Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2017 jaro2017
Složky
ADAPT_B2 Adaptivní test B2 ADAPT_B2
BSS103 Bezpečnostní politika ČR BSS103
BSS106 Krizový management BSS106
BSS155 Guerilla BSS155
BSS158 Proliferace ZHN BSS158
BSS193 Ochrana obyvatelstva BSS193
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSS459
CJVA101 Akademická angličtina se zaměřením na psaní CJVA101
CJVA102 Akademická angličtina se zaměřením na prezentační dovednosti CJVA102
CJVA104 Akademická angličtina CJVA104
CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) CJVA154
CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills CJVA401
CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills CJVA402
CJVA403 Intercultural Communication and Study Skills CJVA403
CJVA452 English for Social Policy and Social Work CJVA452
CJVA454 English for Political Science CJVA454
CJVA455 English for International Relations and European Studies CJVA455
CJVA456 English for Media Studies and Journalism (M.A.) CJVA456
CJVF101 Francouzština pro sociální studia I CJVF101
CJVF102 Francouzština pro sociální studia II CJVF102
CJVF301 Expression orale CJVF301
CJVF401 Francouzština pro sociální studia I CJVF401
CJVF402 Francouzština pro sociální studia II CJVF402
CJVN102 Němčina pro sociální studia II CJVN102
CJVN402 Němčina pro sociální studia II CJVN402
CJVR102 Ruština pro sociální studia II CJVR102
CJVR402 Ruština pro sociální studia II CJVR402
CJVS101 Španělština pro sociální studia I CJVS101
CJVS102 Španělština pro sociální studia II CJVS102
CJVS301 Expresión oral CJVS301
CJVS401 Španělština pro sociální studia I CJVS401
CJVS402 Španělština pro sociální studia II CJVS402
D_AJ_1 Anglický jazyk 1 D_AJ_1
D_AJ_2 Anglický jazyk 2 D_AJ_2
D_FJ Francouzský jazyk D_FJ
D_NJ Německý jazyk D_NJ
D_RJ Ruský jazyk D_RJ
D_SpJ Španělský jazyk D_SpJ
EGO405 Comparative Politics of EU countries EGO405
EGO406 Transformation of Central and Eastern Europe EGO406
ESS425 CEE- Russia Energy relations ESS425
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP412 Political Ideologies EUP412
EVS006 Prezentace vědecké práce EVS006
EVS409 Evropa po roce 1989 EVS409
HEN629 Komunikace environmentálních témat s veřejností HEN629
HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů HMV401
MEB403 Energetická bezpečnost a geopolitika MEB403
MEB429 Energetická bezpečnost a geopolitika MEB429
MEB432 Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy MEB432
MVZ001 Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů MVZ001
MVZ006 Prezentace vědecké práce MVZ006
MVZ123 NATO v evropské bezpečnostní architektuře MVZ123
MVZ138 Vybrané problémy dějin mezinárodní politiky MVZ138
MVZ245 Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? MVZ245
MVZ405 Výzkum mezinárodních vztahů MVZ405
POL112 Teorie demokracie a politické doktríny POL112
POL142 Politická filosofie XX. století POL142
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy POL259
POL440 Koncepty v moderní politické filosofii POL440
POL507 Obsah lidských práv v komparativním pohledu POL507
PST410 Současná psychoterapie PST410
PST411 Řešení konfliktů a usmiřování PST411
PSY102 Psychologie osobnosti PSY102
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY288 Cultural Psychology PSY288
PSY408 Poradenská psychologie - jednotlivci, páry, rodiny PSY408
PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) PSY413
SOC106 Metodologie sociálních věd SOC106
SOC107 Metody výzkumu v sociologii SOC107
SOC133 Sociologie kultury SOC133
SOC197 Sociologie bydlení v mikroperspektivě SOC197
SOC286 Populism and Authoritarianism SOC286
SOC567 Narratives, Icons, Identities SOC567
SOC606 Sociologie rodiny SOC606
SOC776 Writing Sociology SOC776
SOC911 Texty z obecné sociologie I SOC911
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii SOC922
SOC985 Sociological Theory Seminar SOC985
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR SPR129
SPR142 Přístupy k práci s menšinami SPR142
SPR146 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR146
SPR279 Diplomový seminář SPR279
SPR280 Metodologie závěrečné práce SPR280
SPR401 Lokální sociální politika SPR401
SPR430 Sociální práce s mládeží SPR430
SPR478 Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle SPR478
SPR479 Participativní přístup v sociální práci s klientem SPR479
SPR512 Přístup k práci s klientem a kultura organizace SPR512
SPR519 Diplomový seminář SPR519
SPR598 Metodologie závěrečné práce SPR598
SPR700 Diplomový seminář SPR700
SPR730 Sociální práce s lidmi s psychózou SPR730
SPR738 Politika sociálních služeb SPR738
SPR798 Metodologie závěrečné práce SPR798
SPR800 Diplomový seminář SPR800
SPR810 Evaluační výzkum SPR810
SPR898 Metodologie diplomové práce SPR898
VIS411 Comparative Politics of EU countries VIS411
VPL279 Diplomový seminář VPL279
VPL280 Metodologie závěrečné práce VPL280
VPL469 Transakční analýza VPL469
VPL519 Diplomový seminář VPL519
VPL800 Diplomový seminář VPL800
VPL898 Metodologie závěrečné práce VPL898
ZURs303 Teorie masové komunikace (Volek) ZURs303
ZURs305 Teorie médií ZURs305
ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR144a Odborná praxe ZUR144a
ZUR203 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty - dílna) ZUR203
ZUR241 Stylistika - glosa, sloupek, fejeton (dílna) ZUR241
ZUR249 Stylistika - reportáž, feature (dílna) ZUR249
ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR382 Úvod do mediální výchovy ZUR382
ZUR385 Diskurzívní analýza médií ZUR385
ZUR393q Digital trends and new media ZUR393q
ZUR393r Media and Political Systems ZUR393r
ZUR433 Teorie žurnalistiky ZUR433
ZUR589r Post-communist Media ZUR589r
ZUR737d Odborný seminář IV (nové trendy v médiích) ZUR737d
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.