Název
Vložil
Vloženo
Práva
podzim 2010 podzim2010
Složky
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií BSS101
BSS102 Dějiny strategie a strategického myšlení BSS102
BSS105 Mezinárodní bezpečnostní politika BSS105
BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století BSS107
BSS150 Terorismus BSS150
BSS152 Kybernetická válka BSS152
BSS157 Vojenská politika BSS157
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity BSS164
BSS166 Kriminální politika BSS166
BSS168 Rizikové subkultury mládeže BSS168
BSS169 Etnické konflikty I. BSS169
BSS175 Bezpečnost v mezinárodněprávním kontextu BSS175
BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR BSS190
BSS401 Conceptualization of security BSS401
BSS402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky BSS402
BSS403 Comparative Analysis of Security Policy BSS403
BSS404 Výzkum konfliktu BSS404
BSS406 Strategické modely a plánování v bezpečnostní oblasti BSS406
BSS407 Bezpečnostní praxe BSS407
BSS412 Cizojazyčná bezpečnostní terminologie BSS412
BSS450 Militantní demokracie BSS450
BSS451 Konceptualizace terorismu BSS451
BSS452 Využití informačních technologií ve výzkumu bezpečnosti a strategie BSS452
BSS454 Kolektivní násilí BSS454
BSS457 Regionalization of Security BSS457
BSS460 Propaganda BSS460
ENS101 Přehled environmentálních rizik ENS101
EUP401 International/transnational Organizations and European Politics EUP401
EUP402 The Making of Europe (European System of States since 1648) EUP402
EUP407 European Union in European Politics since 1989 EUP407
EUP408 Radicalism in Europe EUP408
EUP411 Making and Breaking of Central Europe EUP411
EUP420 Crisis Management Operations EUP420
EUP424 NATO and European Security EUP424
EVS001 Výzkum evropské politiky EVS001
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy EVS101
EVS102 Komparace evropských politických systémů EVS102
EVS103 Rozšiřování ES/EU EVS103
EVS110 Evropská bezpečnostní a obranná identita EVS110
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky EVS126
EVS159 Strukturální pomoc EU v ČR a projektové řízení EVS159
EVS161 Seminář k problematice institucí EU EVS161
EVS165 Proměny státních a nestátních aktérů v procesu evropské integrace EVS165
EVS402 Evropeizace politických systémů EVS402
EVS412 Ústavní revize EU EVS412
EVS418 Euroamerické vztahy a proces rozšiřování EU EVS418
EVS425 Strukturální pomoc EU v ČR a projektové řízení EVS425
EVS435 Měnově integrační koncepty v EU EVS435
EVS800 Moderní politické dějiny Evropy EVS800
EVS804 Instituce EU EVS804
EVS806 Rozšiřování ES/EU EVS806
EVS807 SZBP EVS807
EVS808 Financování a strukturální politika EU EVS808
GEN510 Praxe GEN510
HEN554 Environmentální ideologie a všední den HEN554
HEN555 Sociologie venkova a krajiny HEN555
HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů HMV401
HMV404 Geopolitika HMV404
HMV418 Ekonomika obrany a bezpečnosti HMV418
MVZ001 Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů MVZ001
MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku MVZ106
MVZ117 Aktéři americké zahraniční politiky MVZ117
MVZ141 Mezinárodní ekonomické vztahy MVZ141
MVZ401 Mezinárodní politická ekonomie MVZ401
MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie MVZ402
MVZ412 Spojené státy a nová Evropa MVZ412
MVZ418 Německá zahraniční a bezpečnostní politika MVZ418
MVZ441 Energetická bezpečnost v éře globalizace MVZ441
MVZ451 Mezinárodní finanční instituce MVZ451
MVZ803 Teorie mezinárodních vztahů MVZ803
MVZ807 Úvod do bezpečnostní politiky MVZ807
MVZ808 Geopolitika MVZ808
POL013 Teorie politických systémů POL013
POL023 Soudobý politologický výzkum bezpečnosti POL023
POL024 Teorie politické mobilizace a sociálních hnutí POL024
POL102 Systémy politických stran POL102
POL104 Úvod do politologie POL104
POL180 Politická filozofie POL180
POL181 Metodologie politologie POL181
POL183 Veřejná správa POL183
POL185 Volební systémy POL185
POL188 Komunismus v ČR POL188
POL196 Základy politologie pro nepolitology POL196
POL209 Politická a sociální hnutí POL209
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) POL234
POL235 Francouzská politika a politické strany POL235
POL256 Teorie politického marketingu POL256
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL284
POL287 Koncepty v politické filosofii POL287
POL292 Management veřejné sféry POL292
POL294 Workshop: Výzkum v politických vědách POL294
POL297 Základy politické modernity POL297
POL322 Zrod české polistopadové politiky (1989-1996) POL322
POL323 State and Church in Spain and in the Comparative Law POL323
POL401 Politické strany a stranické systémy POL401
POL402 Analýza české politiky POL402
POL417 Tradice české politiky POL417
POL485 Volební systémy a volby POL485
POL492 The History of US Presidential Elections POL492
POL497 Praxe zájmové politiky POL497
POL498 Rozhodování ve veřejné sféře POL498
POL501 Nedemokratické režimy POL501
POL502 Teorie demokratizace POL502
POL503 Občanská společnost a politický protest POL503
POL505 Marketing politických kampaní POL505
POL550 Praktické politické public relations POL550
POL554 Strany, hnutí a společnost v Itálii POL554
POL555 Teorie a koncepty politické komunikace POL555
POL556 State and Church in Spain and in the Comparative Law POL556
POL701 Úvod do politologie POL701
POL705 Politický systém ČR I. POL705
POL706 Teorie demokracie POL706
POL708 Politické systémy demokratických zemí I. POL708
POL711 Systémy politických stran I. POL711
POL714 Politické systémy zemí východní Evropy a Balkánu POL714
POL727 Úvod do problematiky psaní odborného textu POL727
POL729 Bezpečnostní management POL729
POL730 Volby a volební systémy POL730
POL747 Politický marketing POL747
PSY028 Analýza dat – kvantitativní výzkum PSY028
PSY104 Vývojová psychologie II PSY104
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY140
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti PSY251
PSY400PZ Psychologie - přijímací zkouška PSY400PZ
PSY404 Teorie osobnosti PSY404
PSY413 Praxe a stáže (poradenství - děti, mládež) PSY413
PSY448 Psychodiagnostika dospělých PSY448
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti PSY749
SAN233 EthniCities SAN233
SOC101 Úvod do sociologie SOC101
SOC108 Statistická analýza dat SOC108
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology SOC119
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi SOC156
SOC186 Výzkumná praxe SOC186
SOC206 Seminář k bakalářské práci (Mareš) SOC206
SOC206a Projekt k bakalářské práci (Mareš) SOC206a
SOC212a Projekt k bakalářské práci (Vašečka) SOC212a
SOC216 Seminář k bakalářské práci (Vido) SOC216
SOC216a Projekt k bakalářské práci (Vido) SOC216a
SOC231a Projekt k bakalářské práci (Ferenčuhová) SOC231a
SOC255 Urbánní rozvoj a spotřeba SOC255
SOC418 Multivariační techniky analýzy dat SOC418
SOC431 Kvalitativní sociologický výzkum SOC431
SOC476 Seminář k diplomové práci (Mareš) SOC476
SOC489 Public policy analysis SOC489
SOC497 Projekt k diplomové práci (Mareš) SOC497
SOC512 Projekt k diplomové práci (Ferenčuhová) SOC512
SOC554 Příprava a management kvalitativních dat SOC554
SOC702 Vybrané texty ze současné sociologie SOC702
SOC704 Četba klasiků SOC704
SOC705 Klasické sociologické teorie SOC705
SOC708 Statistická analýza dat SOC708
SOC716 Sociologie města SOC716
SOC783 Transnational Studies SOC783
SOC806 Seminář k bakalářské práci (komb.) (Mareš) SOC806
SOC806a Projekt k bakalářské práci(komb.) (Mareš) SOC806a
SOC814a Projekt k bakalářské práci(komb.) (Vido) SOC814a
SOC913 Metodologický seminář SOC913
SOC931b Analýza dat - modul kvantitativní SOC931b
SPP116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPP116
SPP128 Základy psychologie pro SPSP SPP128
SPP204 Politika sociálních služeb SPP204
SPP403 Ekonomika sociálního státu I SPP403
SPP405 Evaluační výzkum SPP405
SPP436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů SPP436
SPP702 Úvod do sociální politiky a sociální práce SPP702
SPP703 Teorie a metody sociální práce SPP703
SPP713 Sociální deviace pro SPSP SPP713
SPP717 Základy psychologie pro SPSP SPP717
SPP723 Aplikace psychologie pro SPSP SPP723
SPP805 Ekonomika sociálního státu SPP805
SPP812 Projektování institucí sociální práce SPP812
SPP814 Sociální práce s mládeží SPP814
SPR113 Odborná praxe a supervize I SPR113
SPR116 Odborná praxe a supervize III, skupinová SPR116
SPR117 Odborná praxe a supervize III, komunitní SPR117
SPR128 Základy psychologie pro SPR SPR128
SPR140 Posouzení životní situace klienta SPR140
SPR405 Evaluační výzkum SPR405
SPR812 Projektování institucí sociální práce SPR812
SPR814 Sociální práce s mládeží SPR814
SPR815 Metody v sociální práci - makro SPR815
VKXXX Vzorový kurz - test II VKXXX
VPL108 Základy ekonomie VPL108
VPL150 Základy veřejné politiky VPL150
VPL403 Ekonomie VPL403
VPL405 Evaluační výzkum VPL405
VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů VPL436
VPL801 Teorie řízení a management VPL801
VPL805 Ekonomika sociálního státu VPL805
VPL812 Projektování institucí sociální práce VPL812
ZUR105 Úvod do žurnalistiky ZUR105
ZUR106 Úvod do digitálních médií ZUR106
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích ZUR108
ZUR109 On-line internetový deník STISK - cvičné médium (dílna) ZUR109
ZUR130 Úvod do zpravodajství ZUR130
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií ZUR135
ZUR141 Informační technologie a komunikace ZUR141
ZUR144 Odborná praxe ZUR144
ZUR160 Vizuální komunikace v dějinách ZUR160
ZUR204 Tvůrčí psaní pro žurnalisty (dílna) ZUR204
ZUR205 Stylistika - zpravodajské žánry (dílna) ZUR205
ZUR215 Interview (dílna) ZUR215
ZUR285 Dějiny televizního vysílání v ČR a ve světě ZUR285
ZUR290 Sportovní žurnalistika ZUR290
ZUR293 Management a marketing multimédií ZUR293
ZUR314 Seminář k odborné praxi ZUR314
ZUR319 Group of experts (subject C): Imagining America: Media and the National Narrative ZUR319
ZUR336 Praktikum - základy práce na tiskovém a PR oddělení ZUR336
ZUR346 Radio Management ZUR346
ZUR348 Novinář, globální problémy a rozvojová spolupráce ZUR348
ZUR354 Community Media ZUR354
ZUR359 Metody a techniky výzkumu médií ZUR359
ZUR362 Televizní magazín (dílna) ZUR362
ZUR365 Redakční systémy a webové aplikace ZUR365
ZUR368 On-line žurnalistika ZUR368
ZUR369 Podcasting (audio žurnalistika) ZUR369
ZUR374 Vizuální komunikace v dějinách ZUR374
ZUR376 Základy 2D grafiky ZUR376
ZUR380 Zahraniční zpravodajství ZUR380
ZUR404 Etika a média ZUR404
ZUR554 Komunikační management ZUR554
ZUR566 Televizní magazín (dílna) ZUR566
ZUR577 New platforms for journalists: Online journalism workshop ZUR577
ZUR701 Úvod do žurnalistiky ZUR701
ZUR706 Současný český jazyk (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR706
ZUR708 Publicistické žánry ZUR708
ZUR710 Stylistika (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR710
ZUR718 Management a marketing médií ZUR718
ZUR768 Management a marketing médií ZUR768
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.