Course image
Logo fakulty
Faculty of Sports Studies

Parkour – základní pohybové prvky a jejich využití

https://is.muni.cz/ekurzy/PARKOUR Copy link to clipboard

1 lesson
1 hour total
250 Kč
Purchase course
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.

Lecturers

Mgr. Antonín Tomáš
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
struhar@fsps.muni.cz

E-course syllabus

 • Parkour je pohybová disciplína vycházející z přirozeného pohybu po prostředí. Jedním ze základních rysů je důraz na vlastní rozvoj a trénink bez ohledu na výchozí pohybové schopnosti a dovednosti.

 • Ve videolekcích se seznámíme se základními pohybovými prvky prakouru. Každou techniku si vysvětlíme detailně a pro snažší trénink je vždy součástí stručné shrnutí klíčových fází každé techniky.

 • Pohybové základy parkouru je možné trénovat postupně a bezpečně. Důležité je si vždy osvojit základní postupy a principy a trénovat vždy jen to, na co se cítíme.

 • Tréninky jsou mířené primárně na venkovní parkourová hřiště, nicméně stejné postupy platí na jakýchkoli spotech/místech, kde je možné trénovat.

  Techniky, které si osvojíme:
  • Úvodní faze tréninku – zahřátí, obecná a specifická kloubní příprava
  • Balanc na zábradlí
  • Opora horních končetin a překážky a výlez na překážku
  • Dopadové techniky
  • Základní přeskokové techniky
  • Skokové techniky

More about the e-course