Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2009 jaro2009
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Krizový management BSS106
BSS155 Partyzáni a guerilla BSS155
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS162 Zpravodajské služby v demokracii BSS162
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS167 Náboženský radikalismus BSS167
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení BSS173
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty BSS191
BSS193 Zvládání přírodních a technologických katastrof v ČR BSS193
BSS404 Výzkum konfliktu BSS404
BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích BSS405
BSS409 Bezpečnostní praxe BSS409
BSS455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách BSS455
BSS456 Conflict Management BSS456
BSS458 Bezpečnostní dilemata technologického vývoje BSS458
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP406 Czech Politics EUP406
EUP412 Political Ideologies EUP412
EUP413 Europe in Global Economy EUP413
EUP417 La Grande Nation: The Strategic History of France from 1624 to Today EUP417
EUP419 Grand Strategy EUP419
EVS116 Financování EU EVS116
EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU EVS122
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS155 Firemní komunikace a řízení reputace EVS155
EVS161 Seminář k problematice institucí EU EVS161
EVS403 Organizované zájmy v EU EVS403
EVS416 Analýza policy EVS416
EVS421 Firemní komunikace a řízení reputace EVS421
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
EVS805 Politiky v EU EVS805
GEN133 Gender v mediální praxi GEN133
GEN508 Metody prosazování genderové rovnosti GEN508
GEN533 Gender v mediální praxi GEN533
HEN554 Environmentální ideologie a všední den HEN554
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost MVZ123
MVZ135 Mezinárodní ekonomické organizace MVZ135
MVZ181 Spojené státy a jejich vývoj v 19. století MVZ181
MVZ190 Moderní a současný Irán MVZ190
MVZ191 Grand Strategy MVZ191
MVZ192 Democratisation, poverty reduction and security in Sub-Saharan Africa MVZ192
MVZ193 Ochrana hospodářské soutěže MVZ193
MVZ194 Holy See Diplomacy during John Paul II Pontificate MVZ194
MVZ195 Iran and Turkey in International Politics MVZ195
MVZ403 Strategická studia a bezpečnost MVZ403
MVZ404 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích MVZ404
MVZ418 Německá zahraniční a bezpečnostní politika MVZ418
MVZ421 Energetická bezpečnost MVZ421
MVZ435 Grand Strategy MVZ435
MVZ436 Democratisation, poverty reduction and security in Sub-Saharan Africa MVZ436
MVZ437 Holy See Diplomacy during John Paul II Pontificate MVZ437
MVZ438 Iran and Turkey in International Politics MVZ438
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
MVZ805 Česká zahraniční politika MVZ805
MVZ806 Mezinárodní organizace MVZ806
POL005 Teorie politických stran POL005
POL021 Analýza a typologie stranických systémů POL021
POL022 Political Research: Theories and Methods POL022
POL025 Volební studia: teorie a přístupy POL025
POL109 Politické systémy POL109
POL144 Politický systém ČR POL144
POL184 Nedemokratické režimy POL184
POL190 Komunální politika POL190
POL203 Teorie her POL203
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL254 Evropská a komparativní vzdělávací politika POL254
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL276 Volební inženýrství POL276
POL278 Politics of Latin America POL278
POL279 Skandinávská politika POL279
POL281 Evropeizace české politiky POL281
POL288 Druhořadé volby v Evropě POL288
POL289 Koaliční vládnutí v Evropě POL289
POL291 Křesťanství a politika POL291
POL407 Zájmové skupiny a sociální hnutí POL407
POL476 Teorie postsovětské politiky POL476
POL478 Klasická britská politická filosofie POL478
POL485 Volební systémy a volby POL485
POL486 Politický aktivismus a protest POL486
POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop POL490
POL494 Koncepty a metodologie v politologii POL494
POL703 Metodologie politologie POL703
POL704 Politická filosofie 20. století POL704
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL709 Politické systémy demokratických zemí II. POL709
POL712 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL712
POL713 Systémy politických stran II. POL713
POL726 Úvod do bezpečnostních studií POL726
POL728 Politický extremismus a radikalismus POL728
PSY178 Psychologické aspekty motivace dětí ve škole PSY178
PSY222 Úvod do politické psychologie PSY222
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY423 Psychologie osobnosti , výzkum a aplikace PSY423
PSY708 Sociální psychologie II PSY708
PSY747 Psychologické aspekty motivace dětí ve škole PSY747
SOC102 Post-socialistické město: globalizace, transformace, reorganizace SOC102
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC118 Work and Family SOC118
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology SOC119
SOC122 Sociologie náboženství SOC122
SOC130 Rozvojová studia (centra a periferie) SOC130
SOC137 Úvod do politické sociologie SOC137
SOC160 Stárnutí a generační vztahy v rodině SOC160
SOC195 Mestá a sociálna zmena SOC195
SOC206 Diplomový seminář (Mareš) SOC206
SOC405 Občanská společnost a veřejná sféra SOC405
SOC424 Reprodukce a integrace společnosti SOC424
SOC437 Sociologická jurisprudence SOC437
SOC469 Národní stát a migrace v globalizovaném světě SOC469
SOC476 Diplomový seminář (Mareš) SOC476
SOC497 Projekt k diplomové práci (Mareš) SOC497
SOC709 Demografie SOC709
SOC712 Sociologie organizace a byrokracie SOC712
SOC716 Sociologie města SOC716
SOC731 Veřejnost a občanská společnost SOC731
SOC756 Research Methods in Sociology SOC756
SOC758 Statistical Data Analysis with SPSS SOC758
SOC774 Nation state and migration in a globalized world SOC774
SOC806 Diplomový seminář (komb.) (Mareš) SOC806
SOC927 TS - Kulturní sociologie SOC927
SPP102 Sociální politika SPP102
SPP108 Základy ekonomie SPP108
SPP109 Základy ekonomie SPP109
SPP119 Evaluační výzkum I SPP119
SPP124 Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými SPP124
SPP125 Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými SPP125
SPP142 Přístupy k práci s menšinami SPP142
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu SPP402
SPP404 Ekonomika sociálního státu SPP404
SPP406 Služby pro seniory SPP406
SPP409 Metody v sociální práci - makro SPP409
SPP417 Supervize SPP417
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP434 Programy socialního rozvoje v pracovních organizacích SPP434
SPP435 Teorie organizace a řízení SPP435
SPP506 Sociální politika zemí střední Evropy SPP506
SPP511 Výzkumný seminář SPP511
SPP704 Sociální politika SPP704
SPP711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP711
SPP720 Sociální práce s rodinou SPP720
SPP727 Základy ekonomie SPP727
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu SPP809
SPP810 Evaluační výzkum II SPP810
SPP999 Bakalářská zkouška SPP999
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 Internetový on-line deník Stisk ZUR109
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR143 Sociální teorie nových médií ZUR143
ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky ZUR202
ZUR315 Němčina pro žurnalisty I. - začátečníci ZUR315
ZUR319 Group of experts (subject C) ZUR319
ZUR330 Němčina pro žurnalisty 2. - mírně pokročilí ZUR330
ZUR333 Fotografie, sociologie a populární kultura ZUR333
zur336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení zur336
ZUR350 Making News ZUR350
ZUR351 Reading and Interpreting Agenda Setting Theory as an Approach to Mass Media Content Analysis ZUR351
ZUR354 Community Media ZUR354
ZUR355 British Cultural Studies ZUR355
ZUR362 Televizní magazín (dílna) ZUR362
ZUR370 Internet Radio ZUR370
ZUR403 Hypermédia ZUR403
ZUR563 British Cultural Studies ZUR563
ZUR566 Televizní magazín (dílna) ZUR566
ZUR567 Analyzing Media Texts ZUR567
ZUR707 Úvod do digitálních médií ZUR707
ZUR709 Mediální projekt ZUR709
ZUR757 Úvod do digitálních médií ZUR757
ZUR767 Úvod do metodologie mediálního výzkumu ZUR767
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.