Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vývoj státu a práva do r. 1620

Císař Fridrich Barbarosa povoluje knížeti Vladislavu II. užívat královský titul
Císař Fridrich Barbarosa povoluje knížeti Vladislavu II. užívat královský titul
Zlatá bula Karla IV.
Zlatá bula Karla IV.
 
 
Karel IV. uděluje pražským arcibiskupům korunovat českého krále
Karel IV. uděluje pražským arcibiskupům korunovat českého krále
Pečeť Přemysla Otakara II.
Pečeť Přemysla Otakara II.
 
Martinická bible iniciála I – upálení Mistra Jana Husa a stvoření světa
Martinická bible iniciála I – upálení Mistra Jana Husa a stvoření světa
Stížný list české a moravské šlechty kostnickému koncilu
Stížný list české a moravské šlechty kostnickému koncilu
Území pod vládou Přemyslovců v r. 1301
Území pod vládou Přemyslovců v r. 1301
 
Území střední evropy mezi r. 919–1125 (The Historical Atlas od Williama R. Shepherda, 1911)
Území střední evropy mezi r. 919–1125 (The Historical Atlas od Williama R. Shepherda, 1911)
Vratislav II. (freska, rotunda ve Znojmě)
Vratislav II. (freska, rotunda ve Znojmě)
 
Zlatá bula sicilská
Zlatá bula sicilská
 
Přemysl Otakar I. (detail náhrobku od Petra Parléře)
Přemysl Otakar I. (detail náhrobku od Petra Parléře)
Náhrobek Přemysla Otakara I. od Petra Parléře
Náhrobek Přemysla Otakara I. od Petra Parléře
Poslední přemyslovští králové, Zbraslavská kronika
Poslední přemyslovští králové, Zbraslavská kronika
Přemysl Otakar II. na miniatuře z Gelhausenova kodexu
Přemysl Otakar II. na miniatuře z Gelhausenova kodexu
Ferdinand I. potvrzuje stavům jejich privilegia
Ferdinand I. potvrzuje stavům jejich privilegia
Majestát Vladislava Jagellonského o dceři Anně jako dědičce Českého království
Majestát Vladislava Jagellonského o dceři Anně jako dědičce Českého království
Majestát Rudolfa II. o náboženské svobodě
Majestát Rudolfa II. o náboženské svobodě
 
Císař Fridrich Barbarosa povoluje knížeti Vladislavu II. užívat královský titul
Císař Fridrich Barbarosa povoluje knížeti Vladislavu II. užívat královský titul
Česká konfederace
Česká konfederace
Zasedání zemského soudu, 1530
Zasedání zemského soudu, 1530
Desky zemské Království českého
Desky zemské Království českého
Potvrzení Konrádových statut Přemyslem Otakarem I.
Potvrzení Konrádových statut Přemyslem Otakarem I.
Pečeť Jana Lucemburského
Pečeť Jana Lucemburského
 
Karel IV. odvolává Maiestas Carolina
Karel IV. odvolává Maiestas Carolina
 
Pečeť Přemysla Otakara II.
Pečeť Přemysla Otakara II.
 
Návrh angl. krále Richarda II. na sblížení s králem Václavem IV.
Návrh angl. krále Richarda II. na sblížení s králem Václavem IV.
Moravský landfrýd
Moravský landfrýd
 
Projekt Jiřího z Poděbrad na mírovou organizaci křesťanských států, Metryka koronna
Projekt Jiřího z Poděbrad na mírovou organizaci křesťanských států, Metryka koronna
Jiří z Poděbrad sjednocuje Čechy a Moravu, 1464
Jiří z Poděbrad sjednocuje Čechy a Moravu, 1464
 
Svatováclavská smlouva
Svatováclavská smlouva
 
 
Ferdinand I.
Ferdinand I.
Česká konfese
Česká konfese
Koldínův zákoník, titulní strana
Koldínův zákoník, titulní strana
Koldínův zákoník, první strana
Koldínův zákoník, první strana
České země na počátku 10 st.
České země na počátku 10 st.
České země v 11. st.
České země v 11. st.
České země za Jagelonců
České země za Jagelonců
České země za Jiřího z Poděbrad
České země za Jiřího z Poděbrad
České země za Lucemburků
České země za Lucemburků
České země za Přemysla Otakara II.
České země za Přemysla Otakara II.
České země za Václava II. a Václava III.
České země za Václava II. a Václava III.
Zasedání zemského soudu 1584
Zasedání zemského soudu 1584
 
Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041