Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2007 podzim2007
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století BSS107
BSS108 Diplomový seminář k bakalářské práci BSS108
BSS150 Terorismus BSS150
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS152 Informační válka BSS152
BSS154 Úvod do činnosti zpravodajských služeb BSS154
BSS166 Kriminální politika BSS166
BSS167 Náboženský radikalismus BSS167
BSS168 Rizikové subkultury mládeže BSS168
BSS169 Etnické konflikty BSS169
BSS170 Human Security BSS170
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
BSS201 International Terrorism BSS201
BSS300 Study visit BSS300
D_AJ_1 Anglický jazyk 1 D_AJ_1
D_AJ_2 Anglický jazyk 2 D_AJ_2
D_ArJ Arabský jazyk D_ArJ
D_FJ Francouzský jazyk D_FJ
D_NJ Německý jazyk D_NJ
D_RJ Ruský jazyk D_RJ
D_SpJ Španělský jazyk D_SpJ
ENS101 Přehled environmentálních rizik ENS101
ENS103 Základy ekologie ENS103
ENS105 Praxe v instituci ENS105
ENS106 Ekologická ekonomie ENS106
ENS109 Právo a environmentální problémy ENS109
ENS110 Seminář k bakalářské práci I ENS110
ENS111 Seminář k bakalářské práci II ENS111
ENS114 Úvod do studia environmentalistiky ENS114
ENS116 Uvedení do biologie I ENS116
ENS201 Životní hodnoty starověkého člověka ENS201
ENS214 Nevládní neziskové organizace ENS214
ENS215 Blok expertů I ENS215
ENS217 Seminář k Úvodu do studia environmentalistiky ENS217
ENS219 Životní hodnoty starověkého člověka - seminář ENS219
ENS222 Sídla - krajina - divočina ENS222
ENS226 Badatelské projekty studentů ENS226
ENS229 Studium v zahraničí ENS229
ENS232 Úspěšné environmentální projekty II ENS232
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP402 The Making of Europe (European System of States since 1648) EUP402
EUP403 International Relations EUP403
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP409 Thesis Writing Seminar EUP409
EUP415 Nationalism and its Manifestations EUP415
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS002 Disertační práce I. EVS002
EVS003 Disertační práce II. EVS003
EVS004 Metodologický seminář I. EVS004
EVS005 Metodologický seminář II. EVS005
EVS006 Prezentace vědecké práce EVS006
EVS007 Analýza evropské politiky EVS007
EVS008 Koncepty vývoje EU EVS008
EVS010 Zahraniční studijní pobyt EVS010
EVS011 Individuální studijní plán EVS011
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS106 Diplomový seminář k bakalářské práci EVS106
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS115 Vztahy Evropské unie s arabskými státy EVS115
EVS118 Skandinávie a evropská integrace EVS118
EVS123 Study visit EVS123
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS131 Česká republika a EU EVS131
EVS137 EU jako hráč ve světové politice EVS137
EVS138 Jak chránit spotřebitele v EU EVS138
EVS146 Justice a vnitřní věci v EU EVS146
EVS153 Společná zemědělská politika Evropské unie EVS153
EVS154 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS154
EVS159 Strukturální pomoc EU v ČR a projektové řízení EVS159
EVS160 Evropský parlament EVS160
EVS401 Politický systém EU EVS401
EVS402 Evropeizace politických systémů EVS402
EVS410 Study visit EVS410
EVS416 Analýza policy EVS416
EVS418 Euroamerické vztahy a proces rozšiřování EU EVS418
EVS420 Political Issues and Social Policy in the European Union EVS420
EVS425 Strukturální pomoc EU v ČR a projektové řízení EVS425
EVS713 Rozpočet a strukturální politika EU EVS713
EVS714 SZBP EVS714
EVS715 Diplomový seminář EVS715
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
EVS804 Instituce EU EVS804
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
EVS807 SZBP EVS807
EVS808 Financování a strukturální politika EU EVS808
EVS809 Diplomový seminář EVS809
GEN101 Sociologické teorie genderu GEN101
GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu GEN102
GEN105 Gender a právo ČR a EU GEN105
GEN106 Genderová struktura společnosti II. GEN106
GEN108 Metody prosazování genderové rovnosti GEN108
GEN109 Diplomový semninář GEN109
GEN110 Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu GEN110
GEN114 Genderová socializace GEN114
GEN131 Praxe 2 GEN131
GEN135 Světový film z aspektu gender a feministické teorie GEN135
GEN501 Sociologické teorie genderu GEN501
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky GEN504
GEN506 Genderová struktura společnosti II. GEN506
GEN507 Gender v terénu: metody kvalitativního výzkumu GEN507
GEN510 Praxe GEN510
GEN511 Gender a věda GEN511
GEN999 Bakalářská zkouška GEN999
HEN197 Ekologie HEN197
HEN402 Přehled environmentálních rizik HEN402
HEN403 Základy ekologie HEN403
HEN405 Právo a environmentální problémy HEN405
HEN407 Blok expertů I HEN407
HEN408 Praxe v instituci HEN408
HEN413 Ekologická ekonomie HEN413
HEN433 Úvod do studia environmentalistiky HEN433
HEN436 Uvedení do biologie I HEN436
HEN507 Moderní architektura mezi utopií, ideálem a současností HEN507
HEN526 Diplomový seminář I HEN526
HEN528 Diplomový seminář II HEN528
HEN566 Globální politické otázky HEN566
HEN568 Studium v zahraničí HEN568
HEN572 Facilitation of Environmental Communication Processes HEN572
HEN586 Seminář k Úvodu do studia environmentalistiky HEN586
HEN603 Úspěšné environmentální projekty II HEN603
HEN901 Aktuální otázky humanitní environmentalistiky HEN901
HEN905 Studijní předmět prohlubující téma disertace I. HEN905
HEN906 Současné sociologické teorie HEN906
HEN908 Studijní předmět prohlubující téma disertace II. HEN908
HEN910 Příprava disertační práce - seminář HEN910
HEN911 Badatelský seminář I. HEN911
HEN912 Badatelský seminář II. HEN912
HEN913 Badatelský seminář III. HEN913
HEN915 Angličtina I HEN915
HEN916 Angličtina II HEN916
HEN917 Druhý jazyk HEN917
MVE004 Disertační práce MVE004
MVE116 Diplomový seminář k bakalářské práci MVE116
MVE422 Study visit MVE422
MVE424 Diplomový seminář MVE424
MVE713 Bezpečnost v postbipolárním světě MVE713
MVE715 Diplomový seminář MVE715
MVZ001 Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů MVZ001
MVZ002 Disertační práce I. MVZ002
MVZ003 Disertační práce II. MVZ003
MVZ004 Metodologický seminář I. MVZ004
MVZ005 Metodologický seminář II. MVZ005
MVZ006 Prezentace vědecké práce MVZ006
MVZ007 Analýza mezinárodních vztahů MVZ007
MVZ008 Analýza mezinárodní bezpečnosti MVZ008
MVZ010 Zahraniční studijní pobyt MVZ010
MVZ011 Individuální studijní plán MVZ011
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ101
MVZ104 Česká zahraniční politika MVZ104
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ107 Diplomový seminář k bakalářské práci MVZ107
MVZ115 Řešení ozbrojených konfliktů na globální úrovni MVZ115
MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky MVZ117
MVZ118 Izrael a Palestina MVZ118
MVZ131 Study visit MVZ131
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ156 Analýza zahraniční politiky MVZ156
MVZ157 Malé evropské státy v současné světové politice MVZ157
MVZ159 Spojené státy ve východní Asii MVZ159
MVZ171 Zahraničná politika SR MVZ171
MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů MVZ174
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ410 Study visit MVZ410
MVZ411 Moderní teorie mezinárodních vztahů MVZ411
MVZ412 Spojené státy a nová Evropa MVZ412
MVZ413 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století MVZ413
MVZ415 Náboženství a politika na Blízkém východě MVZ415
MVZ425 Nuclear NonProliferation Studies MVZ425
MVZ713 Bezpečnost v postbipolárním světě MVZ713
MVZ714 Geopolitika MVZ714
MVZ715 Diplomový seminář MVZ715
MVZ716 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů MVZ716
MVZ800 Úvod do mezinárodních vztahů MVZ800
MVZ803 Teorie mezinárodních vztahů MVZ803
MVZ804 Dějiny mezinárodních vztahů 1914-1991 MVZ804
MVZ807 Úvod do bezpečnostní politiky MVZ807
MVZ808 Geopolitika MVZ808
MVZ809 Diplomový seminář MVZ809
MVZ810 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů MVZ810
POL005 Teorie politických stran POL005
POL012 Aplikovaný politologický výzkum POL012
POL013 Teorie politických systémů POL013
POL014 Disertační práce I. POL014
POL015 Disertační práce II. POL015
POL016 Individuální studijní plán I. POL016
POL017 Individuální studijní plán II. POL017
POL018 Individuální studijní plán III. POL018
POL019 Individuální studijní plán IV. POL019
POL020 Disertační práce III. POL020
POL102 Systémy politických stran POL102
POL104 Úvod do politologie POL104
POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci POL147
POL180 Politická filozofie POL180
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL184 Nedemokratické režimy POL184
POL185 Volební systémy POL185
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL231 Debatování POL231
POL232 Úvod do studia organizovaných zájmů POL232
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) POL234
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL242 Tradice moderního politického myšlení POL242
POL256 Teorie politického marketingu POL256
POL267 Mezinárodní společenství na Balkáně POL267
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL284
POL300 Study visit POL300
POL401 Politické strany a stranické systémy POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL411 Didaktika politologie POL411
POL451 Demokratické a nedemokratické politické režimy POL451
POL456 Komunismus a fašismus POL456
POL463 Diplomový seminář POL463
POL469 Problémy soudobé politické filosofie POL469
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL482 Political Systems of the Balkan POL482
POL483 Militantní demokracie POL483
POL500 Study visit POL500
POL701 Úvod do politologie POL701
POL702 Dějiny politických idejí POL702
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL708 Politické systémy demokratických zemí I. POL708
POL710 Sociálně politické doktríny POL710
POL711 Systémy politických stran I. POL711
POL727 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL727
POL740 Sociálně politické doktríny POL740
POL743 Systémy politických stran II. POL743
POL744 Politické sytémy zemí východní Evropy a Balkánu POL744
POL745 Diplomový seminář k bakalářské práci POL745
POL746 Politologický proseminář POL746
PST401 Psychoterapie, duševní zdraví a osobnostní růst člověka PST401
PST402 Seminář k dějinám psychoterapie PST402
PST403 Praxe na psychoterapeutickém pracovišti a její supervize PST403
PST404 Psychoterapie v klinické praxi PST404
PST408 Skupinová dynamika PST408
PST431 Psychosomatický přístup v medicíně a psychoterapii PST431
PST432 Práce s terapeutickou komunitou PST432
PST433 Rodinná terapie PST433
PST434 Symboly v psychoterapii PST434
PST435 Úvod do arteterapie PST435
PST443 Psychoanalytická psychoterapie PST443
PSY001 Teorie a metodologie vědy PSY001
PSY002 Obecná psychologie PSY002
PSY003 Vývojová psychologie PSY003
PSY004 Sociální psychologie PSY004
PSY006 Aktuální otázky psychologie PSY006
PSY007a Společný seminář I PSY007a
PSY007b Společný seminář II PSY007b
PSY007c Společný seminář III PSY007c
PSY007d Společný seminář IV PSY007d
PSY008 Vystoupení na konferencích I PSY008
PSY009 Vystoupení na konferencích II PSY009
PSY010 Odborná publikace (vycházející z tématu disertační práce) PSY010
PSY011 Odborná recenzovaná publikace (vycházející z tématu disertační práce) PSY011
PSY013 Disertační práce I (teoretická část) PSY013
PSY015 Prezentace a obhajoba disertačního projektu PSY015
PSY016 Disertační práce II (výzkumná část) PSY016
PSY020 Pomoc při výuce PSY020
PSY021 Příprava disertační práce PSY021
PSY022 Příprava publikace PSY022
PSY023 Zahraniční stáž PSY023
PSY101 Uvedení do psychologie PSY101
PSY104 Vývojová psychologie II PSY104
PSY105 Psychologie kognitivních procesů PSY105
PSY107 Sociální psychologie I PSY107
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání PSY110
PSY111 Metody personální práce PSY111
PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) PSY112
PSY113 Fyziologie člověka PSY113
PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) PSY114
PSY124 Psychologie handicapu PSY124
PSY128 Psychologie v běžném životě PSY128
PSY136 Psychologie v architektuře PSY136
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině PSY142
PSY143 Psychologie adolescentů PSY143
PSY146 Duševní hygiena PSY146
PSY151 Kulturní antropologie PSY151
PSY160 Psychologie barev PSY160
PSY170 Náhradní rodinná péče PSY170
PSY173 Psychologie v marketingových komunikacích PSY173
PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci PSY193
PSY203 Psychologie adaptace vysokoškolských studentů PSY203
PSY215 Psychologie v celostní medicíně PSY215
PSY216 Etické problémy v psychologii PSY216
PSY220 Communication and presentation skills PSY220
PSY221 Visiting lecturer PSY221
PSY225 Studentská dobrovolnická praxe PSY225
PSY227 Praktikum raného vývoje PSY227
PSY228 Zahraniční stáž PSY228
PSY401 Metodologie v psychologii PSY401
PSY404 Teorie osobnosti PSY404
PSY405 Sociálně psychologické teorie PSY405
PSY406 Základy psychoterapie (historie a směry ve 20. století) PSY406
PSY407 Poradenská psychologie I - děti, mládež PSY407
PSY409 Psychologie organizace a řízení PSY409
PSY410 Klinická psychologie PSY410
PSY412 Praxe a stáže (zdravotnictví) PSY412
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY414 Praxe a stáže (manželství, rodina) PSY414
PSY415 Praxe a stáže (organizace, firmy, nebo jiiná praxe) PSY415
PSY422 Diagnostika organizace PSY422
PSY430 Ericksonovská a komunikační psychoterapie PSY430
PSY431 Perverze a delinkvence v psychoanalýze 21. století PSY431
PSY437 Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky PSY437
PSY438 Psychodiagnostické praktikum PSY438
PSY448 Psychodiagnostika dospělých PSY448
PSY451 Fyziologie člověka PSY451
PSY452 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) PSY452
PSY459 Analytická psychologie C. G. Junga PSY459
PSY460 Praxe ve školní psychologii PSY460
PSY467 Jazyk a nevědomí PSY467
PSY469 Forensic and police psychology PSY469
PSY481 Úvod do kognitivních věd PSY481
PSY489 Praxe - navazující PSY489
PSY493 Klinická psychologie v praxi PSY493
PSY494 Visiting lecturer PSY494
PSY495 Psychologie dotazování PSY495
PSY496 Zahraniční stáž PSY496
PSY510 Diplomový seminář PSY510
PSY701 Uvedení do psychologie PSY701
PSY703 Vývojová psychologie I PSY703
PSY705 Psychologie kognitivních procesů PSY705
PSY707 Sociální psychologie I PSY707
PSY709 Sociální psychologie III (komunikace) PSY709
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání PSY710
PSY712 Psychopatologie PSY712
PSY713 Fyziologie člověka PSY713
PSY718 Odborná recenze PSY718
PSY740 Komunikační analýzy PSY740
PSY742 Psychologie soužití v rodině a manželství PSY742
PSY743 Psychologie adolescentů PSY743
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY749
PSY810 Seminář k bakalářské diplomové práci PSY810
SAN101 Úvod do sociální antropologie SAN101
SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí SAN104
SAN213 Film in Latin America: Narratives of History, Identity & Society SAN213
SAN214 Antropologie umění SAN214
SAN218 Diplomový seminář (Grygar) SAN218
SAN219 Diplomový seminář (Kašparová) SAN219
SAN221 Diplomový seminář (Šlesingerová) SAN221
SAN252 Sociální antropologie Romů ve střední Evropě II. SAN252
SAN253 Výzkumná praxe SAN253
SAN260 Zahraniční studia SAN260
SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie SAN301
SAN303 Výzkumné metody II:interview a diskurzní analýza SAN303
SOC101 Úvod do sociologie SOC101
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie SOC104
SOC105 Klasické sociologické teorie SOC105
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC124 Zahraniční studia SOC124
SOC127 Sociální hnutí SOC127
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika SOC143
SOC147 Základy marketingového výzkumu SOC147
SOC148 Úvod do sociologie práva SOC148
SOC149 Sociologie sportu SOC149
SOC151 Výběrová šetření v sociologii SOC151
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi SOC156
SOC158 Akademické debatování pro sociology SOC158
SOC159 Identity, identifikace, identifikátory SOC159
SOC160 Stárnutí a generační vztahy v rodině SOC160
SOC201 Diplomový seminář (Možný) SOC201
SOC202 Diplomový seminář (Rabušic) SOC202
SOC203 Diplomový seminář (Marada) SOC203
SOC204 Diplomový seminář (Szaló) SOC204
SOC205 Diplomový seminář (Nosál) SOC205
SOC206 Diplomový seminář (Mareš) SOC206
SOC207 Diplomový seminář (Burjanek) SOC207
SOC208 Diplomový seminář (Katrňák) SOC208
SOC209 Diplomový seminář (Šmídová) SOC209
SOC210 Diplomový seminář (Šmausová) SOC210
SOC212 Diplomový seminář (Vašečka) SOC212
SOC213 Diplomový seminář (Střítecký) SOC213
SOC214 Diplomový seminář (Nedbálková) SOC214
SOC215 Diplomový seminář (Konopásek) SOC215
SOC216 Diplomový seminář (Vido) SOC216
SOC217 Diplomový seminář (Lišková) SOC217
SOC218 Diplomový seminář (Grygar) SOC218
SOC219 Diplomový seminář (Kašparová) SOC219
SOC220 Diplomový seminář (Kouřil) SOC220
SOC221 Diplomový seminář (Šlesingerová) SOC221
SOC222 Diplomový seminář (Oates-Indruchová) SOC222
SOC223 Diplomový seminář (Vidovičová) SOC223
SOC400 Věda, technologie a politika SOC400
SOC403 Teoretická sociologie SOC403
SOC409 Sociálně stratifikační výzkum SOC409
SOC412 Sociologie antisemitismu SOC412
SOC415 Zahraniční studia SOC415
SOC418 Analýza dat v sociálně stratifikačním výzkumu SOC418
SOC422 Modernizace, sekularizace a sociální integrace SOC422
SOC429 Životní svět jako teoretický problém a empirická realita SOC429
SOC442 Sociální konstrukce identity SOC442
SOC455 Sociologie dětství SOC455
SOC457 Umlčování a cenzura SOC457
SOC465 Future of Europe SOC465
SOC467 Visual Sociology: Art, Image, & Media SOC467
SOC471 Diplomový seminář (Možný) SOC471
SOC472 Diplomový seminář (Rabušic) SOC472
SOC473 Diplomový seminář (Marada) SOC473
SOC474 Diplomový seminář (Szaló) SOC474
SOC475 Diplomový seminář (Nosál) SOC475
SOC476 Diplomový seminář (Mareš) SOC476
SOC477 Diplomový seminář (Burjanek) SOC477
SOC478 Diplomový seminář (Katrňák) SOC478
SOC479 Diplomový seminář (Šmídová) SOC479
SOC480 Diplomový seminář (Šmausová) SOC480
SOC482 Diplomový seminář (Vašečka) SOC482
SOC483 Diplomový seminář (Střítecký) SOC483
SOC484 Diplomový seminář (Nedbálková) SOC484
SOC485 Diplomový seminář (Externí vyučující) SOC485
SOC486 Diplomový seminář (Vido) SOC486
SOC487 Diplomový seminář (Oates-Indruchová) SOC487
SOC488 Diplomový seminář (Lišková) SOC488
SOC492 Projekt k diplomové práci (Možný) SOC492
SOC493 Projekt k diplomové práci (Rabušic) SOC493
SOC494 Projekt k diplomové práci (Marada) SOC494
SOC495 Projekt k diplomové práci (Szalo) SOC495
SOC496 Projekt k diplomové práci (Nosál) SOC496
SOC497 Projekt k diplomové práci (Mareš) SOC497
SOC498 Projekt k diplomové práci (Burjanek) SOC498
SOC499 Projekt k diplomové práci (Katrňák) SOC499
SOC500 Projekt k diplomové práci (Šmídová) SOC500
SOC501 Projekt k diplomové práci (Šmausová) SOC501
SOC503 Projekt k diplomové práci (Vašečka) SOC503
SOC504 Projekt k diplomové práci (Střítecký) SOC504
SOC505 Projekt k diplomové práci (Nedbálková) SOC505
SOC506 Projekt k diplomové práci (externí vyučující) SOC506
SOC507 Projekt k diplomové práci (Vido) SOC507
SOC508 Projekt k diplomové práci (Oates-Indruchová) SOC508
SOC509 Projekt k diplomové práci (Lišková) SOC509
SOC701 Úvod do sociologie SOC701
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC704 Četba klasiků SOC704
SOC705 Klasické sociologické teorie SOC705
SOC706 Metodologie sociálních věd SOC706
SOC707 Metody výzkumu v sociologii SOC707
SOC708 Statistická analýza dat SOC708
SOC713 Sociální exkluze a inkluze SOC713
SOC715 Stárnutí a generační vztahy v rodině SOC715
SOC719 Sběr, zpracování a analýza kvalitativních dat SOC719
SOC720 Sociální problémy ČR očima expertů SOC720
SOC736 Jak psát odborný text SOC736
SOC751 Výběrová šetření v sociologii SOC751
SOC755 General Sociology SOC755
SOC757 Contemporary Sociological Theory SOC757
SOC759 Thesis Writing Seminar SOC759
SOC761 Development of Ethnic Relations in the Czech Republic SOC761
SOC762 Cultural Anthropology of Post-Socialism SOC762
SOC769 Visual Sociology: Art, Image, & Media SOC769
SOC771 Consuming Cultural Heritage SOC771
SOC775 Urban Sociology SOC775
SOC776 Sociology Proseminar SOC776
SOC801 Diplomový seminář (komb.) (Možný) SOC801
SOC802 Diplomový seminář (komb.) (Rabušic) SOC802
SOC803 Diplomový seminář (komb.) (Marada) SOC803
SOC804 Diplomový seminář (komb.) (Szaló) SOC804
SOC805 Diplomový seminář (komb.) (Nosál) SOC805
SOC806 Diplomový seminář (komb.) (Mareš) SOC806
SOC807 Diplomový seminář (komb.) (Burjanek) SOC807
SOC808 Diplomový seminář (komb.) (Katrňák) SOC808
SOC809 Diplomový seminář (komb.) (Śmídová) SOC809
SOC810 Diplomový seminář (komb.) (Šmausová) SOC810
SOC812 Diplomový seminář (komb.) (Vašečka) SOC812
SOC900 Teoretická sociologie I SOC900
SOC901 Teoretická sociologie II SOC901
SOC903 Vyrovnávací zkouška pro nesociology SOC903
SOC904 TS - Semináře na jiných univerzitách SOC904
SOC910a Seminář k disertačním projektům SOC910a
SOC910b Seminář k disertačním projektům SOC910b
SOC911 Texty z obecné sociologie SOC911
SOC913 Metodologický seminář SOC913
SOC914 TS - Mládež, děti, rodina SOC914
SOC915 TS - Občanství a inkluze SOC915
SOC918 Průběžná zkouška SOC918
SOC919 TS - Masmédia, masová komunikace SOC919
SOC920a Seminář k disertační práci I SOC920a
SOC920b Seminář k disertační práci II SOC920b
SOC921 Veřejná prezentace disertační práce SOC921
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii SOC922
SOC924 TS - Prezentace na semináři EUGS SOC924
SOC930 Seminář k dokončení disertační práce SOC930
SOC999 Bakalářská zkouška SOC999
SPP001 Teorie sociální politiky 2 SPP001
SPP002 Teorie sociální práce 2 SPP002
SPP003 Metody výzkumu v SPSP 1 SPP003
SPP004 Seminář k formulaci cíle disertační práce SPP004
SPP005 Teorie sociální práce 1 SPP005
SPP006 Teorie sociální politiky 1 SPP006
SPP007 Metody výzkumu v SPSP 2 SPP007
SPP008 Disertační práce SPP008
SPP009 Prezentace výsledků výzkumu k disertační práci SPP009
SPP010 Odborná publikace na téma DP SPP010
SPP011 Výzkumná odborná stáž na téma DP SPP011
SPP012 Příprava DP SPP012
SPP090 UC London SPP090
SPP091 Lillehammer SPP091
SPP092 Bergen SPP092
SPP093 Utrecht SPP093
SPP094 IMPALLA SPP094
SPP095 Dalarna Social Policy SPP095
SPP096 Tilburg Cross-Cultural II SPP096
SPP097 Tilburg Cross-Cultural I SPP097
SPP098 Zahraniční stáž - Řím SPP098
SPP099 Driebergen1 SPP099
SPP101 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP101
SPP104 Základy práva SPP104
SPP108 Základy ekonomie SPP108
SPP109 Základy ekonomie SPP109
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci SPP111
SPP113 Odborná praxe a supervize I SPP113
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPP117
SPP118 Metodologie výzkumu SPP118
SPP122 Sociální práce s rodinami SPP122
SPP123 Sociální práce s rodinami SPP123
SPP128 Základy psychologie pro SPSP SPP128
SPP132 Statistika pro tvorbu veřejných programů SPP132
SPP134 Sociální práce s oběťmi domácího násilí SPP134
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP213 Vybrané kapitoly z ošetřovatelství SPP213
SPP216 Práce s klientem SPP216
SPP218 Nestátní neziskový sektor SPP218
SPP279 Diplomový seminář SPP279
SPP280 Metodologie závěrečné práce SPP280
SPP281 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) SPP281
SPP341 Projektování institucí sociální práce SPP341
SPP403 Ekonomika sociálního státu I SPP403
SPP407 Teorie a metody sociální práce v kontextu SPP407
SPP408 Metody v sociální práci I mikro SPP408
SPP411 Rozdílový test ze Sociální politiky a sociální práce SPP411
SPP416 Sociální vyloučení a politika sociální inkluze SPP416
SPP419 Současné problémy sociální politiky SPP419
SPP423 Personální analýza, strategie a plánování SPP423
SPP436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP436
SPP441 Sociální práce s ohroženými rodinami (asistence) SPP441
SPP443 Sociální práce s ohroženými rodinami (asistence) SPP443
SPP445 Sociální práce s ohroženými rodinami (úvod) SPP445
SPP448 Případová práce s rodinou SPP448
SPP501 Teorie pracovního trhu SPP501
SPP503 Teorie sociálního státu SPP503
SPP507 Stať - tvorba a publikace SPP507
SPP513 Tvorba a implementace programů sociální politiky SPP513
SPP519 Diplomový seminář SPP519
SPP520 Contemporary Welfare States SPP520
SPP581 Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) SPP581
SPP700 Diplomový seminář SPP700
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce I SPP703
SPP706 Evaluační výzkum I SPP706
SPP707 Základy práva SPP707
SPP708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPP708
SPP712 Filosofie a etika v sociální práci SPP712
SPP713 Sociální deviace SPP713
SPP717 Základy psychologie pro SPSP SPP717
SPP718 Sociální stát SPP718
SPP721 Konceptualizace odborné práce na druhém oboru SPP721
SPP723 Aplikace psychologie SPP723
SPP725 Veřejná správa SPP725
SPP726 Sociální zabezpečení SPP726
SPP798 Metodologie závěrečné práce SPP798
SPP799 Konceptualizace závěrečné práce (BAK-KOMB) SPP799
SPP800 Diplomový seminář SPP800
SPP801 Teorie řízení a management SPP801
SPP802 Personální analýza, plánování a strategie SPP802
SPP804 Statistika pro tvorbu veřejných programů SPP804
SPP805 Ekonomika sociálního státu SPP805
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu SPP809
SPP811 Poskytování supervize SPP811
SPP813 Aplikace poradenství při práci s handicapem SPP813
SPP814 Sociální práce s mládeží SPP814
SPP815 Metody v sociální práci - makro SPP815
SPP816 Programy sociálního rozvoje organizací SPP816
SPP817 Současné problémy sociální politiky SPP817
SPP818 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP818
SPP897 Rozdílový test ze Sociální politiky a sociální práce SPP897
SPP898 Metodologie diplomové práce SPP898
SPP899 Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) SPP899
SPP999 Bakalářská zkouška SPP999
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií ZUR104
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR106 Úvod do digitálních médií ZUR106
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 STISK - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR110
ZUR112 Žurnalistická praxe ZUR112
ZUR113 Seminář k bakalářské práci ZUR113
ZUR114 Mediální projekt ZUR114
ZUR118 Seminář k bakalářské práci ZUR118
ZUR119 Seminář k bakalářské práci ZUR119
ZUR120 Seminář k bakalářské práci ZUR120
ZUR121 Seminář k bakalářské práci ZUR121
ZUR122 Seminář k bakalářské práci ZUR122
ZUR123 Seminář k bakalářské práci ZUR123
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) ZUR130
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií I + statistické zpracování dat ZUR135
ZUR137 Seminář k bakalářské práci ZUR137
ZUR141 Informační technologie a komunikace pro novináře ZUR141
ZUR142 Kyberkultura ZUR142
ZUR144 Žurnalistická praxe ZUR144
ZUR145 Seminář k bakalářské práci ZUR145
ZUR147 Seminář k bakalářské práci ZUR147
ZUR150 Seminář k bakalářské práci ZUR150
ZUR152 Seminář k bakalářské práci ZUR152
ZUR155 Média, modernita a národní identita ZUR155
ZUR158 Digitální vizuální kultura I ZUR158
ZUR159 Seminář k bakalářské práci ZUR159
ZUR160 Vizuální komunikace v dějinách ZUR160
ZUR203 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR203
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) ZUR204
ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) ZUR205
ZUR206 Desk top publishing ZUR206
ZUR213 Rétorika - základy dramatického a rozhlasového projevu ZUR213
ZUR214 Reportáž v tištěných médiích ZUR214
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR225 Zahraniční stáž ZUR225
ZUR258 Průmysl populární hudby ZUR258
ZUR259 Videopostprodukce a speciální efekty I. ZUR259
ZUR263 Webové aplikace a animace ZUR263
ZUR264 Digitální vizuální kultura I ZUR264
ZUR265 3D grafika - základy ZUR265
ZUR266 E-Area (HCCI) I. ZUR266
ZUR267 Kyberkultura ZUR267
ZUR268 Revue pro média I. ZUR268
ZUR271 Úvod do rozhlasové žurnalistiky ZUR271
ZUR275 Revue pro média II. ZUR275
ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I ZUR279
ZUR285 Dějiny televizního vysílání v ČR a ve světě ZUR285
ZUR290 Sportovní žurnalistika ZUR290
ZUR295 Tiskový mluvčí ZUR295
ZUR296 Současná vizuální kultura - vybrané kapitoly ZUR296
ZUR306 Organizace a vedení kulturní rubriky ZUR306
ZUR307 Praxe - digitální média ZUR307
ZUR310 Tvorba odborného textu: formální esej ZUR310
ZUR312 Úvod do novinářské fotografie ZUR312
ZUR314 Seminář k žurnalistické praxi ZUR314
ZUR315 Němčina pro žurnalisty I. - začátečníci ZUR315
ZUR316 Němčina pro žurnalisty 3. - pokročilí ZUR316
ZUR318 Blok expertů (téma B) ZUR318
ZUR319 Group of experts (subject C) ZUR319
ZUR328 Vybrané problémy právní regulace médií ZUR328
ZUR329 Kapitoly z dějin českých médií ZUR329
ZUR330 Němčina pro žurnalisty 2. - mírně pokročilí ZUR330
ZUR331 Němčina pro žurnalisty 4. - práce s novinovým textem ZUR331
ZUR333 Fotografie a populární kultura ZUR333
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR342 Kulturní časopisy 20. století ZUR342
ZUR346 Radio Management ZUR346
ZUR348 Novinář, globální problémy a rozvojová spolupráce ZUR348
ZUR404 Etika a média ZUR404
ZUR407 Seminář k magisterské diplomové práci ZUR407
ZUR410 TMK: Historické proměny výzkumu mediálních účinků ZUR410
ZUR414 Seminář k diplomové práci ZUR414
ZUR415 Seminář k diplomové práci ZUR415
ZUR416 Seminář k diplomové práci ZUR416
ZUR417 Seminář k diplomové práci ZUR417
ZUR418 Seminář k diplomové práci ZUR418
ZUR419 Seminář k diplomové práci ZUR419
ZUR420 Seminář k diplomové práci ZUR420
ZUR427 Mediální projekt a produkt ZUR427
ZUR428 Seminář k diplomové práci ZUR428
ZUR429 Seminář k diplomové práci ZUR429
ZUR505 Kamera ve zpravodajství a publicistice ZUR505
ZUR508 Zvuková média I (Rozhlasová publicistika) ZUR508
ZUR511 Umělecká kritika v tištěných médiích ZUR511
ZUR517 An Introduction to Sociolinguistics ZUR517
ZUR524 Televizní dokument I ZUR524
ZUR531 Televizní publicistika (dramaturgie) ZUR531
ZUR534 Revue pro média I. ZUR534
ZUR535 Kapitoly z dějin světových médií I. ZUR535
ZUR537 Revue pro média II. ZUR537
ZUR542 Kulturní časopisy 20. století ZUR542
ZUR544 Novinář Karel Čapek ZUR544
ZUR547 PREZ - Praktická environmentální žurnalistika I (dílna) ZUR547
ZUR554 Komunikační management ZUR554
ZUR555 Religion and Media in East Asia - The Role of the Internet ZUR555
ZUR556 Digitální fotožurnalismus pro pokročilé ZUR556
ZUR559 Metody a techniky výzkumu médií I + statistické zpracování dat ZUR559
ZUR560 Kapitoly z dějin českých médií ZUR560
ZUR701 Úvod do žurnalistiky ZUR701
ZUR702 Paradigmatické systémy kultury ZUR702
ZUR705 Teorie masové komunikace II (Historické proměny teorie mediálních účinků) ZUR705
ZUR706 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR706
ZUR708 Publicistické žánry ZUR708
ZUR710 Stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR710
ZUR713 Seminář k bakalářské práci ZUR713
ZUR714 Žurnalistická etika ZUR714
ZUR718 Management a marketing médií ZUR718
ZUR751 Úvod do žurnalistiky ZUR751
ZUR752 Úvod do studia kultury ZUR752
ZUR755 Teorie masové komunikace II ZUR755
ZUR756 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR756
ZUR764 Úvod do žurnalistické etiky ZUR764
ZUR765 Úvod do zpravodajství ZUR765
ZUR766 Kapitoly z dějin světových médií ZUR766
ZUR768 Management a marketing médií ZUR768
ZUR998 Magisterská zkouška ZUR998
ZUR999 Bakalářská zkouška ZUR999
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.