Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2008 podzim2008
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století BSS107
BSS150 Terorismus BSS150
BSS151 Zbrojní politika BSS151
BSS152 Kybernetická válka BSS152
BSS166 Kriminální politika BSS166
BSS169 Etnické konflikty BSS169
BSS170 Human Security BSS170
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
BSS401 Conceptualization of security BSS401
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS407 Bezpečnostní praxe BSS407
BSS450 Militantní demokracie BSS450
BSS451 Konceptualizace terorismu BSS451
BSS452 Využití informačních technologií ve výzkumu bezpečnosti a strategie BSS452
ENS101 Přehled environmentálních rizik ENS101
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP402 The Making of Europe (European System of States since 1648) EUP402
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP411 Making and Breaking of Central Europe EUP411
EUP416 In the Middle of Europe: The Strategic History of Germany from 1648 to Today EUP416
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS118 Skandinávie a evropská integrace EVS118
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS134 Úvod do studia lidských práv EVS134
EVS413 Ústavní spory u ESD EVS413
EVS418 Euroamerické vztahy a proces rozšiřování EU EVS418
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
EVS807 SZBP EVS807
EVS808 Financování a strukturální politika EU EVS808
HEN445 Ekonomie a životní prostředí II HEN445
HEN507 Moderní architektura mezi utopií, ideálem a současností HEN507
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky MVZ117
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ156 Analýza zahraniční politiky MVZ156
MVZ180 Česká armáda v zahraničních misích MVZ180
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ412 Spojené státy a nová Evropa MVZ412
MVZ431 German Constitutional History from 1806 to Today MVZ431
MVZ803 Teorie mezinárodních vztahů MVZ803
MVZ807 Úvod do bezpečnostní politiky MVZ807
MVZ808 Geopolitika MVZ808
MVZ810 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů MVZ810
POL013 Teorie politických systémů POL013
POL024 Teorie politické mobilizace a sociálních hnutí POL024
POL102 Systémy politických stran POL102
POL104 Úvod do politologie POL104
POL180 Politická filozofie POL180
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL185 Volební systémy POL185
POL188 Komunismus v ČR POL188
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL209 Politická a sociální hnutí POL209
POL231 Debatování POL231
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) POL234
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL256 Teorie politického marketingu POL256
POL267 Mezinárodní společenství na Balkáně POL267
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL284
POL286 Southern European Politics POL286
POL287 Koncepty v politické filosofii POL287
POL401 Politické strany a stranické systémy POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL440 Moderní politická filosofie POL440
POL451 Demokratické a nedemokratické politické režimy POL451
POL470 Volební systémy postkomunistických zemí POL470
POL482 Political Systems of the Balkan POL482
POL492 The History of US Presidential Elections POL492
POL493 Dějiny české politiky po roce 1989 POL493
POL701 Úvod do politologie POL701
POL702 Dějiny politických idejí POL702
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL708 Politické systémy demokratických zemí I. POL708
POL710 Sociálně politické doktríny POL710
POL711 Systémy politických stran I. POL711
POL714 Politické systémy zemí východní Evropy a Balkánu POL714
POL727 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL727
POL729 Bezpečnostní management POL729
POL730 Volby a volební systémy POL730
POL740 Sociálně politické doktríny POL740
POL744 Politické sytémy zemí východní Evropy a Balkánu POL744
POL746 Politologický proseminář POL746
POL747 Politický marketing POL747
PST405 Výzkum v psychoterapii PST405
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY203 Psychologie adaptace vysokoškolských studentů PSY203
PSY404 Teorie osobnosti PSY404
PSY405 Sociálně psychologické teorie PSY405
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY448 Psychodiagnostika dospělých PSY448
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY749
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie SOC104
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika SOC143
SOC151 Výběrová šetření v sociologii SOC151
SOC183 The Sociological Imagination and Contemporary Society SOC183
SOC206 Diplomový seminář (Mareš) SOC206
SOC442 Sociální konstrukce identity SOC442
SOC455 Sociologie dětství SOC455
SOC470 Writing Sociology SOC470
SOC476 Diplomový seminář (Mareš) SOC476
SOC497 Projekt k diplomové práci (Mareš) SOC497
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC706 Metodologie sociálních věd SOC706
SOC707 Metody výzkumu v sociologii SOC707
SOC708 Statistická analýza dat SOC708
SOC713 Sociální exkluze a inkluze SOC713
SOC715 Stárnutí a generační vztahy v rodině SOC715
SOC755 General Sociology SOC755
SOC776 Writing Sociology SOC776
SOC806 Diplomový seminář (komb.) (Mareš) SOC806
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci SPP111
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPP117
SPP122 Sociální práce s rodinami SPP122
SPP123 Sociální práce s rodinami SPP123
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP207 Sociální problematika menšin SPP207
SPP403 Ekonomická analýza SPP403
SPP405 Evaluační výzkum II SPP405
SPP408 Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace SPP408
SPP505 Menšiny v ČR a ve střední Evropě SPP505
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP705 Metodologie výzkumu SPP705
SPP708 Odborná praxe a supervize I -- základní otázky SPP708
SPP804 Statistika pro tvorbu veřejných programů SPP804
SPP805 Ekonomika sociálního státu SPP805
SPP811 Poskytování supervize SPP811
SPP814 Sociální práce s mládeží SPP814
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR106 Úvod do digitálních médií ZUR106
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 STISK - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) ZUR130
ZUR141 Informační technologie a komunikace ZUR141
ZUR155 Média a modernita ZUR155
ZUR203 Současný český jazyk (vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR203
ZUR268 Revue pro média I. ZUR268
ZUR275 Revue pro média II. ZUR275
ZUR290 Sportovní žurnalistika ZUR290
ZUR296 Současná vizuální kultura - vybrané kapitoly ZUR296
ZUR333 Fotografie, sociologie a populární kultura ZUR333
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR346 Radio Management ZUR346
ZUR348 Novinář, globální problémy a rozvojová spolupráce ZUR348
ZUR349 Zelená média ZUR349
ZUR357 Statistická analýza dat ZUR357
ZUR359 Metody a techniky výzkumu médií ZUR359
ZUR404 Etika a média ZUR404
ZUR531 Televizní publicistika (dramaturgie) ZUR531
ZUR534 Revue pro média I. ZUR534
ZUR537 Revue pro média II. ZUR537
ZUR564 Mediální plánování a programové strategie ZUR564
ZUR565 Statistická analýza dat ZUR565
ZUR701 Úvod do žurnalistiky ZUR701
ZUR714 Žurnalistická etika ZUR714
ZUR751 Úvod do žurnalistiky ZUR751
ZUR762 Základy editorské praxe ZUR762
ZUR764 Úvod do žurnalistické etiky ZUR764
ZUR768 Management a marketing médií ZUR768
ZUR769 Současná vizuální kultura ZUR769
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.