Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2004 podzim2004
Složky
ENS101 Přehled environmentálních rizik ENS101
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS114 Hospodářská a měnová unie EVS114
EVS118 Skandinávie a evropská integrace EVS118
EVS126 Úvod do studia EU EVS126
EVS130 Současné dění v EU EVS130
EVS132 Evropa mezi světovými válkami EVS132
EVS133 Pád komunistických režimů ve střední Evropě EVS133
EVS135 Vybrané osobnosti a události evropského sjednocení EVS135
EVS139 Ilegální migrace a azylová politika EVS139
EVS702 Evropská integrace I. EVS702
EVS705 Komparace politických systémů EVS705
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
HEN570 Příroda v náboženských systémech světa HEN570
MVE105 Bezpečnostní politika MVE105
MVE401 Moderní teorie mezinárodních vztahů MVE401
MVE405 Zahraniční politika Reaganovy administrativy MVE405
MVE410 Německá zahraniční a bezpečnostní politika MVE410
MVE433 Náboženství a politika na Blízkém východě MVE433
MVE438 Spojené státy a nová Evropa MVE438
MVE439 Evropské stranické systémy MVE439
MVE710 Instituce EU MVE710
MVE713 Bezpečnost v postbipolárním světě MVE713
MVE714 Integrace ve středoevropském prostoru MVE714
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ101
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky MVZ117
MVZ127 Introduction to the Study of World Politics: Basic Theories and Debates MVZ127
MVZ143 Krizové řízení MVZ143
MVZ144 Střední Evropa od Visegrádu k EU MVZ144
MVZ701 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ701
MVZ702 Dějiny mezinárodních vztahů I. MVZ702
MVZ705 OSN a její role ve světě MVZ705
MVZ706 Teorie mezinárodních vztahů I. MVZ706
MVZ800 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ800
POL005 Teorie politických stran POL005
POL102 Systémy politických stran POL102
POL104 Úvod do politologie POL104
POL170 Pravicový extremismus a radikalismus v ČR POL170
POL172 Radikální levice POL172
POL180 Politická filozofie POL180
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Základy veřejné správy POL183
POL184 Nedemokratické režimy POL184
POL185 Volební systémy POL185
POL186 Zpravodajská činnost - Úvod do činnosti zpravodajských služeb POL186
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL201 Politické systémy Balkánu POL201
POL231 Debatování POL231
POL232 Úvod do studia organizovaných zájmů POL232
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) POL234
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL239 Etnopolitické konflikty na Kavkaze POL239
POL242 Tradice moderního politického myšlení POL242
POL243 Islámský radikalismus POL243
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL451 Demokratické a nedemokratické politické systémy POL451
POL469 Problémy soudobé politické filosofie POL469
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL472 Teorie her v politologii a politice POL472
POL702 Dějiny politických idejí POL702
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL709 Politické systémy demokratických zemí II. POL709
POL710 Sociálně politické doktríny POL710
POL713 Systémy politických stran II. POL713
POL731 Úvod do politologie POL731
POL732 Dějiny politických idejí POL732
PSY101 Uvedení do psychologie PSY101
PSY104 Vývojová psychologie II PSY104
PSY128 Psychologie v běžném životě PSY128
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině PSY142
PSY143 Psychologie adolescentů PSY143
PSY146 Duševní hygiena PSY146
PSY148 Člověk v obtížných životních situacích PSY148
PSY160 Psychologie barev PSY160
PSY168 Pravda a lež v komunikaci PSY168
PSY200 Kapitoly z dějin psychologie PSY200
psy203 Úvod do vysokoškolského studia psy203
PSY205 Jak (ne)komunikovat s lidmi (přístup C. Rogerse) PSY205
PSY211 Zooterapie v teorii a praxi PSY211
PSY404 Teorie osobnosti PSY404
PSY405 Sociálně psychologické teorie PSY405
PSY410 Klinická psychologie I PSY410
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY452 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) PSY452
psy469 Forensic and police psychology psy469
PSY701 Uvedení do psychologie PSY701
PSY703 Vývojová psychologie I PSY703
PSY705 Obecná psychologie - kognitivní procesy PSY705
PSY708 Sociální psychologie II (postoje, skupiny) PSY708
PSY709 Sociální psychologie III (komunikace) PSY709
PSY737 Úvod do individuální psychologie PSY737
PSY740 Komunikační analýzy PSY740
PSY742 Psychologie soužití v manželství a rodině PSY742
PSY743 Psychologie adolescentů PSY743
PSY746 Duševní hygiena v praxi PSY746
SAN101 Úvod do sociální antropologie SAN101
SOC101 Úvod do sociologie SOC101
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie SOC104
SOC414 Feministické teorie genderu SOC414
SOC441 Globalizace a konzumní kultura SOC441
SOC733 Sociologie kultury (III. ročník) SOC733
SPP113 Odborná praxe a supervize I SPP113
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP122 Sociální práce s rodinami SPP122
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP325 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPP325
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP712 Filosofie a etika v sociální práci SPP712
SPP804 Statistická analýza dat SPP804
ZUR101 Úvod do studia médií ZUR101
ZUR105 Úvod do zpravodajství - tištěná média ZUR105
ZUR106 Úvod do digitálních médií ZUR106
ZUR216 Internet a autor (dílna) ZUR216
ZUR258 Průmysl populární hudby ZUR258
ZUR264 Digitální vizuální kultura I ZUR264
ZUR271 Úvod do rozhlasové žurnalistiky ZUR271
ZUR534 Revue pro média ZUR534
ZUR701 Úvod do zpravodajství ZUR701
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.