Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2011 jaro2011
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Krizový management BSS106
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS155 Partyzáni a guerilla BSS155
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS162 Zpravodajské služby v demokracii BSS162
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS167 Náboženský radikalismus BSS167
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení BSS173
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty BSS191
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích BSS405
BSS409 Bezpečnostní praxe BSS409
BSS455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách BSS455
BSS456 Conflict Management BSS456
BSS458 Bezpečnostní dilemata technologického vývoje BSS458
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
BSS463 Komparativní trestní politika BSS463
BSS464 Strategické vedení BSS464
ENS117 Metodologické základy environmentálních studií ENS117
ENS238 Zakládání firmy ENS238
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP406 Czech Politics EUP406
EUP413 Europe in Global Economy EUP413
EUP419 Grand Strategy EUP419
EVSs101 Evropská integrace EVSs101
EVSs102 Evropská politika EVSs102
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS009 Strukturování evropského prostoru EVS009
EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU EVS122
EVS124 Evropa a islámský svět EVS124
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS143 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS143
EVS151 Politiky v EU EVS151
EVS162 Současná Evropská unie EVS162
EVS403 Organizované zájmy v EU EVS403
EVS409 Evropa po roce 1989 EVS409
EVS424 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS424
EVS428 Politika a společnost v západní Evropě po roce 1945 EVS428
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS805 Politiky v EU EVS805
HEN428 Metodologické aspekty environmentálních studií HEN428
HMV402 Mezinárodní politická ekonomie HMV402
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost MVZ123
MVZ206 Defusing the "Powder keg": the Dissolution of SFR Yugoslavia and the International Intervention MVZ206
MVZ403 Strategická studia a bezpečnost MVZ403
MVZ409 Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie MVZ409
MVZ435 Grand Strategy MVZ435
MVZ458 Energetická bezpečnost ČR a zemí V4 MVZ458
MVZ459 Energetická bezpečnost Ruska a Asie MVZ459
MVZ460 Environmentální aspekty energetiky MVZ460
MVZ461 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I. MVZ461
MVZ462 Firemní praxe – energetická bezpečnost MVZ462
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
POL005 Teorie politických stran POL005
POL011 Teorie Steina Rokkana POL011
POL021 Analýza a typologie stranických systémů POL021
POL022 Political Research: Theories and Methods POL022
POL025 Volební studia: teorie a přístupy POL025
POL026 Komparativní strategie POL026
POL027 Úvod do analýzy kvantitativních dat POL027
POL109 Politické systémy POL109
POL144 Politický systém ČR POL144
POL189 Vztah státu a církví POL189
POL190 Komunální politika POL190
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL231 Debatování POL231
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL276 Volební inženýrství POL276
POL279 Skandinávská politika POL279
POL288 Druhořadé volby v Evropě POL288
POL289 Koaliční vládnutí v Evropě POL289
POL296 Veřejné zakázky POL296
POL324 Serbia, Kosovo and the European Union POL324
POL325 Protection of Human Rights in Criminal Process POL325
POL326 Ireland and the European Union POL326
POL327 Politický systém Španělska POL327
POL328 Philosophical Foundations of Freedom POL328
POL329 Foreign policy of Poland after the end of the Cold War in Europe POL329
POL407 Zájmové skupiny a sociální hnutí POL407
POL440 Moderní politická filosofie POL440
POL456 Komunismus a fašismus POL456
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL478 Klasická britská politická filosofie POL478
POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop POL490
POL494 Koncepty a metodologie v politologii POL494
POL506 Lidsko-právní studia POL506
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
POL508 Politické chování POL508
POL509 Prostorová analýza voleb POL509
POL510 Volební kampaně POL510
POL553 Speechwriting: Politický projev a řeč POL553
POL557 Serbia, Kosovo and the European Union POL557
POL558 Protection of Human Rights in Criminal Process POL558
POL559 Globální spravedlnost. Soudobé debaty POL559
POL560 Ireland and the European Union POL560
POL561 Opozice v nedemokratických a hybridních režimech POL561
POL563 Philosophical Foundations of Freedom POL563
POL564 Foreign policy of Poland after the end of the Cold War in Europe POL564
POL703 Metodologie politologie POL703
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL709 Politické systémy demokratických zemí II. POL709
POL712 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL712
POL713 Systémy politických stran II. POL713
POL728 Politický extremismus a radikalismus POL728
PST410 Současná psychoterapie (soudobé přístupy a výzkum) PST410
PSY259 Základy psychometriky PSY259
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY479 Psychometrika PSY479
PSY520 Profesní diagnostika a personalistika PSY520
SOCs302 Oborová sociologie I SOCs302
SOCs303 Oborová sociologie II SOCs303
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC122 Sociologie náboženství SOC122
SOC160 Stárnutí a generační vztahy v rodině SOC160
SOC165 Introduction to Environmental Sociology SOC165
SOC183 The Sociological Imagination and the Development of Social Thought SOC183
SOC195 Mestá a sociálna zmena SOC195
SOC212 Seminář k bakalářské práci (Vašečka) SOC212
SOC212a Projekt k bakalářské práci (Vašečka) SOC212a
SOC216 Seminář k bakalářské práci (Vido) SOC216
SOC216a Projekt k bakalářské práci (Vido) SOC216a
SOC231a Projekt k bakalářské práci (Ferenčuhová) SOC231a
SOC253 Organizational Theory and Enterpreneurship SOC253
SOC254 Chapters in Cultural Sociology SOC254
SOC422 Modernizace, sekularizace a sociální integrace SOC422
SOC469 Národní stát a migrace v globalizovaném světě SOC469
SOC470 Writing Sociology SOC470
SOC486 Seminář k diplomové práci (Vido) SOC486
SOC507 Projekt k diplomové práci (Vido) SOC507
SOC512 Projekt k diplomové práci (Ferenčuhová) SOC512
SOC524a Projekt k diplomové práci (Kreidl) SOC524a
SOC551 Město v sociologii 20. století SOC551
SOC552 Umění a peníze SOC552
SOC709 Demografie SOC709
SOC711 Rozvojová studia: centra a periferie SOC711
SOC723 Symbolické formování hranic- sociologie ne/čistoty SOC723
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC772 Sociologie stratifikace a nerovnosti SOC772
SOC774 Nation State and Migration in a Globalized World SOC774
SOC776 Writing Sociology SOC776
SOC783 Transnational Studies SOC783
SOC785 Sociology of Race and Ethnicity SOC785
SOC814 Seminář k bakalářské práci (komb.) (Vido) SOC814
SOC814a Projekt k bakalářské práci(komb.) (Vido) SOC814a
SOC815a Projekt k bakalářské práci(komb.) (Ferenčuhová) SOC815a
SOC931c Analýza dat - modul kvantitativní SOC931c
SOC932c Analýza dat - modul kvalitativní SOC932c
SOC978 Basic Sociological Writing SOC978
SOC985 Sociological Theory Seminar SOC985
SPP102 Sociální politika SPP102
SPP103 Teorie a metody sociální práce SPP103
SPP108 Základy ekonomie SPP108
SPP124 Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými SPP124
SPP125 Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými SPP125
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP209 Sociální deviace SPP209
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP219
SPP402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu SPP402
SPP404 Ekonomika sociálního státu II SPP404
SPP406 Služby pro seniory SPP406
SPP409 Metody v sociální práci - makro SPP409
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP435 Teorie organizace a řízení SPP435
SPP460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPP460
SPP701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP701
SPP704 Sociální politika SPP704
SPP719 Posouzení životní situace klienta SPP719
SPP720 Sociální práce s rodinou SPP720
SPP730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPP730
SPP803 Přístup k práci s klientem a kultura organizace SPP803
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu SPP809
SPP810 Evaluační výzkum SPP810
SPP819 Sociální práce s klientem v Modelu růstu V. Satirové SPP819
SPR102 Sociální politika SPR102
SPR103 Teorie a metody sociální práce SPR103
SPR125 Služby zaměstnanosti a práce s nezaměstnanými SPR125
SPR136 Rodinná politika SPR136
SPR205 Logoterapie a existenciální analýza SPR205
SPR209 Sociální deviace pro SPR SPR209
SPR219 Sociologie pro SPR SPR219
SPR430 Sociální práce s mládeží SPR430
SPR435 Teorie organizace a řízení SPR435
SPR457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky SPR457
SPR460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPR460
SPR803 Přístup k práci s klientem a kultura organizace SPR803
SPR810 Evaluační výzkum SPR810
SPR819 Sociální práce s klientem v Modelu růstu V. Satirové SPR819
SPR822 Odborná praxe a supervize SPR822
VPL102 Sociální politika VPL102
VPL124 Politika a služby zaměstnanosti VPL124
VPL136 Rodinná politika VPL136
VPL153 Analýza sociálních ukazatelů VPL153
VPL219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci VPL219
VPL402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu VPL402
VPL404 Ekonomika sociálního státu VPL404
VPL435 Teorie organizace a řízení VPL435
VPL803 Přístup k práci s klientem a kultura organizace VPL803
VPL809 Teorie a politika trhu práce VPL809
VPL810 Evaluační výzkum VPL810
ZURs204 Teorie médií (MED) ZURs204
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR143 Sociální teorie nových médií ZUR143
ZUR144 Odborná praxe ZUR144
ZUR158 Současná vizuální kultura ZUR158
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky ZUR202
ZUR228 Public Relations ZUR228
ZUR238 Regionální média ZUR238
ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna) ZUR241
ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna) ZUR249
ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270
ZUR291 Kulturní žurnalistika ZUR291
ZUR314 Seminář k odborné praxi ZUR314
ZUR333 Fotografie, sociologie a populární kultura ZUR333
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR350 Making News ZUR350
ZUR354 Community Media ZUR354
ZUR364 Multimédia v éře mobilní komunikace ZUR364
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR368 On-line žurnalistika ZUR368
ZUR369 Podcasting (audio žurnalistika) ZUR369
ZUR382 Úvod do mediální výchovy ZUR382
ZUR384 Výzkum na internetu - praxe a metody ZUR384
ZUR403 Hypermédia ZUR403
ZUR551 Stylistika - argumentace vs. manipulace (dílna) ZUR551
ZUR565 Statistická analýza dat ZUR565
ZUR578 Media and Inequalities in Contemporary European Societies ZUR578
ZUR579 Textual Analysis ZUR579
ZUR707 Úvod do digitálních médií ZUR707
ZUR709 Mediální projekt ZUR709
ZUR718 Management a marketing médií ZUR718
ZUR765 Úvod do zpravodajství ZUR765
ZUR772 Seminář k bakalářské práci II ZUR772
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.