Jak efektivně vyhledávat plné texty
v online databázích
Přednáška v Univerzitním kampusu Bohunice

Jak efektivně vyhledávat plné texty v online databázích

 • Úvod0:00:00
 • Typy EIZ a přístupů k nim0:03:28
 • Pravidla užívání EIZ MU0:07:43
 • Portál EIZ MU0:09:22
 • Přístup k EIZ ze sítě mimo MU0:13:47
 • Tvorba vyhledávacího dotazu0:17:03
 • Příklad vyhledávání a přístupu k plnému textu0:27:49
 • Cvičení 10:47:33
 • Cvičení 20:50:12
 • Cvičení 30:52:28
 • Cvičení 40:55:47
 • Cvičení 51:00:26
 • Cvičení 61:03:16
 • Závěr1:05:07
Tip: Použijte obsah přednášky pro přechod na požadovanou část videa.
Pozn.: Během načítání videa jsou funkční pouze ty odkazy, které odkazují na již načtené části videa.