Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2014 jaro2014
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Krizový management BSS106
BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci BSS108
BSS110 Strategické myšlení BSS110
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS156 Organizovaný zločin BSS156
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení BSS173
BSS176 Popularizace bezpečnostní problematiky BSS176
BSS177 Environmentální bezpečnost BSS177
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty BSS191
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích BSS405
BSS408 Diplomový seminář BSS408
BSS409 Bezpečnostní praxe BSS409
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS453 Privatizace bezpečnosti BSS453
BSS455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách BSS455
BSS456 Conflict Management BSS456
BSS458 Bezpečnostní dilemata technologického vývoje BSS458
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
BSS461 Rozpad států BSS461
BSS463 Komparativní trestní politika BSS463
BSS464 Strategické vedení BSS464
EGO404 Europe in Global Economy EGO404
EGO405 Comparative Politics of EU countries EGO405
EGO406 Transformation of Central and Eastern Europe EGO406
EGO423 Energy Policy of the EU EGO423
EGO424 Europe and Global Politics EGO424
EGO426 Negotiations in the Council of the EU – practical issues EGO426
ENS104 Základy geografie ENS104
ENS117 Metodologické základy environmentálních studií ENS117
ENS203 Environmentální výchova ENS203
ENS256 Ekonomické nástroje politiky ŽP ENS256
ESS413 Energy Law ESS413
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP406 Czech Politics EUP406
EUP412 Political Ideologies EUP412
EUP413 Europe in Global Economy EUP413
EUP431 Energy Policy of the EU EUP431
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS143 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS143
EVS162 Současná Evropská unie EVS162
EVS169 Deutschland und EU EVS169
EVS171 Krizový management EU EVS171
EVS173 Příprava na zaměstnání ve strukturách EU EVS173
EVS177 Průvodce nástrahami výzkumu v politických vědách EVS177
EVS178 Paradiplomacie EVS178
EVS182 Theoretical Approaches to the Study of the European Union EVS182
EVS183 European Integration of the Western Balkans EVS183
EVS403 Organizované zájmy v EU EVS403
EVS405 Analýza a metody výzkumu evropské politiky EVS405
EVS409 Evropa po roce 1989 EVS409
EVS413 Ústavní spory u ESD EVS413
EVS424 Economic, Political and Social Identity in the European Union EVS424
EVS426 Jazz a politika v Evropě 1930-1950 EVS426
EVS431 Negociační techniky pro jednání Rady EU – praktická příprava na zastupování členské země ve strukturách EU EVS431
EVS436 Lisabonská smlouva krok za krokem EVS436
EVS442 Maďarsko-slovenské vztahy EVS442
EVS449 EU Policies EVS449
EVS450 Evropská unie a lidská práva EVS450
EVS451 Lobbying and Politics of Interest Groups EVS451
EVS452 Regional and Local Development in the EU EVS452
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
FSS120 Informační minimum FSS120
FSS420 Informační zdroje nejen pro vědu a výzkum FSS420
FSS920 Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) FSS920
GEN101 Sociologické teorie genderu GEN101
GEN501 Sociologické teorie genderu GEN501
HEN629 Ekopsychologie II: Komunikace environmentálních témat s veřejností HEN629
HMV402 Mezinárodní politická ekonomie HMV402
HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice HMV423
HMV424 Evoluční přístup k mezinárodní ekonomice HMV424
MEB403 Energetická bezpečnost a geopolitika MEB403
MEB404 Energetická bezpečnost ČR MEB404
MEB414 Energetická bezpečnost Ruska a Asie MEB414
MEB415 Environmentální aspekty energetiky MEB415
MEB416 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I MEB416
MEB417 Transatlantické vztahy a energetická bezpečnost MEB417
MEB418 Energy Security of Visegrad Countries MEB418
MEB419 Firemní praxe I. – energetická bezpečnost MEB419
MEB422 Stáž MEB422
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ122 Zahraniční politika USA MVZ122
MVZ123 NATO and European Security MVZ123
MVZ149 Současná Latinská Amerika MVZ149
MVZ223 Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita MVZ223
MVZ224 Rusko dnes. Informace a interpretace MVZ224
MVZ228 Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti MVZ228
MVZ229 Contemporary Chinese Foreign Policy MVZ229
MVZ409 Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie MVZ409
MVZ413 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století MVZ413
MVZ427 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje MVZ427
MVZ477 Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost MVZ477
MVZ483 The International Relations of the V4 Countries MVZ483
MVZ485 Security in the Baltic Sea Region MVZ485
MVZ802 Mezinárodní politika MVZ802
MVZ806 Mezinárodní organizace MVZ806
POL022 Political Research: Theories and Methods POL022
POL025 Volební studia: teorie a přístupy POL025
POL026 Komparativní strategie POL026
POL031 Disertační projekt POL031
POL109 Politické systémy POL109
POL112 Teorie demokracie a politické doktríny POL112
POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 POL118
POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci POL147
POL150 Slovak Politics POL150
POL190 Komunální politika POL190
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL203 Teorie her a politické rozhodování POL203
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL276 Volební inženýrství POL276
POL278 Politics of Latin America POL278
POL279 Skandinávská politika POL279
POL288 Druhořadé volby v Evropě POL288
POL289 Koaliční vládnutí v Evropě POL289
POL335 Problems of Political Disobedience in European and American Popular Culture POL335
POL338 Politický systém Číny POL338
POL345 Local Decision Making POL345
POL350 Dynamika politických procesov v strednej a východnej Európe po r. 1989 POL350
POL351 Comparative Political Economy POL351
POL407 Zájmové skupiny a sociální hnutí POL407
POL440 Moderní politická filosofie POL440
POL463 Diplomový seminář POL463
POL476 Teorie postsovětské politiky POL476
POL478 Klasická britská politická filosofie POL478
POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop POL490
POL494 Koncepty a metodologie v politologii POL494
POL497 Praxe zájmové politiky POL497
POL498 Rozhodování ve veřejné sféře POL498
POL506 Lidsko-právní studia POL506
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
POL508 Politické chování POL508
POL509 Prostorová analýza voleb POL509
POL510 Volební kampaně POL510
POL553 Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza POL553
POL568 Problems of Political Disobedience in European and American Popular Culture POL568
POL574 Konstitucionalismus POL574
POL576 Krizová komunikace a krizový management v politice POL576
POL577 Branding v politice POL577
POL578 Pracovní stáž POL578
POL580 Výzkum demokratizace POL580
POL581 Local Politics POL581
POL584 Candidate Selection in Political Parties POL584
POL585 Komparatívne pohľady na Európsku úniu POL585
POL586 The Quality of Democracy POL586
POL587 Cross-Cultural Negotiation POL587
PST410 Současná psychoterapie (soudobé přístupy a výzkum) PST410
PST450 Psychoterapeutické praktikum - postmoderní perspektiva PST450
PSY102 Psychologie osobnosti PSY102
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY143 Psychologie adolescentů PSY143
PSY259 Základy psychometriky PSY259
PSY408 Poradenská psychologie - partnerské vztahy, manželství, rodina PSY408
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY479 Psychometrika PSY479
PSY520 Profesní diagnostika a personalistika PSY520
PSY530 Parent-Child Relations PSY530
PSY702 Psychologie osobnosti PSY702
SOCs301 Teoretická sociologie SOCs301
SOCs302 Oborová sociologie I SOCs302
SOCs303 Oborová sociologie II SOCs303
SOC103 Obecná sociologická teorie SOC103
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC109 Demografie SOC109
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace SOC110
SOC122 Sociologie náboženství SOC122
SOC133 Sociologie kultury SOC133
SOC142 Sociologie města SOC142
SOC165 Introduction to Environmental Sociology SOC165
SOC186a Výzkumná praxe: Kolektivní paměť a proměna městského prostoru SOC186a
SOC186f Výzkumná praxe: ATHOS 3 SOC186f
SOC190 Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty sociologie SOC190
SOC241 Seminář k bakalářské práci SOC241
SOC241a Projekt k bakalářské práci SOC241a
SOC264 Sociology of migration SOC264
SOC265 Kritická analýza textu SOC265
SOC268 Visual Cultures and the City SOC268
SOC269 Community Sociology SOC269
SOC273 Family Sociology SOC273
SOC275 Atlas.ti - úvod do práce s programem SOC275
SOC403 Teoretická sociologie SOC403
SOC418 Analýza kategorizovaných dat SOC418
SOC421 Analýza a interpretace kvalitativních dat SOC421
SOC469 Národní stát a migrace v globalizovaném světě SOC469
SOC535 Seminář k diplomové práci SOC535
SOC535a Projekt k diplomové práci SOC535a
SOC551 Město v sociologii 20. století SOC551
SOC560 Sociologický výzkum SOC560
SOC564 Collective Memory SOC564
SOC569 Proměny měst SOC569
SOC572 Etnografie a rozumějící rozhovor SOC572
SOC575 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology SOC575
SOC575a Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology SOC575a
SOC575aE Cultural Sociology: Seminar to Advanced Methods of Interpretation SOC575aE
SOC575E Cultural Sociology: Advanced Methods of Interpretation SOC575E
SOC578 Memory, Culture, Identity SOC578
SOC579 Práce s informačními zdroji pro magisterské studenty sociologie SOC579
SOC584 Sociologie veřejného prostoru SOC584
SOC597 Sociologický výzkum: kvalitativní dílna SOC597
SOC707 Metody výzkumu v sociologii SOC707
SOC723 Symbolické formování hranic- sociologie ne/čistoty SOC723
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC749 Thesis Project SOC749
SOC757 Contemporary Sociological Theory SOC757
SOC757a Seminar to Contemporary Sociological Theory SOC757a
SOC758 Statistical Data Analysis with SPSS SOC758
SOC759 Thesis Writing Seminar SOC759
SOC763 Changing Political and Social Identities in Post-Cold War Central Europe SOC763
SOC776 Writing Sociology SOC776
SOC783 Transnational Studies SOC783
SOC785 Anthropology of Race and Ethnicity SOC785
SOC787 Foundations of Cultural Sociology SOC787
SOC911 Texty z obecné sociologie I SOC911
SOC930 Seminář k dokončení disertační práce SOC930
SOC983 Dissertation Project I. SOC983
SPP002 Teorie sociální práce 2 SPP002
SPP022 Presentation and feedback to the part of dissertation at international workshop OPVK SPP022
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP435 Teorie organizace a řízení SPP435
SPP460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPP460
SPP701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPP701
SPP710 Sociální právo SPP710
SPP711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP711
SPP719 Posouzení životní situace klienta SPP719
SPP730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPP730
SPP807 Etika v práci s lidmi SPP807
SPP810 Evaluační výzkum SPP810
SPP821 Tvorba a implementace veřejných programů SPP821
SPR103 Teorie a metody sociální práce SPR103
SPR105 Sociální právo SPR105
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR SPR129
SPR142 Přístupy k práci s menšinami SPR142
SPR146 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR146
SPR156 Praxe a supervize v sociální práci SPR156
SPR205 Logoterapie a existenciální analýza SPR205
SPR220 Thanatologie SPR220
SPR406 Služby pro seniory SPR406
SPR409 Metody v sociální práci - makro SPR409
SPR430 Sociální práce s mládeží SPR430
SPR435 Teorie organizace a řízení SPR435
SPR457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky SPR457
SPR460 Sociální práce s klientem v existenciálním přístupu SPR460
SPR462 Sociální práce a náboženství SPR462
SPR466 Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology SPR466
SPR468 Blok expertů SPR468
SPR504 Projektování institucí sociální práce SPR504
SPR600 Field-work and Supervision SPR600
SPR701 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci SPR701
SPR711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPR711
SPR719 Posouzení životní situace klienta SPR719
SPR721 Konceptualizace závěrečné práce na oborech psychologie, genderová studia SPR721
SPR730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR730
SPR810 Evaluační výzkum SPR810
SPR819 Reflexivita v sociální práci SPR819
SPR821 Tvorba a implementace veřejné politiky SPR821
VIS402 Transformation of Central and Eastern Europe VIS402
VIS403 Making of Europe (European System of States since 1648) VIS403
VIS411 Comparative Politics of EU countries VIS411
VIS413 Europe and Global Politics VIS413
VPL152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání VPL152
VPL160 Odborná praxe pro veřejnou správu VPL160
VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL161
VPL280 Metodologie závěrečné práce VPL280
VPL406 Služby pro seniory VPL406
VPL409 Metody v sociální práci - makro VPL409
VPL435 Teorie organizace a řízení VPL435
VPL457 Genderové aspekty trhu práce a související politiky VPL457
VPL462 Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL462
VPL464 Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology VPL464
VPL465 Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku VPL465
VPL504 Projektování institucí sociální práce VPL504
VPL598 Metodologie diplomové práce VPL598
VPL807 Etika v práci s lidmi VPL807
VPL810 Evaluační výzkum VPL810
VPL821 Tvorba a implementace veřejných programů VPL821
VPL898 Metodologie závěrečné práce VPL898
ZURs204 Teorie médií (MED) ZURs204
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZUR138 Úvod do studia kultury ZUR138
ZUR143 Sociální teorie nových médií ZUR143
ZUR161 Seminář k bakalářské práci I ZUR161
ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky ZUR202
ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) ZUR203
ZUR228 Public Relations ZUR228
ZUR238 Regionální média ZUR238
ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna) ZUR241
ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna) ZUR249
ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270
ZUR273 Základy digitální fotografie ZUR273
ZUR317 Blok expertů (téma A) ZUR317
ZUR354 Community Media ZUR354
ZUR356 Sociální media - teorie a praxe ZUR356
ZUR357 Statistická analýza dat ZUR357
ZUR359 Metody a techniky výzkumu médií ZUR359
ZUR364 Multimédia v éře mobilní komunikace ZUR364
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR369 Audio žurnalistika ZUR369
ZUR370b Radio R - odborná praxe II ZUR370b
ZUR385 Diskurzívní analýza médií ZUR385
ZUR393a Media, Society, and Culture ZUR393a
ZUR393b Self and Identity in Media activities ZUR393b
ZUR393c Culture, Media and Identity in Global Societies ZUR393c
ZUR394a Tvorba akademického textu I. ZUR394a
ZUR394b Tvorba akademického textu II. ZUR394b
ZUR402 Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost ZUR402
ZUR409 Televize a její publikum v každodenní perspektivě + Ratingová analýza ZUR409
ZUR413 Kapitoly z dějin světových médií II ZUR413
ZUR432 Sociální teorie nových médií ZUR432
ZUR551 Stylistika - argumentace vs. manipulace (dílna) ZUR551
ZUR559 Kvantitativní metody výzkumu médií ZUR559
ZUR565 Statistická analýza dat ZUR565
ZUR572 Digitální film ZUR572
ZUR580a Dokumentární a publicistická tvorba II. ZUR580a
ZUR588 Vybraná témata studia nových médií ZUR588
ZUR589c Visual Messages and the Media ZUR589c
ZUR589d Political Communication and the Media ZUR589d
ZUR589i Political Economy of Mass Media ZUR589i
ZUR589j Current Reflection of New Media ZUR589j
ZUR589k The A-Z of survey data analysis ZUR589k
ZUR590 Audiovizuální antropologie a archeologie ZUR590
ZUR591 Vybrané teorie informační společnosti ZUR591
ZUR593b Radio R - odborná praxe II ZUR593b
ZUR594a Tvorba akademického textu I. ZUR594a
ZUR594b Tvorba akademického textu II. ZUR594b
ZUR707 Úvod do digitálních médií ZUR707
ZUR734 Zpravodajství ZUR734
ZUR737c Odborný seminář III (televizní žurnalistika) ZUR737c
ZUR741 Televizní žurnalistika ZUR741
ZUR747 Úvod do metodologie vědy a výzkumu ZUR747
ZUR784 Media relations ZUR784
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.