Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2012 jaro2012
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Krizový management BSS106
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS155 Partyzáni a guerilla BSS155
BSS156 Organizovaný zločin BSS156
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS167 Náboženský radikalismus BSS167
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení BSS173
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty BSS191
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích BSS405
BSS409 Bezpečnostní praxe BSS409
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS453 Privatizace bezpečnosti BSS453
BSS455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách BSS455
BSS456 Conflict Management BSS456
BSS458 Bezpečnostní dilemata technologického vývoje BSS458
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
BSS461 Rozpad států BSS461
BSS463 Komparativní trestní politika BSS463
BSS464 Strategické vedení BSS464
BSS465 Politická korupce BSS465
ENS111 Seminář k bakalářské práci II ENS111
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP406 Czech Politics EUP406
EUP413 Europe in Global Economy EUP413
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS009 Strukturování evropského prostoru EVS009
EVS118 Skandinávie a evropská integrace EVS118
EVS122 Smlouvy a informační zdroje EU EVS122
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS143 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS143
EVS151 Politiky v EU EVS151
EVS161 Seminář k problematice institucí EU EVS161
EVS162 Současná Evropská unie EVS162
EVS403 Organizované zájmy v EU EVS403
EVS409 Evropa po roce 1989 EVS409
EVS413 Ústavní spory u ESD EVS413
EVS424 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS424
EVS426 Jazz a politika v Evropě 1930-1950 EVS426
EVS428 Politika a společnost v západní Evropě po roce 1945 EVS428
EVS438 European Space Policy EVS438
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
EVS805 Politiky v EU EVS805
GEN119 Násilí na ženách GEN119
HEN428 Metodologické aspekty environmentálních studií HEN428
HEN528 Diplomový seminář II HEN528
HMV402 Mezinárodní politická ekonomie HMV402
MEB403 Energetická bezpečnost a geopolitika MEB403
MEB414 Energetická bezpečnost Ruska a Asie MEB414
MEB416 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I MEB416
MEB417 Transatlantické vztahy a energetická bezpečnost MEB417
MEB419 Firemní praxe I. – energetická bezpečnost MEB419
MVZ001 Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů MVZ001
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ123 NATO a evropská bezpečnost MVZ123
MVZ139 Konflikty a světová politika II. (1945 - 1991) MVZ139
MVZ172 Současná východní Asie MVZ172
MVZ404 Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích MVZ404
MVZ427 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje MVZ427
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
MVZ806 Mezinárodní organizace MVZ806
POL005 Teorie politických stran POL005
POL011 Teorie Steina Rokkana POL011
POL022 Political Research: Theories and Methods POL022
POL025 Volební studia: teorie a přístupy POL025
POL026 Komparativní strategie POL026
POL030 Typologie a klasifikace v politologickém výzkumu POL030
POL109 Politické systémy POL109
POL144 Politický systém ČR POL144
POL190 Komunální politika POL190
POL203 Teorie her POL203
POL215 Česká politika pro nepolitology POL215
POL231 Debatování POL231
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL279 Skandinávská politika POL279
POL288 Druhořadé volby v Evropě POL288
POL289 Koaliční vládnutí v Evropě POL289
POL296 Veřejné zakázky POL296
POL327 Politický systém Španělska POL327
POL331 Národnostní menšiny ve střední a východní Evropě POL331
POL334 Turkey`s Journey to the West POL334
POL335 Problems of Political Disobedience in European and American Popular Culture POL335
POL336 Politics of memory in East Central Europe POL336
POL407 Zájmové skupiny a sociální hnutí POL407
POL440 Moderní politická filosofie POL440
POL456 Komunismus a fašismus POL456
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL476 Teorie postsovětské politiky POL476
POL478 Klasická britská politická filosofie POL478
POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop POL490
POL494 Koncepty a metodologie v politologii POL494
POL506 Lidsko-právní studia POL506
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
POL508 Politické chování POL508
POL509 Prostorová analýza voleb POL509
POL510 Volební kampaně POL510
POL553 Speechwriting: Politický projev a řeč POL553
POL559 Globální spravedlnost. Soudobé debaty POL559
POL561 Opozice v nedemokratických a hybridních režimech POL561
POL565 Experimentální politologie POL565
POL567 Turkey`s Journey to the West POL567
POL568 Problems of Political Disobedience in European and American Popular Culture POL568
POL569 Rise and Fall of New Labour POL569
POL570 Politics of memory in East Central Europe POL570
POL578 Pracovní stáž POL578
POL703 Metodologie politologie POL703
POL707 Politický systém ČR II. POL707
POL709 Politické systémy demokratických zemí II. POL709
POL712 Politické systémy střední Evropy a Pobaltí POL712
POL713 Systémy politických stran II. POL713
POL728 Politický extremismus a radikalismus POL728
PST410 Současná psychoterapie (soudobé přístupy a výzkum) PST410
PSY028e Analýza dat – kvantitativní výzkum PSY028e
PSY102 Psychologie osobnosti PSY102
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY273 Youth Development PSY273
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY461 Základy neurověd PSY461
PSY520 Profesní diagnostika a personalistika PSY520
SAN233 EthniCities SAN233
SOCs302 Oborová sociologie I SOCs302
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC122 Sociologie náboženství SOC122
SOC186a Výzkumná praxe: Kolektivní paměť a proměna městského prostoru SOC186a
SOC186b Výzkumná praxe:Vzdělávací strategie dětí migrantů a dětí z etnických menšin I SOC186b
SOC195 Mestá a sociálna zmena SOC195
SOC212 Seminář k bakalářské práci (Vašečka) SOC212
SOC212a Projekt k bakalářské práci (Vašečka) SOC212a
SOC216 Seminář k bakalářské práci (Vido) SOC216
SOC216a Projekt k bakalářské práci (Vido) SOC216a
SOC231a Projekt k bakalářské práci (Ferenčuhová) SOC231a
SOC233 Seminář k bakalářské práci (Kreidl) SOC233
SOC233a Projekt k bakalářské práci (Kreidl) SOC233a
SOC254 Chapters in Cultural Sociology SOC254
SOC258 Making Sociology Speak SOC258
SOC259 Četba klasiků SOC259
SOC418 Analýza kategorizovaných dat SOC418
SOC423 Náboženství v soudobém světě: koncepty a problémy SOC423
SOC469 Národní stát a migrace v globalizovaném světě SOC469
SOC470 Writing Sociology SOC470
SOC482 Seminář k diplomové práci (Vašečka) SOC482
SOC486 Seminář k diplomové práci (Vido) SOC486
SOC507 Projekt k diplomové práci (Vido) SOC507
SOC512 Projekt k diplomové práci (Ferenčuhová) SOC512
SOC524 Seminář k diplomové práci (Kreidl) SOC524
SOC524a Projekt k diplomové práci (Kreidl) SOC524a
SOC551 Město v sociologii 20. století SOC551
SOC560c Sociologický výzkum SOC560c
SOC561 Lineární regrese a příbuzné metody SOC561
SOC707 Metody výzkumu v sociologii SOC707
SOC709 Demografie SOC709
SOC717 Sociologie modernizace: náboženství a sekularizace SOC717
SOC723 Symbolické formování hranic- sociologie ne/čistoty SOC723
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC758 Statistical Data Analysis with SPSS SOC758
SOC759 Thesis Writing Seminar SOC759
SOC772 Sociologie stratifikace a nerovnosti SOC772
SOC774 Nation State and Migration in a Globalized World SOC774
SOC776 Writing Sociology SOC776
SOC787 Cultural Sociology SOC787
SOC814 Seminář k bakalářské práci (komb.) (Vido) SOC814
SOC814a Projekt k bakalářské práci(komb.) (Vido) SOC814a
SOC815a Projekt k bakalářské práci(komb.) (Ferenčuhová) SOC815a
SOC931e Analýza dat - modul kvantitativní SOC931e
SPP001 Teorie sociální politiky 2 SPP001
SPP003 Evaluace 1 SPP003
SPP006 Teorie sociální politiky 1 SPP006
SPP007 Evaluace v SPSP 2 SPP007
SPP102 Sociální politika SPP102
SPP103 Teorie a metody sociální práce SPP103
SPP129 Aplikace psychologie pro SPSP SPP129
SPP142 Přístupy k práci s menšinami SPP142
SPP146 Sociální práce s lidmi s psychózou SPP146
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP209 Sociální deviace SPP209
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP219
SPP401 Lokální sociální politika SPP401
SPP406 Služby pro seniory SPP406
SPP409 Metody v sociální práci - makro SPP409
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP435 Teorie organizace a řízení SPP435
SPP457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky SPP457
SPP460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPP460
SPP504 Projektování institucí sociální práce SPP504
SPP506 Sociální politika zemí střední Evropy SPP506
SPP511 Výzkumný seminář SPP511
SPP709 Sociální problematika menšin SPP709
SPP719 Posouzení životní situace klienta SPP719
SPP727 Základy ekonomie SPP727
SPP807 Etika v práci s lidmi SPP807
SPP810 Evaluační výzkum SPP810
SPR102 Sociální politika SPR102
SPR103 Teorie a metody sociální práce SPR103
SPR115 Odborná praxe a supervize II, individuální SPR115
SPR129 Aplikace psychologie pro SPSP SPR129
SPR136 Rodinná politika SPR136
SPR142 Přístupy k práci s menšinami SPR142
SPR146 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR146
SPR205 Logoterapie a existenciální analýza SPR205
SPR209 Sociální deviace pro SPR SPR209
SPR219 Sociologie pro SPR SPR219
SPR401 Lokální sociální politika SPR401
SPR406 Služby pro seniory SPR406
SPR409 Metody v sociální práci - makro SPR409
SPR430 Sociální práce s mládeží SPR430
SPR434 Programy socialního rozvoje v pracovních organizacích SPR434
SPR435 Teorie organizace a řízení SPR435
SPR457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky SPR457
SPR460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPR460
SPR504 Projektování institucí sociální práce SPR504
SPR709 Sociální problematika menšin SPR709
SPR719 Posouzení životní situace klienta SPR719
SPR810 Evaluační výzkum SPR810
SPR819 Sociální práce s klientem v Modelu růstu V. Satirové SPR819
VPL102 Sociální politika VPL102
VPL136 Rodinná politika VPL136
VPL281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) VPL281
VPL401 Lokální sociální politika VPL401
VPL402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu VPL402
VPL406 Služby pro seniory VPL406
VPL409 Metody v sociální práci - makro VPL409
VPL434 Programy socialního rozvoje organizací VPL434
VPL435 Teorie organizace a řízení VPL435
VPL457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky VPL457
VPL462 Odborná stáž v organizaci VPL462
VPL504 Projektování institucí sociální práce VPL504
VPL506 Sociální politika zemí střední Evropy VPL506
VPL511 Výzkumný seminář VPL511
VPL807 Etika v práci s lidmi VPL807
VPL810 Evaluační výzkum VPL810
ZURs204 Teorie médií (MED) ZURs204
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR143 Sociální teorie nových médií ZUR143
ZUR158 Současná vizuální kultura ZUR158
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky ZUR202
ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) ZUR203
ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna) ZUR241
ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna) ZUR249
ZUR268 Revue pro média I. ZUR268
ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270
ZUR354 Community Media ZUR354
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR367 Audio a video ZUR367
ZUR369 Podcasting (audio žurnalistika) ZUR369
ZUR371 Videožurnalistika ZUR371
ZUR372 Web TV ZUR372
ZUR372a Web TV II. ZUR372a
ZUR402 Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost ZUR402
ZUR403 Hypermédia ZUR403
ZUR517 An Introduction to Sociolinguistics ZUR517
ZUR534 Revue pro média I. ZUR534
ZUR551 Stylistika - argumentace vs. manipulace (dílna) ZUR551
ZUR559 Metody a techniky výzkumu médií ZUR559