Přechod na hlavní menu, Přechod na podmenu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Od počátku s DNA

Licenci Mendelovu muzeu MU a Přírodovědecké fakultě MU poskytlo CSHL

Vážení návštěvníci,

vítejte v české verzi internetových stránek věnovaných genetice a molekulární biologii. Originální anglická verze pochází z dílny světově významné laboratoře Cold Spring Harbor Laboratory. O odborné kvalitě těchto stránek vypovídá i to, že jejich iniciátorem a spolutvůrcem je James Watson, jeden z objevitelů molekulární struktury nukleových kyselin a nositel Nobelovy ceny za medicínu z roku 1962.

My doufáme, že vás budou tyto stránky bavit, dozvíte se zde spoustu zajímavých novinek a informací a budete se sem stále rádi vracet.

Přejeme příjemnou zábavu.

DNA from the Beginning DNA from the Beginning
Původní verze publikace v anglickém jazyce

http://www.dnaftb.org/
Cold Spring Harbor Laboratory Cold Spring Harbor Laboratory
Autoři původní verze publikace v anglickém jazyce

http://www.cshl.edu/
Mendelovo muzeum MU Mendelovo muzeum, Masarykova univerzita

http://www.mendelmuseum.muni.cz/
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

http://www.sci.muni.cz/UEB/
Přírodovědecká fakulta MU Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

http://www.sci.muni.cz/

Autoři české verze publikace

Mgr. Zuzana Hanzelková Mgr. Zuzana Hanzelková
Mendelovo muzeum, Masarykova univerzita
Supervisor

Zuzana Hanzelková pracuje pro Mendelovo muzeum již čtvrtým rokem. V rámci své činnosti byla kurátorkou a spoluautorkou několika výstav uvedených v tomto muzeu, přičemž jedna z výstav byla oceněna Cenou rektora Masarykovy univerzity za mimořádný umělecký čin. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vystudovala magisterský obor Molekulární biologie a genetika a během tohoto studia absolvovala pětiměsíční studijní pobyt na Vídeňské univerzitě. V současné době se věnuje přípravě dalších výstav a zároveň studiu environmentalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hovoří anglicky a německy.

Osobní stránka v IS MU
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU
Odborný konzultant

Pavel Lízal vystudoval obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, na které si vzdělání doplnil také doktorským studiem a kde zahájil i svou vědeckou kariéru. Hlavním oborem jeho zájmu je studium genetiky rostlin na modelovém organismu Arabidopsis thaliana. V současné době se zabývá genetikou populací. Od roku 2006 působí na Masarykově univerzitě jako lektor, kde se věnuje výuce odborných předmětů, jako například Paleogenetika člověka nebo Genetika populací. Rovněž se aktivně věnuje popularizaci vědy v rámci různých projektů, např. Noc vědců.
Osobní stránka v IS MU
Michaela Jarkovská, DiS. Michaela Jarkovská, DiS.
Mendelovo muzeum, Masarykova univerzita
Koordinátorka aktivit Mendelova muzea

Michaela Jarkovská pracuje v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity jako manažer průvodcovských služeb. Jejím hlavním zaměřením je provoz recepce, vytváření krátkodobých výstav, koordinace zahraničních projektů muzea a komunikace se zahraničními institucemi, mimo jiné i s Dolan DNA Centrem. Je spoluautorkou textů v stálé expozici Mendelova muzea a také publikace Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec (2011). Je také šéfredaktorkou vědeckého časopisu zaměřeného na muzea a muzeologii Museologica Brunensia.

Osobní stránka v IS MU
Členky překladatelského týmu (abecedně)
Mgr. Martina Matonohová Mgr. Martina Matonohová
Martina Matonohová promovala v roce 2012 na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou odborného studijního zaměření Molekulární biologie a genetika. V rámci svého praktického výzkumu se zabývala modelovou rostlinou Arabidopsis thaliana a interakcemi vybraných fytohormonů v organogenezi de novo. Výsledky své práce prezentovala na vybraných mezinárodních konferencích.

Osobní stránka v IS MU (autentizovaný odkaz)
Bc. Helena Paszeková Bc. Helena Paszeková
Helena Paszeková je absolventkou bakalářského studia Molekulární biologie a genetiky Masarykovy univerzity v Brně. Zároveň od roku 2008 spolupracuje s Lékařskou fakultou, kde je členkou výzkumné skupiny zabývající se onemocněním „mnohočetný myelom“. Anglický jazyk se začala učit již na základní škole a na podzim 2012 se měla možnost v angličtině zdokonalovat na studijním pobytu Erasmus v belgických Antverpách.

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Martina Sittová Mgr. Martina Sittová
Martina Sittová je absolventkou magisterského studia Molekulární biologie a genetiky Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia si své jazykové dovednosti vylepšila na studijním pobytu Erasmus v Norsku na Norwegian University of Life Sciences. V současné době pracuje jako asistentka znalostního transferu pro Univerzitu Palackého v Olomouci a biotechnologickou firmu GeneProof a.s. Současně je také studentkou doktorského programu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde se věnuje výzkumu bakteriální rezistence k antibiotikům.

Osobní stránka v IS MU (autentizovaný odkaz)
Kateřina Tejkalová Kateřina Tejkalová
V rámci svého odborného studia Molekulární biologie a genetiky na Masarykově univerzitě v Brně se Kateřina Tejkalová zabývá výzkumem rostliny Cannabis sativa a jejich transformací. Rovněž pracuje jako průvodkyně v Mendelově muzeu a věnuje se výuce anglického jazyka. Jazykový certifikát CAE získala již během studií na anglickém gymnáziu. Dále hovoří italsky a latinsky.

Osobní stránka v IS MU
Bc. Simona Valová Bc. Simona Valová
Simona Valová je absolventkou bakalářského studijního programu oboru Molekulární biologie a genetika na Masarykově univerzitě. První semestr navazujícího magisterského studia strávila v rámci výměnného studijního pobytu na University of Arizona. Je rovněž studentkou Filozofické fakulty, obor Historie. Již přes rok pracuje v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity. Je držitelkou jazykového certifikátu FCE a v testu TOEFL získala 98 bodů.

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Od počátku s DNA

Multimediální elektronický výukový materiál

Hanzelková, Zuzana | Lízal, Pavel | Jarkovská, Michaela

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2013

Přeloženo z DNA from the Beginning, licenci Mendelovu muzeu Masarykovy univerzity a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity poskytlo Cold Spring Harbor Laboratory

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2012–2013

© 2002–2010 Cold Spring Harbor Laboratory

© 2013 Masarykova univerzita

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Mgr. Zuzana Hanzelkovákolektiv |
ÚEB, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Mendelovo muzeum, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041