Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2006 podzim2006
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS150 Terorismus BSS150
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS152 Informační válka BSS152
BSS163 Konflikty o suroviny BSS163
BSS166 Kriminální politika BSS166
BSS167 Náboženský radikalismus BSS167
BSS169 Etnické konflikty BSS169
BSS170 Human Security BSS170
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
ENS106 Ekologická ekonomie ENS106
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS134 Úvod do studia lidských práv EVS134
EVS138 Jak chránit spotřebitele v EU EVS138
EVS411 Evropské politické strany a proces evropeizace EVS411
EVS413 Ústavní spory u ESD EVS413
EVS707 Instituce EU EVS707
EVS709 Politické systémy zemí střední Evropy EVS709
EVS710 Integrace - CEFTA EVS710
EVS713 Rozpočet a strukturální politika EU EVS713
EVS714 SZBP EVS714
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
EVS804 Instituce EU EVS804
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
EVS807 SZBP EVS807
EVS808 Financování a strukturální politika EU EVS808
HEN555 Sociologie venkova a krajiny HEN555
MVE713 Bezpečnost v postbipolárním světě MVE713
MVE714 Integrace ve středoevropském prostoru MVE714
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky MVZ117
MVZ154 Severoatlantická aliance a její perspektivy MVZ154
MVZ156 Analýza zahraniční politiky MVZ156
MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice MVZ157
MVZ411 Moderní teorie mezinárodních vztahů MVZ411
MVZ412 Spojené státy a nová Evropa MVZ412
MVZ413 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století MVZ413
MVZ709 Česká zahraniční politika MVZ709
MVZ710 Vojenské aliance MVZ710
MVZ713 Bezpečnost v postbipolárním světě MVZ713
MVZ714 Geopolitika MVZ714
MVZ804 Dějiny mezinárodních vztahů 1914-1991 MVZ804
MVZ807 Úvod do bezpečnostní politiky MVZ807
MVZ808 Geopolitika MVZ808
POL005 Teorie politických stran POL005
POL012 Aplikovaný politologický výzkum POL012
POL013 Teorie politických systémů POL013
POL102 Systémy politických stran POL102
POL104 Úvod do politologie POL104
POL150 Slovenská politika POL150
POL180 Politická filozofie POL180
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL184 Nedemokratické režimy POL184
POL185 Volební systémy POL185
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL231 Debatování POL231
POL232 Úvod do studia organizovaných zájmů POL232
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) POL234
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL401 Politické strany a stranické systémy POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL451 Demokratické a nedemokratické politické systémy POL451
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL475 Český stranický systém POL475
POL482 Political Systems of the Balkan POL482
POL483 Ochrana demokracie POL483
POL701 Úvod do politologie POL701
POL702 Dějiny politických idejí POL702
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL710 Sociálně politické doktríny POL710
POL713 Systémy politických stran II. POL713
POL714 Politické sytémy zemí východní Evropy a Balkánu POL714
POL731 Úvod do politologie POL731
POL732 Dějiny politických idejí POL732
POL739 Politické systémy demokratických zemí II. POL739
POL740 Sociálně politické doktríny POL740
POL743 Systémy politických stran II. POL743
POL744 Politické sytémy zemí východní Evropy a Balkánu POL744
PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) PSY114
psy203 Psychologie adaptace vysokoškolských studentů psy203
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY707 Sociální psychologie I (sociální kognice) PSY707
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC132 Sociologie rodiny SOC132
SOC148 Úvod do sociologie práva SOC148
SOC151 Výběrová šetření v sociologii SOC151
SOC431 Kvalitativní sociologický výzkum SOC431
SOC705 Klasické sociologické teorie SOC705
SOC706 Metodologie sociálních věd SOC706
SOC707 Metody výzkumu v sociologii SOC707
SOC708 Statistická analýza dat SOC708
SOC910 Seminář k disertačním projektům SOC910
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci SPP111
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP205 Logoterapie a existenciální analýza SPP205
SPP341 Projektování institucí sociální práce SPP341
SPP408 Metody v sociální práci I mikro SPP408
SPP421 Metody v sociální práci I mikro SPP421
SPP423 Personální analýza, strategie a plánování SPP423
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce I SPP703
SPP713 Úvod do sociálně deviantních jevů v SPSP SPP713
SPP718 Sociální stát SPP718
SPP721 Konceptualizace odborné práce na druhém oboru SPP721
SPP804 Statistika (SPSP) SPP804
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR106 Úvod do digitálních médií ZUR106
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 STISK - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR110
ZUR112 Žurnalistická praxe ZUR112
ZUR114 Mediální projekt ZUR114
ZUR120 Seminář k bakalářské práci ZUR120
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) ZUR130
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií I + statistické zpracování dat ZUR135
ZUR155 Média, modernita a národní identita ZUR155
ZUR157 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR157
ZUR158 Digitální vizuální kultura I ZUR158
ZUR203 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR203
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) ZUR204
ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) ZUR205
ZUR258 Průmysl populární hudby ZUR258
ZUR264 Digitální vizuální kultura I ZUR264
ZUR268 Revue pro média I. ZUR268
ZUR271 Úvod do rozhlasové žurnalistiky ZUR271
ZUR275 Revue pro média II. ZUR275
ZUR285 Dějiny televizního vysílání v ČR a ve světě ZUR285
ZUR290 Sportovní žurnalistika ZUR290
ZUR296 Současná vizuální kultura - vybrané kapitoly ZUR296
ZUR310 Tvorba odborného textu: formální esej ZUR310
ZUR332 Evropský mediální prostor ZUR332
ZUR333 Fotografie a populární kultura ZUR333
ZUR334 Média, prostor a čas ZUR334
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR401 Základy studia kultury ZUR401
ZUR404 Etika a média ZUR404
ZUR416 Seminář k diplomové práci ZUR416
ZUR427 Mediální projekt a produkt ZUR427
ZUR531 Televizní publicistika I ZUR531
ZUR534 Revue pro média I. ZUR534
ZUR537 Revue pro média II. ZUR537
ZUR552 Evropský mediální prostor ZUR552
ZUR701 Úvod do zpravodajství ZUR701
ZUR702 Paradigmatické systémy kultury ZUR702
ZUR706 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR706
ZUR708 Publicistické žánry ZUR708
ZUR710 Stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR710
ZUR718 Management a marketing médií ZUR718
ZUR752 Úvod do studia kultury ZUR752
ZUR757 Úvod do digitálních médií ZUR757
ZUR768 Management a marketing médií ZUR768
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.