Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Člověk-Auto-Encyklopedie

První mezinárodní interaktivní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu

Úvod

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně společně s odborníky z dalších univerzit a z Akademie věd České republiky zahajuje ambiciózní výzkumný projekt, první internetovou interaktivní Člověk-Auto-Encyklopedii (o vztahu člověka a automobilu – sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní výzkum), která svým pojetím do jisté míry patří do kategorie informačních příruček typu Wikipedie, nejrozsáhlejší a nejpopulárnější internetové encyklopedie, respektive její předchůdkyně Nupedie. S těmito referenčními nástroji ji spojuje společná platforma (internet), interaktivita, možnost pravidelné aktualizace dat a bezplatný přístup pro každého uživatele. Zamýšlená encyklopedie vykazuje navíc řadu specifických rysů: záruku vysoké odborné úrovně představuje nejenom široké autorské zázemí, tvořené předními specialisty v antropologii a příbuzných oborech, ale i vědecká rada opírající se o početný kolektiv recenzentů a konzultantů. Na rozdíl od zavedených oborových encyklopedií, jež jsou k dispozici na internetu (například Autopedia. The Automotive Encyclopedia, http://autopedia.com, anebo český „průvodce světem automobilů“, http://autoencyklopedie.cz), tak připravovaná „auto-antropopedie“ navíc přináší antropologický rozměr (který ještě podporuje Encyklopedie antropologie, http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html) a umožňuje přehlednější orientaci v problematice díky abecednímu řazení slovníkových hesel. Výchozí verze elektronické referenční příručky bude v češtině, lze však počítat i s dalšími jazykovými verzemi.

Poznámky k obsahu a uspořádání encyklopedie

Základní informace obsahuje heslo automobil, které je odkazy propojeno s dalšími základními hesly, jež jsou uvedena v tomto tvaru: automobil: beletrie; automobil: design; automobil: ekologie; automobil: film; automobil: fotografie; automobil: lidská agrese; automobil: lidské tělo; automobil: město; automobil: muž a žena; automobil: příroda; automobil: reklama; automobil: sexualita a erotika; automobil: smrt; automobil: spiritualita; automobil: technika; automobil: výtvarné umění; automobil: zvířata apod.). Areálovou a regionální problematiku podchycují hesla označená „automobil a daný region nebo kulturní areál“ (například: automobil: čínský kulturní areál, automobil: japonský kulturní areál, automobil: indiánské obce v Chiapasu, automobil: Papua-Nová Guinea apod.). Součástí rozsáhlejších hesel je seznam citované a tematické odborné literatury. Základní přehledová literatura k obecné problematice „člověk a automobil“ je zahrnuta v samostatném hesle automobil: bibliografie.

Plnohodnotným doplňkem encyklopedie jsou také literární texty (eseje, fejetony, povídky apod.) a výtvarné artefakty (obrazy, sochy, plastiky, fotografie), které pro tuto encyklopedii, respektive pro projekt „Člověk–Auto / Auto–Člověk: Život – věda – umění“, vytvářejí malíři, grafici, sochaři, fotografové, spisovatelé a publicisté; vzniklá díla jsou uvedena pod hesly automobil: nová literární díla, respektive automobil: nová výtvarná díla.

Hesla složená z adjektiv a substantiv jsou kvůli rychlejší orientaci uváděna nikoli v duchu české tradice, zpravidla tedy nejdříve adjektivum a pak substantivum, nýbrž v inverzním postavení (například: sport, automobilový), které je v hesle vyznačeno čárkou a v encyklopedii zachováno ve tvaru odkazu: automobilový sport, sport, automobilový).

Autorství se jmenovitě uvádí u každého hesla. Autorské medailony všech autorů encyklopedie jsou obsaženy v hesle automobil: autoři.

Generální editor:

Jaroslav Malina

Koeditor:

Jan Filipský

Výkonný editor:

Tomáš Mořkovský

Výtvarný editor:

Stáňa B. Bártová

Grafické logo:

Stáňa B. Bártová

Sochařské logo:

Zdeněk Macháček

Vědecká rada:

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (předseda)
Stáňa B. Bártová
PhDr. Tomáš Čermák
PhDr. Jan Filipský, CSc.
doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
Mgr. Tomáš Mořkovský
Mgr. Robin Pěnička
MUDr. Jaroslav Pernica
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
PhDr. Václav Soukup, CSc.
doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
Ing. arch. Jan Velek

Recenzenti:

Mgr. Věra Bártová
Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Mgr. Pavlína Ingrová
prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
PhDr. Barbora Půtová
PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

O realizaci Člověk-Auto-Encyklopedie se zasloužily
laskavou duchovní a hmotnou podporou tyto instituce:

Hlavní partneři:

Akademické nakladatelství CERM
Nadace Universitas

Partneři:

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
RENOCAR, a. s.
Tiskárna Didot, spol. s r.o.

ISBN 978-80-7204-765-9 (Akademické nakladatelství CERM, Brno)

Motto encyklopedie Člověk-Auto-Encyklopedie

Básník-scholastik:
Encyklopedie, encyclopaedia, ενκυκλοπαίδεια,
složeninu ze sousloví enkyklios paideia,
Řek Hippias prvně užil pro všestranné vzdělání,
jež obsáhne celou sumu lidského poznání.

Pokrok nám přinesl trendy nové,
encyklopedie oborové,
elektronická vznikla média,
na netu panuje Autopedia.

Výrobci, značky, modely,
jež veršotepci opěli,
zde v abecedním pořádku
studujte řádek po řádku.

Dejte na radu scholastika:
rozverná Auto-Erotika
mnohem lehčeji se zažije
s pomocí Auto-Encyklopedie.

Borec:
Chci pro ženy být přitažlivý nejen fyzicky,
leč vzdělávat se hodlám i auto-fakticky.
A se svým auto-erotickým pojetím,
věřím, že zjihnou dojetím,
když jako důkaz, že je vřele miluji,
každé dojaté Auto-Encyklopedii věnuji.

Dívka:
Dík za tu příručku, i když sex nestál za nic.
Je vidět, žes’ byl spíš vědec a dosud panic.
V té knížce jsem našla odpověď na všechny otázky,
historii, technické údaje a krásné obrázky!
Zatímco tys na úrovni říjného samce zkysl,
můj život dostal nový, vyšší smysl.

Mravokárce:
Kde bere se to nutkání hromadit stále vědomosti,
nestačí, že sníme maso, musíme ještě obrat kosti.
Získané poznatky dovedou nás k velkému dílu –
kompendiu všeho, co lidstvo zná o automobilu.
Až bude hotové, zas starostlivě svraštíme čelo,
co ještě chybí? Pro děti stometrové Auto-Leporelo!
(Jaroslav Malina – Jan Filipský – Jaroslav Pernica)


Tiráž

Člověk-Auto-Encyklopedie / Man-Auto-Encyclopaedia

Multimediální elektronická publikace

Malina, Jaroslav a kolektiv

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2011–2014


Akademické nakladatelství CERM, Brno
ISBN 978-80-7204-765-9

© 2012 Masarykova univerzita

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.kolektiv |
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, MU |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011–2014

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.