Název
Vložil
Vloženo
Práva
jaro 2021 jaro2021
Složky
BSSb1103 Bezpečnostní politika ČR BSSb1103
BSSb1106 Krizový management BSSb1106
BSSb1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby BSSb1111
BSSb1155 Guerilla BSSb1155
BSSb1158 Proliferace ZHN BSSb1158
BSSb1193 Ochrana obyvatelstva BSSb1193
BSSn4407 Bezpečnostní praxe BSSn4407
BSSn4455 Základy zpravodajské analýzy a práce s otevřenými zdroji BSSn4455
BSSn4459 Strategies of insurgency and counterinsurgency BSSn4459
CDSn4002 Political Violence CDSn4002
CDSn4006 Pluralism and Disagreement: Issues in Contemporary Democratic Theory CDSn4006
CDSn4107 Branding of Extremist and Terrorist Organizations CDSn4107
CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills CJVA401
CJVS001 Spanish for Beginners I CJVS001
CJVS002 Spanish for Beginners II CJVS002
CSOn4003 Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology CSOn4003
CSOn4010 Culture wars, rebellions and social conflicts CSOn4010
EGO404 Europe in Global Economy EGO404
EGO405 Comparative Politics of EU countries EGO405
ENSb1285 Architektura a město ENSb1285
ENSn4445 Sociální ekologická ekonomie ENSn4445
ESSn4002 Energy in the Region: Czech Republic and its Neighbours ESSn4002
EUP405 Comparative Politics of Western Europe EUP405
EUP413 Europe in Global Economy EUP413
EVSb2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries EVSb2016
IREb1004 Contemporary History of Europe IREb1004
IREb1006 Global Politics: Current Issues IREb1006
IREb1010 Theory of International Relations and European Integration. IREb1010
IREb2004 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey IREb2004
IREb2016 Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries IREb2016
IREb2019 British Foreign Policy 1714-2015 IREb2019
IREb2025 Populism in EU: Challenges to European Integration Perspective IREb2025
IREn4008 Europe in Global Economy IREn4008
IREn5016 Comparative Politics of EU countries IREn5016
IREn5025 Memory on Wars Between Russia and Central and Eastern Europe IREn5025
IREn5502 Theory of International Relations and European Integration. IREn5502
IRE106 Global Politics: Current Issues IRE106
MEBn4002 Energetická bezpečnost a geopolitika MEBn4002
MEBn4005 Energetická bezpečnost ČR MEBn4005
MVZb1002 Dějiny mezinárodních vztahů MVZb1002
MVZb1005 Teorie mezinárodních vztahů MVZb1005
MVZb2002 Diplomatický protokol MVZb2002
MVZb2003 NATO v evropské bezpečnostní architektuře MVZb2003
MVZb2024 American Political System MVZb2024
MVZb2038 Introduction to Political Analysis MVZb2038
MVZb2054 Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey MVZb2054
MVZb2089 Československá zahraniční politika 1918 - 1948 MVZb2089
MVZn4004 Strategická studia a bezpečnost MVZn4004
MVZn4005 Kvalitativní metody mezinárodních vztahů MVZn4005
MVZn4203 Mezinárodní politická ekonomie MVZn4203
MVZn5036 Military transformation in Central Europe MVZn5036
MVZn5037 Security in the Persian gulf MVZn5037
MVZ102 Dějiny mezinárodních vztahů MVZ102
MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů MVZ105
MVZ405 Výzkum mezinárodních vztahů MVZ405
POLb1010 Současná Evropská unie POLb1010
POLb1011 Velká témata současné politické filosofie POLb1011
POLb1141 Post-communist politics POLb1141
POLd0009 Disertační práce POLd0009
POLd0106 Komparativní politické instituce POLd0106
POLd0205 Komparativní strategie POLd0205
POLn4002 Comparative Politics POLn4002
POLn4004 Koncepty v moderní politické filosofii POLn4004
POLn4107 Globální spravedlnost. Soudobé debaty POLn4107
PSYb2620 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví PSYb2620
PSYb2960 Interpretative phenomenological analysis PSYb2960
PSYn4990 Klinická psychologie II. PSYn4990
PUPn4402 Employment and labour market policy: European perspective PUPn4402
PUPn4598 Methodology of Master Thesis PUPn4598
SOCb1003 Obecná sociologická teorie SOCb1003
SOCb1007 Metody výzkumu v sociologii SOCb1007
SOCn4001 Teoretická sociologie SOCn4001
SOCn6207 Sociologie rodiny SOCn6207
SPRb1211 Drogy a společnost SPRb1211
VPLb1152 Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání VPLb1152
VPLb1160 Odborná praxe pro veřejnou správu VPLb1160
ZURb1110 Sociologie médií ZURb1110
ZURb1203 Sociologie médií ZURb1203
ZURb1225 Rétorika a veřejný projev ZURb1225
ZURn4104 Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě ZURn4104
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.