Milan Kolka, Ph.D.
Videotutoriály v e-learningovém
kurzu Počítačové zpracování
odborného textu
Ing. Milan Kolka, Ph.D.
Občerstvení během přestávky
Občerstvení během přestávky
Panelová diskuse
Panelová diskuse
Občerstvení a sdílení zkušeností
Sdílení zkušeností během přestávky
Konzultační stánek: >Zpracování videa a multimédií
Konzultační stánek:
Zpracování videa a multimédií
Informační postery ve foyer
Informační postery ve foyer
Konzultační stánek: Video v IS MU
Konzultační stánek:
Video v IS MU
Mgr. Ľuboš Kohút
Začínáme s e-learningem v IS MU
Mgr. Ľuboš Kohút
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Užití cizího díla ve výuce
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
RNDr. Patrícia Eibenová
Novinky v e-learningových
agendách IS MU
RNDr. Patrícia Eibenová
Losování tomboly
Losování tomboly
 

Fotografie z předchozích ročníků konference:


Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Open space 2011
1. ročník (září 2011)
Open space 2012
2. ročník (září 2012)
Open space 2013
3. ročník (září 2013)
Open space 2014
4. ročník (únor 2014)
Open space 2015
5. ročník (únor 2015)

Ke stažení

Centrum výpočetní techniky |
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity |
Přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011–2016