Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2005 podzim2005
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení BSS102
BSS150 Terorismus BSS150
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS152 Informační válka BSS152
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP402 The Making of Europe (European System of States since 1648) EUP402
EUP403 International Relations EUP403
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS114 Hospodářská a měnová unie EVS114
EVS118 Skandinávie a evropská integrace EVS118
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS132 Evropa mezi světovými válkami EVS132
EVS705 Komparace politických systémů EVS705
EVS707 Instituce EU EVS707
EVS709 Politické systémy zemí střední Evropy EVS709
EVS710 Integrace - CEFTA EVS710
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
GEN114 Genderová socializace GEN114
GEN121 Kritická mužská studia GEN121
HEN413 Ekologická ekonomie HEN413
MVE401 Moderní teorie mezinárodních vztahů MVE401
MVE438 Spojené státy a nová Evropa MVE438
MVE439 Evropské stranické systémy MVE439
MVE451 Střední Evropa od Visegrádu k NATO a EU MVE451
MVE713 Bezpečnost v postbipolárním světě MVE713
MVE714 Integrace ve středoevropském prostoru MVE714
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ101
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ105 Teorie mezinárodních vztahů MVZ105
MVZ106 Bezpečnostní politika MVZ106
MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky MVZ117
MVZ154 Severoatlantická aliance a její perspektivy MVZ154
MVZ159 Spojené státy ve východní Asii MVZ159
MVZ701 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ701
MVZ702 Dějiny mezinárodních vztahů I. MVZ702
MVZ706 Teorie mezinárodních vztahů I. MVZ706
MVZ709 Česká zahraniční politika MVZ709
MVZ710 Vojenské aliance MVZ710
MVZ800 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ800
MVZ803 Teorie mezinárodních vztahů MVZ803
MVZ804 Dějiny mezinárodních vztahů 1914-1991 MVZ804
POL002 Evropská politologie POL002
POL005 Teorie politických stran POL005
POL102 Systémy politických stran POL102
POL104 Úvod do politologie POL104
POL180 Politická filozofie POL180
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Základy veřejné správy POL183
POL184 Nedemokratické režimy POL184
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL231 Debatování POL231
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) POL234
POL242 Tradice moderního politického myšlení POL242
POL247 Analýza voleb v České republice POL247
POL256 Teorie politického marketingu POL256
POL257 Geneze volebního systému v českých zemích POL257
POL258 Etnické konflikty POL258
POL401 Politické strany a stranické systémy POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL451 Demokratické a nedemokratické politické systémy POL451
POL459 Skandinávská politika POL459
POL469 Problémy soudobé politické filosofie POL469
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL471 Globalizace a transnacionální politika POL471
POL475 Český stranický systém POL475
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL709 Politické systémy demokratických zemí II. POL709
POL710 Sociálně politické doktríny POL710
POL713 Systémy politických stran II. POL713
POL714 Politické sytémy zemí východní Evropy a Balkánu POL714
POL731 Úvod do politologie POL731
POL732 Dějiny politických idejí POL732
POL736 Teorie demokracie POL736
POL739 Politické systémy demokratických zemí II. POL739
PSY003 Vývojová psychologie PSY003
PSY101 Uvedení do psychologie PSY101
PSY104 Vývojová psychologie II PSY104
PSY128 Psychologie v běžném životě PSY128
PSY143 Psychologie adolescentů PSY143
PSY168 Pravda a lež v komunikaci PSY168
PSY200 Kapitoly z dějin psychologie PSY200
psy203 Psychologie adaptace vysokoškolských studentů psy203
PSY205 Jak (ne)komunikovat s lidmi (přístup C. Rogerse) PSY205
PSY405 Sociálně psychologické teorie PSY405
PSY406 Psychoterapie PSY406
PSY410 Klinická psychologie I PSY410
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
psy469 Forensic and police psychology psy469
PSY707 Sociální psychologie I (sociální kognice) PSY707
PSY712 Základy psychopatologie PSY712
PSY737 Úvod do individuální psychologie PSY737
PSY740 Komunikační analýzy PSY740
PSY743 Psychologie adolescentů PSY743
SAN303 Výzkumné metody II:interview a diskurzní analýza SAN303
SOC101 Úvod do sociologie SOC101
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie SOC104
SOC105 Klasické sociologické teorie SOC105
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology SOC119
SOC130 Rozvojová studia (centra a periferie) SOC130
SOC151 Výběrová šetření v sociologii SOC151
SOC442 Sociální konstrukce identity SOC442
SOC701 Úvod do sociologie (KS) SOC701
SOC705 Klasické sociologické teorie (KS) SOC705
SOC755 General sociology SOC755
SOC913 Metodologický seminář SOC913
SPP108 Základy ekonomie SPP108
SPP109 Základy ekonomie SPP109
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci SPP111
SPP117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPP117
SPP118 Metodologie výzkumu SPP118
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP218 Nestátní neziskový sektor SPP218
SPP403 Ekonomika sociálního státu I SPP403
SPP408 Metody v sociální práci I mikro SPP408
SPP410 Ekonomika sociálního státu I SPP410
SPP421 Metody v sociální práci I mikro SPP421
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP711 Odborná praxe a supervize II - případová sociální práce SPP711
SPP712 Filosofie a etika v sociální práci SPP712
ZUR104 Úvod do komunikačních studií ZUR104
ZUR105 Úvod do zpravodajství - tištěná média ZUR105
ZUR106 Úvod do digitálních médií ZUR106
ZUR142 Kyberkultura ZUR142
ZUR258 Průmysl populární hudby ZUR258
ZUR264 Digitální vizuální kultura I ZUR264
ZUR267 Kyberkultura ZUR267
ZUR268 Revue pro média ZUR268
ZUR271 Úvod do rozhlasové žurnalistiky ZUR271
ZUR275 Revue pro média II. ZUR275
ZUR278 Média, modernita a národní stát ZUR278
ZUR296 Současná vizuální kultura - vybrané kapitoly ZUR296
ZUR310 Tvorba odborného textu: formální esej ZUR310
ZUR401 Kultura jako produkt lidského dorozumívání ZUR401
ZUR534 Revue pro média ZUR534
ZUR537 Revue pro média II. ZUR537
ZUR547 Praktická environmentální žurnalistika (PREZ) I ZUR547
ZUR701 Úvod do zpravodajství ZUR701
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.