Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2015 jaro2015
Složky
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií BSS104
BSS106 Krizový management BSS106
BSS110 Strategické myšlení BSS110
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS155 Guerilla BSS155
BSS160 Radikální levice BSS160
BSS161 Pravicový extremismus BSS161
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS165 Islámský radikalismus BSS165
BSS171 Strategické hry a simulace BSS171
BSS173 Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení BSS173
BSS176 Popularizace bezpečnostní problematiky BSS176
BSS177 Environmentální bezpečnost BSS177
BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty BSS191
BSS193 Ochrana obyvatelstva BSS193
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích BSS405
BSS409 Bezpečnostní praxe BSS409
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS455 Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách BSS455
BSS458 Bezpečnostní dilemata technologického vývoje BSS458
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
BSS461 Rozpad států BSS461
BSS463 Komparativní trestní politika BSS463
EGO405 Comparative Politics of EU countries EGO405
EGO406 Transformation of Central and Eastern Europe EGO406
EGO424 Europe and Global Politics EGO424
EGO426 Negotiations in the Council of the EU – practical issues EGO426
ENS104 Základy geografie ENS104
ENS117 Úvod do metodologie ENS117
ENS238 Zakládání firmy ENS238
ENS264 Šetrné metody hospodaření v krajině ENS264
ESS410 Energy Relations in Asia ESS410
ESS412 Academics Skills Review ESS412
ESS417 Energy Commodities II. ESS417
EUP404 Europe and Global Politics EUP404
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP406 Czech Politics EUP406
EUP412 Political Ideologies EUP412
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS009 Strukturování evropského prostoru EVS009
EVS104 Evropská integrace EVS104
EVS141 Klíčové rozsudky ESD a jejich význam pro evropskou integraci EVS141
EVS183 European Integration of the Western Balkans EVS183
EVS186 EU Elections and Public Opinion EVS186
EVS409 Evropa po roce 1989 EVS409
EVS413 Ústavní spory u ESD EVS413
EVS450 Evropská unie a lidská práva EVS450
EVS455 Cultural Dimension of EU Integration EVS455
EVS801 Komparace politických systémů EVS801
EVS802 Evropská integrace EVS802
EVS803 Politické systémy členských států EU EVS803
HEN629 Ekopsychologie II:Komunikace environmentálních témat s veřejností HEN629
MEB403 Energetická bezpečnost a geopolitika MEB403
MEB414 Energetická bezpečnost Ruska a Asie MEB414
MEB416 Technicko-ekonomické aspekty energetiky I MEB416
MEB419 Firemní praxe – energetická bezpečnost MEB419
MEB422 Stáž MEB422
MVZ123 NATO and European Security MVZ123
MVZ172 Současná východní Asie MVZ172
MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému MVZ211
MVZ228 Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti MVZ228
MVZ229 Contemporary Chinese Foreign Policy MVZ229
MVZ238 Introduction to Political Analysis MVZ238
MVZ241 Democracy, the state and conflict in Africa MVZ241
MVZ403 Strategická studia a bezpečnost MVZ403
MVZ413 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století MVZ413
MVZ435 Grand Strategy MVZ435
POL011 Teorie Steina Rokkana POL011
POL022 Political Research: Theories and Methods POL022
POL025 Volební studia: teorie a přístupy POL025
POL033 Komparativní politické instituce POL033
POL109 Politické systémy POL109
POL112 Teorie demokracie a politické doktríny POL112
POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 POL118
POL150 Slovak Politics POL150
POL190 Komunální politika POL190
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL248 Úvod do volební geografie POL248
POL250 Základy komparace politických systémů POL250
POL276 Volební inženýrství POL276
POL288 Druhořadé volby v Evropě POL288
POL334 The Longue Durée and Turkey's integration into the Modern World System POL334
POL407 Zájmové skupiny POL407
POL440 Koncepty v moderní politické filosofii POL440
POL476 Teorie postsovětské politiky POL476
POL490 Volební kampaň v teorii a praxi - interaktivní workshop POL490
POL494 Výzkumná metodologie POL494
POL495 Analýza policy POL495
POL497 Praxe zájmové politiky POL497
POL498 Rozhodování ve veřejné sféře - workshop POL498
POL506 Lidsko-právní studia POL506
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
POL508 Politické chování POL508
POL509 Prostorová analýza voleb POL509
POL510 Volební kampaně POL510
POL553 Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza POL553
POL567 The Longue Durée and Turkey's integration into the Modern World System POL567
POL574 Konstitucionalismus POL574
POL576 Krizová komunikace a krizový management v politice POL576
POL577 Branding v politice POL577
POL578 Pracovní stáž POL578
POL580 Výzkum demokratizace POL580
POL587 Cross-Cultural Negotiation POL587
POL589 Postkomunistická politika POL589
PSY102 Psychologie osobnosti PSY102
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY269 Dějiny psychologie PSY269
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY532 R101: A practical guide to using R as your everyday statistical tool PSY532
PSY702 Psychologie osobnosti PSY702
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC109 Demografie SOC109
SOC142 Sociologie města SOC142
SOC165 Introduction to Environmental Sociology SOC165
SOC186 Výzkumná praxe SOC186
SOC186a Výzkumná praxe: Kolektivní paměť a proměna městského prostoru SOC186a
SOC241a Projekt k bakalářské práci SOC241a
SOC261 Brno: problém veřejného prostoru a správy SOC261
SOC270 Sociology of Mass Culture SOC270
SOC535 Seminář k diplomové práci SOC535
SOC535a Projekt k diplomové práci SOC535a
SOC551 Město v sociologii 20. století SOC551
SOC575 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology SOC575
SOC575a Seminar to Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology SOC575a
SOC575aE Cultural Sociology: Seminar to Advanced Methods of Interpretation SOC575aE
SOC575E Cultural Sociology: Advanced Methods of Interpretation SOC575E
SOC732 Sociologie rodiny SOC732
SOC733 Sociologie kultury SOC733
SOC749 Thesis Project SOC749
SOC776 Writing Sociology SOC776
SOC784 Independent Study SOC784
SOC787 Foundations of Cultural Sociology SOC787
SPP001 Teorie sociální politiky 2 SPP001
SPP022 Presentation and feedback to the part of dissertation at international workshop OPVK SPP022
SPP102 Sociální politika SPP102
SPP280 Metodologie závěrečné práce SPP280
SPP402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu SPP402
SPP430 Sociální práce s mládeží SPP430
SPP704 Sociální politika SPP704
SPP798 Metodologie závěrečné práce SPP798
SPP810 Evaluační výzkum SPP810
SPR105 Sociální právo SPR105
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR SPR129
SPR156 Praxe a supervize v sociální práci SPR156
SPR157 Theories and Methods of Social Work (workshop) SPR157
SPR205 Logoterapie a existenciální analýza SPR205
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR401 Lokální sociální politika SPR401
SPR406 Služby pro seniory SPR406
SPR409 Metody v sociální práci - makro SPR409
SPR430 Sociální práce s mládeží SPR430
SPR462 Sociální práce a náboženství SPR462
SPR470 Gender Perspectives in Social Work Practice SPR470
SPR472 Kariérové poradenství SPR472
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598
SPR704 Sociální politika SPR704
SPR709 Sociální problematika menšin SPR709
SPR711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPR711
SPR721 Konceptualizace závěrečné práce na oborech psychologie, genderová studia SPR721
SPR730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR730
SPR798 Metodologie závěrečné práce SPR798
SPR810 Evaluační výzkum SPR810
SPR898 Metodologie diplomové práce SPR898
VIS401 Introduction to Governance and Multilevel Politics VIS401
VIS402 Transformation of Central and Eastern Europe VIS402
VIS403 Making of Europe (European System of States since 1648) VIS403
VIS411 Comparative Politics of EU countries VIS411
VIS413 Europe and Global Politics VIS413
VPL118 Kvantitativní výzkum VPL118
VPL151 Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů VPL151
VPL152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání VPL152
VPL161 Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů VPL161
VPL402 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu VPL402
VPL809 Politika zaměstnanosti a pracovního trhu VPL809
VPL810 Evaluační výzkum VPL810
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR144 Odborná praxe ZUR144
ZUR144a Odborná praxe ZUR144a
ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) ZUR203
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna) ZUR241
ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna) ZUR249
ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270
ZUR314 Seminář k odborné praxi ZUR314
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR357 Statistická analýza dat ZUR357
ZUR359 Metody a techniky výzkumu médií ZUR359
ZUR385 Diskurzívní analýza médií ZUR385
ZUR394 Tvorba akademického textu ZUR394
ZUR523 Proměny protektorátní žurnalistiky ZUR523
ZUR559 Kvantitativní metody výzkumu médií ZUR559
ZUR565 Statistická analýza dat ZUR565
ZUR594 Tvorba akademického textu ZUR594
ZUR734 Zpravodajství ZUR734
ZUR737a Odborný seminář I (zpravodajství a publicistika) ZUR737a
ZUR746 Management a marketing médií ZUR746
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.