Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2007 jaro2007
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Soudobé ozbrojené konflikty BSS106
BSS155 Partyzáni a hnutí odporu BSS155
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS159 Privatizace bezpečnosti BSS159
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS162 Zpravodajské služby v demokracii BSS162
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS172 Canadian security and foreign policy BSS172
BSS191 Války 21. století BSS191
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP406 Czech Politics EUP406
EUP410 Party Politics in Central Europe EUP410
EVS104 Evropská integrace EVS104
EVS105 Instituce EU EVS105
EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU EVS122
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS151 Politiky v EU EVS151
EVS403 Organizované zájmy v EU EVS403
EVS414 Evropa jako pojem - utváření evropské identity EVS414
EVS423 Mechanismus prosazování zájmů v EU: lobby v Bruselu v praxi EVS423
EVS710 Integrace - CEFTA EVS710
EVS711 Politické systémy zemí východní Evropy EVS711
EVS712 Politiky v EU EVS712
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
EVS805 Politiky v EU EVS805
GEN503 Genderová struktura společnosti I. GEN503
HEN554 Environmentální ideologie a všední den HEN554
MVE001 Politologický výzkum evropské integrace MVE001
MVE711 Úvod do bezpečnostní politiky MVE711
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů MVZ105
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost MVZ123
MVZ164 Objektivita, pravda a věda v mezinárodních vztazích MVZ164
MVZ172 Současná východní Asie MVZ172
MVZ176 NGOs in World Politics MVZ176
MVZ403 Strategická studia a bezpečnost MVZ403
MVZ418 Německá zahraniční a bezpečnostní politika MVZ418
MVZ712 Úvod do bezpečnostní politiky MVZ712
MVZ801 Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1914 MVZ801
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
MVZ806 Mezinárodní organizace MVZ806
POL011 Teorie Steina Rokkana POL011
POL109 Politické systémy POL109
POL144 Politický systém ČR POL144
POL209 Politická teorie sociálních hnutí POL209
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL254 Evropská a komparativní vzdělávací politika POL254
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL278 Politics of Latin America POL278
POL279 Skandinávská politika POL279
POL281 Evropeizace české politiky POL281
POL282 Russian politics in the XXI century POL282
POL407 Zájmové skupiny POL407
POL417 Tradice české politiky POL417
POL439 Komparativní analýza (workshop) POL439
POL440 Moderní politické teorie POL440
POL457 Komparativní analýza bezpečnostní politiky POL457
POL461 Rudí a růžoví - levice ve střední a východní Evropě POL461
POL477 Volby a systémy politických stran POL477
POL478 Klasická britská politická filosofie POL478
POL703 Metodologie politologie POL703
POL704 Politická filosofie 20. století POL704
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL716 Politologický proseminář POL716
POL726 Úvod do bezpečnostních studií POL726
POL742 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL742
PSY102 Psychologie osobnosti PSY102
PSY117 Statistická analýza dat PSY117
PSY222 Úvod do politické psychologie PSY222
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY423 Konkrétní psychologie osobnosti PSY423
PSY425 Psychologie náboženství PSY425
PSY454 Statistická analýza dat PSY454
PSY479 Psychometrika PSY479
PSY702 Psychologie osobnosti PSY702
PSY747 Psychologické aspekty motivace dětí ve škole PSY747
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC122 Sociologie náboženství SOC122
SOC405 Občanská společnost a veřejná sféra SOC405
SOC434 Analýza dat - multivariační statistické metody SOC434
SOC731 Veřejnost a občanská společnost SOC731
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC917 TS - Sociální reprodukce a integrace SOC917
SOC925 Analýza dat - multivariační statistické metody SOC925
SOC999 Bakalářská zkouška SOC999
SPP124 Služby, projekty a práce s nezaměstnanými SPP124
SPP209 Rizikové skupiny a rizikové jednání (sociální patologie) SPP209
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP219
SPP402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu SPP402
SPP404 Ekonomika sociálního státu II SPP404
SPP406 Služby pro seniory SPP406
SPP409 Metody v sociální práci II makro SPP409
SPP426 Ekonomika sociálního státu II SPP426
SPP435 Teorie organizace a řízení SPP435
SPP511 Výzkumný seminář SPP511
SPP701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP701
SPP709 Sociální problematika menšin SPP709
SPP720 Sociální práce s rodinou SPP720
SPP803 Organizace a kultura sociálních služeb SPP803
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 STISK - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR112 Žurnalistická praxe ZUR112
ZUR114 Mediální projekt ZUR114
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) ZUR130
ZUR138 Úvod do studia kultury ZUR138
ZUR143 Sociální teorie nových médií ZUR143
ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky ZUR202
ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) ZUR203
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR227 Vývojové tendence médií ZUR227
ZUR238 Regionální média ZUR238
ZUR260 Grafický design ZUR260
ZUR275 Revue pro média II. ZUR275
ZUR284 Média, globalizace a proměny identity ZUR284
ZUR286 Sociální teorie nových médií ZUR286
ZUR335 Teorie vizuální kultury ZUR335
ZUR338 Úvod do metodologie mediálního výzkumu ZUR338
ZUR346 Radio Management ZUR346
ZUR347 Umění, média a politika ZUR347
ZUR403 Hypermédia ZUR403
ZUR551 Stylistika - argumentace vs. manipulace (dílna) ZUR551
ZUR553 Média, globalizace a proměny identity ZUR553
ZUR707 Úvod do digitálních médií ZUR707
ZUR709 Mediální projekt ZUR709
zur999 Bakalářská zkouška zur999
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.